HELSENORGE
Pasientinformasjon

Pregabalin

Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

(Lyrica®)​

Bruksområde

Pregabalin brukes blant annet til behandling ved nervesmerter, langvarige smerter og epilepsi. Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

Dosering/bruk

Daglig dose fordeles vanligvis på 2-3 doseringer per dag. Man trapper gradvis opp dosen etter oppstart. Skal man slutte med pregabalin, må man også trappe ned langsomt. Dette skal alltid gjøres i samarbeid med egen lege.

Kapslene bør svelges hele. Kapslene kan åpnes og innholdet strøs på for eksempel yoghurt eller blandes i vann eller saft. Smaken er ikke god.

Virkning

Den smertereduserende effekten kommer vanligvis langsomt over dager til uker. Man kan som regel ikke forvente at smertene forsvinner helt, men at de reduseres i noen grad. Ved vurdering av videre bruk må grad av smertereduksjon vurderes opp mot ubehag av eventuelle bivirkninger.

Bivirkninger

Noen av de vanligste bivirkningene er søvnighet, svimmelhet, hodepine, munntørrhet, kvalme og plager fra mage- tarmkanalen. Noen kan også få redusert seksualfunksjon og vektøkning. Vanligvis reduseres bivirkningene når du har brukt medisinen en stund.

Noen som behandles med pregabalin har fått tanker om å skade seg selv eller selvmordstanker. Kontakt lege om du får symptomer på depresjon og/eller selvmordstanker.

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget. Om du opplever plagsomme bivirkninger anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring

Reaksjonsevnen kan påvirkes, og bilkjøring og betjening av maskiner bør unngås inntil man vet hvordan man reagerer - både ved oppstart og ved doseøkninger.

Graviditet/amming

Det er viktig at planlagt eller pågående graviditet og/eller amming drøftes med legen. Erfaringen med pregabalin til gravide kvinner er begrenset, og man anbefaler vanligvis ikke at man bruker gabapentin som smertebehandling under graviditet.

Andre sykdommer eller medisiner

Når du starter med nye medisiner er det viktig at du informerer legen din om andre medisiner du bruker, og om andre sykdommer du har. For pregabalin er det spesielt viktig å informere om du er allergisk for noen medisiner og om du har diabetes, nyresykdom eller hjertesykdom.

Kapslene inneholder laktose


Fant du det du lette etter?