HELSENORGE

Forebygging av fallskader med bruk av spillteknologi og simulering

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i helseinstitusjoner. Mennesker innlagt for rehabilitering er ofte ekstra utsatt for fall, fordi de har som mål å bli mest mulig selvhjulpen.

Sunnaas sykehus har i samarbeid med Attensi utviklet en simuleringsbasert trening for å øke kvaliteten både på opplæring av personalet og på gjennomføringsgrad av opplæringen. Produktpakken inneholder tre deler; selve simuleringstreningen, en kunnskapsapplikasjon og et refleksjonshefte for bruk av løsningen med team. 

Marthe Brurok Myklebost, fagansvarlig kompetanseenheten/e-læringskoordinator var prosjektleder, Sunnaas sykehus ved Sveinung Tornås var prosjekteier.

Ta kontakt med Attensi om du er interessert i å vite mer om produktet.​

Fant du det du lette etter?