HELSENORGE

Helseinformasjonsforståelse med ASK i klinikk

Noen voksne pasienter har kommunikasjonsvansker. Prosjektet siktet på å prøve ut en ASK løsning i daglig muntlig kommunikasjon mellom klinikere og pasienter under vurderingsopphold på Sunnaas sykehus.

​Bakgrunn

Pasientsikkerhet, pasientopplæring og god kommunikasjon mellom sykehuspersonell og pasienter er lovpålagte områder i spesialisthelsetjenesten og er i stor grad avhengig av helseinformasjonsforståelse hos pasienter.

I et rehabiliteringssykehus som gir tilbud til flere grupper mennesker som opplever kommunikasjonsvansker av forskjellige årsaker, trengs det å implementeres spesialpedagogisk kompetanse og kommunikasjonsverktøy for at sykehusansatte kan tilpasse både kommunikasjonen og helseinformasjonen under rehabiliteringsopphold.

En måte å tilpasse helseinformasjonen på som kan bidra til optimalt helseinformasjonsforståelse hos pasienter, er implementering i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjonsverktøy (ASK) i den kliniske hverdagen.

Metode

Prosjektet fikk låne en nettbrett Tobii Indi med en oppsett innen rehabilitering. En sykepleier, en fagarbeider og en logoped fikk opplæring i kommunikasjon med ASK. Ved prosjektets slutt fikk både klinikere og fire deltakerne svare på spørreskjemaer for å samle deres vurderinger i bruk av nettbrettet.

Resultater

To klinikere svarte på et spørreskjema om deres opplevelser rundt opplæring i bruk av nettbretts oppsettet, nettbrettets brukervennlighet og kommunikasjon med nettbrett. Fire deltakere svarte også på sitt eget spørreskjema om deres opplevelser rundt muntlig kommunikasjon under tidligere opphold, verktøyets brukervennlighet og kommunikasjon med hjelp av nettbrettet.

Ut ifra besvarelsene, anses nyttevurdering høyere hos pasienter enn hos ansatte. Det er likevel nyttig for begge parter å bruke et verktøy som legger til rette for muligheten til å forstå og gjøre seg forstått i større grad enn kun talespråk.

Fant du det du lette etter?