Helsenorge

Tidlig og intensiv motorisk trening for restitusjon av nervesystemet og fysisk funksjon hos personer med ryggmargsskade.

Hensikten med prosjektet er å studere effekten av tidlig og intensiv motorisk trening på gjenoppretting av nevrologiske forbindelser og bedring av funksjon hos personer med nyervervet ryggmargsskade.

​Bakgrunn

Behandling som gir nevrologisk bedring, reduserer lammelser og øker funksjon er viktig for personer med ryggmargsskade. Den mest lovende og lett implementerbare intervensjonen som kan gjøre en varig forskjell i livet til personer med ryggmargsskade, er tidlig og intensiv motorisk trening rettet mot restitusjon av nervevev.

Gjennomføring

Dette er en pragmatisk randomisert kontrollert multisenterstudie som drives av forskere ved universitetet i Sydney, Australia. Sunnaas sykehus er en av i alt 15 spinalenheter i 8 ulike land som deltar.

Pasienter over 16 år innlagt til rehabilitering i sykehuset etter nyervervet ryggmargsskade på bakgrunn av skade eller sykdom, vil kunne inkluderes. De som trekkes ut til å delta i treningsgruppen, vil i tillegg til vanlig trening slik vi gjør den i dag, trene 12 timer ekstra pr. uke i 10 ukers på kveldstid og i helgene med fysioterapeut. Pasienter som trekkes til kontrollgruppen trene som vanlig. Inkludering av pasienter ved sykehuset starter i januar 2022, og vi har påtatt oss å rekruttere 15 pasienter fram til sommeren 2024 der halvparten vil tilhøre treningsgruppen og halvparten kontrollgruppen. Vår deltakelse er sponset av organisasjonen Wings for Life.

Prosjektdeltakere

Prosjekteier:

Kathi Sørvik, klinikksjef

Lokal prosjektleder:

Vivien Jørgensen, fagsjef fysioterapi

Prosjektgruppe:

 • Thomas Glott, avdelingsoverlege RMS
 • Mona Strøm. Overlege RMS
 • Birgitte Dahl, avdelingsleder RMS
 • Nina Enersen, fagansavrlig fysioterapeut RMS
 • Tina Kopseng, fagansvarlig ergoterapeut RMS

Prosjektmedarbeidere:

 • Anne Marie Lannem, forsker, FKL
 • Kerstin Lundberg Larsen, fysioterapeut, TRS
 • Pia Wedege, Fysioterapeut og stipendiat, OPF
 • Ingebjørg Irgens, stipendiat og avdelingsoverlege FKL
 • Sofie Busengdal, fysioterapeut, timeansatt
 • Sigmund Børresen, fysioterapeut, timeansatt
 • Rune Andreas Småland, fysioterapeut, timeansatt
 • Vebjørn Greve, fysioterapeut SLA
Fant du det du lette etter?