Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

Manual til norsk PEDI-versjon

PEDI er et standardisert kartleggingsinstrument som måler egenomsorg, forflytning og sosial fungering for barn som har en funksjonshemming. Det er et foreldreintervju som kartlegger funksjonsevnen til barn mellom 6 måneder til 7,5 år, men kan også brukes til eldre barn om oppgavene er relevante for dem.

Det tar ca. 45-60 minutter med et foreldreintervju inkludert alle delene av PEDI. Redskapet anvendes av ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre.

Instrumentet måler

  1. Funksjonelle ferdigheter (nåværende utførelse av utvalgte oppgaver)
  2. Hjelpebehov (omfanget av hjelpen omsorgspersonen gir)
  3. Tilrettelegging (omgivelse eller tekniske hjelpemidler som det er behov for å tilrettelegge for å bedre barnets funksjonsevne)

To skalaer brukes

  • Normativ skala (der barnet sammenlignes med barn uten funksjonshemming).
  • Skalert skala (der barnet sammenlignes med seg selv).

Oversettelse og psykometriske egenskaper  

PEDI er grundig testet for validitet og reliabilitet, også den norske versjonen. Det er publisert norske normverdier for PEDI.

Manual til norsk PEDI-versjon (pdf)PEDI skåringsskjema (pdf)

Referanse

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), med norske normverdier. Anne-Stine Dolva, Jo Kleiven, Lena Krumlinde-Sundholm og Marie Berg. Ergoterapeuten #6–2015

Anskaffelse kurs/ sertifisering 

Bruk av PEDI krever ikke sertifisering, men kurs anbefales.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.