Manual til norsk PEDI-versjon

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

PEDI er et standardisert kartleggingsinstrument som måler egenomsorg, forflytning og sosial fungering for barn som har en funksjonshemming. Det er et foreldreintervju som kartlegger funksjonsevnen til barn mellom 6 måneder til 7,5 år, men kan også brukes til eldre barn om oppgavene er relevante for dem.

Det tar ca. 45-60 minutter med et foreldreintervju inkludert alle delene av PEDI. Redskapet anvendes av ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre.

Instrumentet måler

  1. Funksjonelle ferdigheter (nåværende utførelse av utvalgte oppgaver)
  2. Hjelpebehov (omfanget av hjelpen omsorgspersonen gir)
  3. Tilrettelegging (omgivelse eller tekniske hjelpemidler som det er behov for å tilrettelegge for å bedre barnets funksjonsevne)

To skalaer brukes

  • Normativ skala (der barnet sammenlignes med barn uten funksjonshemming).
  • Skalert skala (der barnet sammenlignes med seg selv).

Oversettelse og psykometriske egenskaper  

PEDI er grundig testet for validitet og reliabilitet, også den norske versjonen. Det er publisert norske normverdier for PEDI.

PEDI skåringsskjema (pdf)PEDI Norsk versjon 2020

Referanse

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), med norske normverdier. Anne-Stine Dolva, Jo Kleiven, Lena Krumlinde-Sundholm og Marie Berg. Ergoterapeuten #6–2015

Kontaktperson

Fagsjef i ergoterapi Sunnaas sykehus, Anne-Marthe Sanders 

Anskaffelse kurs/sertifisering 

Bruk av PEDI krever ikke sertifisering, men kurs anbefales.

Fant du det du lette etter?