HELSENORGE
fra forskning til klinisk praksis

SunArm - kinematisk analyse av overekstremitet

Databasert kinematisk analyse er en metode for objektivt å måle bevegelse. Metoden er tatt i bruk ved evaluering av gangfunksjon. Det er forsket på bevegelsesanalyse for overekstremiteter, men kunnskapen er ikke tatt i bruk i klinikk. Kinematiske bevegelsesanalyser av overekstremitet kan undersøke motorisk progresjon og evaluere terapeutiske intervensjoner.

Hensikt/mål for prosjektet

Formålet med prosjektet SunArm er å utvikle bruk av databasert kinematisk analyse for å kunne gi pasienter mer presis kartlegging og bidra til målrettet behandling av overekstremiteter i klinikken ved Sunnaas sykehus.

Metode/framgangsmåte

I første omgang vil det bli gjennomført to metodestudier for henholdsvis hjerneslagpasienter og CP-pasienter ved Sunnaas sykehus.

I praksis innebærer databasert kinematisk analyse at pasientene får små runde refleksmarkører festet med tape på overkroppen. De blir så filmet med videokameraer og infrarøde kameraer mens de gjennomfører en bevegelse. De infrarøde kameraene fanger opp bevegelsene i refleksmarkørene, og opptakene blir overført til et program der vi detaljert kan analysere bevegelsen ut fra vinkler i leddene, flyt i bevegelsen, tidsbruk i bevegelsen og lignende.

SunArm er et samarbeidsprosjekt mellom avdeling for vurdering og forskningsavdelingen ved forskningsgruppe bevegelse og funksjon. I tillegg samarbeider vi med Universitetet i Göteborg/Sahlgrenska universitetssjukhus.

Prosjektdeltakere

Prosjektleder
Susanne Følstad, fagsjef ergoterapi
Susanne.folstad@sunnaas.no

Prosjektmedarbeidere
Camilla Aksdal, ergoterapeut
Marit Eline Spørck, fysioterapeut
Marthe Kothe-Næss, ergoterapeut

Veiledere
Margit Alt Murphy, Universitetet i Göteborg, Sverige
Arve Opheim, Sunnaas sykehus


Fant du det du lette etter?