HELSENORGE

Orofaryngeal dysfagi (svelgevansker) i de Nordiske land

Prosjektets formål er tredelt: 1) å kartlegge kvalifikasjoner og kompetanse, samt tjenestepraksis av logopeder, ergoterapeuter og sykepleiere innen svelgevansker i de Nordiske land, 2) å gjennomføre en systematisk oversikt og meta-analyse av litteraturen for å belyse prevalens av svelgevansker og 3) å gjennomføre en prevalensstudie av svelgevansker ved nevrorehabiliteringsavdelinger i sør-øst Norge.

Svelgevansker

Svelging er en aktivitet vi gjennomfører flere hundre ganger om dagen uten å tenke over det. Måltidene er en viktig del av vårt daglige liv. De gir oss ikke bare de næringsstoffene som er nødvendige for å leve, men spiller en betydelig rolle i vår psykiske og sosiale velvære.

Orofaryngeal dysfagi (OD), også kjent som svelgevansker, kan ha ødeleggende og langvarige virkninger på en persons medisinske, mentale og sosiale velvære, og dermed ha en negativ påvirkning på livskvaliteten. Det er kjent at svelgevansker kan føre til underernæring, dehydrering og lungebetennelse. Svelgevansker er spesielt vanlig hos eldre, personer med nevrologiske sykdom eller skade, og de som er behandlet for munn- og halskreft.

Svelgevansker er et underdiagnostisert problem. Norsk hjerneslagregisteret rapport i 2017 viste at kun 37% av sykehusene hadde høy måloppnåelse for vurdering/testing av svelgefunksjonen med akutt hjerneslag (Norsk hjerneslagregister, 2017). Tilgang til og bruk av validert screening og kliniske undersøkelsesverktøy er avgjørende for tidlig oppdagelse av svelgevansker. Tidlig diagnose er nødvendig for å unngå alvorlige medisinske komplikasjoner og igangsettelse av effektiv og kunnskapsbasert behandling. Tidlig utredning og evidensbasert behandling av svelgevansker er avhengig av en tverrfaglig tilnærming som ofte involverer logopeder, ergoterapeuter og sykepleiere. Forskning og kunnskap om vanlig tverrfaglig praksis for utredning og behandling av svelgevansker, samt prevalens av svelgevansker, i de nordiske land er manglende.

Om prosjektet

Prosjektleder

Maribeth Caya Rivelsrud, logoped, ph.d.-kandidat maribeth.rivelsrud@sunnaas.no  

Hovedveileder

Lena Hartelius, professor ved Gøteborg universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus HF

Biveiledere

  • Renee Speyer, professor ved Universitet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk
  • Marianne Løvstad, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo og sjefspsykolog ved Sunnaas sykehus HF

Delstudie I

Tverrsnitts spørreundersøkelse om kvalifikasjoner, kliniske kompetanse og tjenestepraksis for logopeder, ergoterapeuter, og sykepleiere som jobber med svelgevansker i de Nordiske land.

Delstudie II

Systematisk oversikt og meta-analyse av internasjonal litteratur for å undersøke prevalens av svelgevansker i helse- og omsorgsinstitusjoner.

Delstudie III

Prospektiv tverrsnittsstudiet for å fastslå prevalens av svelgevansker i personer innlagt på nevrorehabiliteringsavdelinger i Sør-Øst Norge.

Prosjektperiode

01.07.2018 - 31.12.2021

Fant du det du lette etter?