HELSENORGE

Ipad for utlån til pasient

Pasienter med smitte er stort sett installert i smitterom, men kapasiteten kan bli for liten og pasienter isoleres på vanlig pasientrom uten VK-utstyr. Ipad og programvare med sikkert nett vil kunne gi isolert pasient god tilgang til møter, opplæring og individuell veiledning i treningsøvelser. Barn og unge kan også trenge ipad for å holde kontakt med lokal skole.

Forventede resultater

  • Pasient: Økt involvering i egen rehabilitering ved å delta i møter, få opplæring og treningsoppgaver.
  • Sykepleietjenesten: Færre skift av smitteutstyr da pasienten også får kontakt uten direkte oppmøte.
  • Teamkoordinator: God veiledning og godt utstyr kan gjøre tjenesten pålitelig nok til å bli brukt i økende grad.
  • Terapeuter: Færre skift av smitteutstyr og likevel økt tilgang til pasienten i alt som ikke krever fysisk pasientkontakt som informasjon, opplæring og samt at en del instruksjon kan gis over nettet.
  • IKT og e-helse: Færre henvendelser da valg av programvare med spesialtilpasset brukerveiledning er enkel nok til bruk av pasienter og pleietjeneste alene.
  • Servicetorg: Noe merarbeid ved utlån, som de ikke har hatt tidligere.

Varighet

01.2020 – 06.2020

Samarbeidspartnere internt

Innovasjon, IKT og e-helse (utstyr og prosess)
Kompetanseenhet (bruksanvisning)
Servicetorg (utlån og lagring)

Finansiering

intern

Gevinstområder

  •  Pasientnytte 
  • Økonomisk nytte
  • Organisatorisk nytte

Kontakt

Prosjekteier leder av IKT og e-helse, Hans Kristian Skara

Status

Ipad, ipad-holder (i ulike varianter) og bruksanvisning fås ved servicetorg.

Utlånsavtalen, instruks for rensing av utstyr ved servicetorg og bruksanvisning til bruk for pasient, sykepleier, teamkoordinator og klinikere er lagt i kvalitetshåndboken.

Prosjektet er registrert som Onlinetjeneste i Induct,

Fant du det du lette etter?