Forebygging av fallskader med bruk av spillteknologi og simulering

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i helseinstitusjoner. Mennesker innlagt for rehabilitering er ofte ekstra utsatt for fall, fordi de har som mål å bli mest mulig selvhjulpen. For at helsepersonell skal kunne forebygge fallskader er det viktig at de har riktig kompetanse om tiltak for forebygging av fallskader. Dagens opplæring av personalet foregår forholdsvis sjelden og til dels usystematisk på tvers av seksjonene ved Sunnaas sykehus.

Prosjektleder

Marthe Brurok Myklebost, fagansvarlig kompetanseenheten/e-læringskoordinator.

Sunnaas sykehus skal gjennom forprosjekt utforske muligheten til å benytte simuleringsbasert trening for å øke kvaliteten både på opplæringen av personalet og på gjennomføringsgraden av opplæringen. Videre skal forprosjektet bidra til at den faktiske, målbare effekten opplæringen har på organisasjonens nøkkeltall for fall, fallskader og fallskadeforebygging blir påvist og verifisert. ​

Referansegruppe

  • Arne Hagen, leder, Landsforeningen for Slagrammede.
  • Alf Johnsen, kommuneoverlege, Askim kommune.
  • Kari Kværner/Inger Anette Finrud, innovasjonsdirektør/innovasjonsrådgiver, Oslo Universitetssykehus HF/ Idepoliklinikken.
  • Jorunn Helbostad, professor Institutt for nevromedisin, NTNU.
  • Cato Bjørkli, førsteamanuensis psykologi, Universitet i Oslo.
  • Arve Opheim, sjefsfysioterapeut, Sunnaas sykehus.
  • Per Michaelsen, Innovasjonsrådgiver, Inven2.

Finansieringskilde

Innomed: Innovasjon Norge og Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.