HELSENORGE
Pasientinformasjon

Nortriptylin

Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av langvarige smerter.

​(Noritren®)

Bruksområde

Nortriptylin brukes blant annet til behandling ved langvarige smertetilstander og behandling av depresjon. Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av langvarige smerter.

Dosering/bruk

Vanlig dose er mellom 20 mg og 50 mg. Kan tas 1 gang daglig. Vi anbefaler at tabletten tas fortrinnsvis på kvelden, 1-2 timer før sengetid, da trøtthet er en vanlig bivirkning. Mange med langvarige smerteplager har også problemer med søvnen, så økt søvnighet kan derfor være en ønsket bivirkning. Blir du veldig trøtt på morgenen selv etter et par ukers bruk, kan du prøve å ta tabletten tidligere på kvelden, f.eks. kl. 19, for å se om dette hjelper på morgentrøttheten.

Man trapper dosen gradvis og langsomt opp etter oppstart. Skal man slutte med nortriptylin, må man også trappe ned langsomt. Dette skal alltid gjøres i samarbeid med egen lege.

Virkning

Den beste effekten av medisinen kommer vanligvis etter flere ukers bruk på en effektiv dose – vanligvis 20-30 mg. Man kan som regel ikke forvente at smertene forsvinner helt, men at de reduseres i noen grad. Ved vurdering av videre bruk må grad av smertereduksjon vurderes opp mot ubehag av eventuelle bivirkninger.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er munntørrhet, forstoppelse, kvalme, hjertebank, lavt blodtrykk når du reiser deg raskt opp, økt svette, søvnighet, skjelvinger, svimmelhet, hodepine, vektøkning og uklart syn.

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget. Om du opplever plagsomme bivirkninger anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

Mange av bivirkningene bedres i løpet av noen dager til uker etter oppstart med medisinen eller etter doseøkning. Du starter derfor med en lav dose og trapper langsomt opp til en dose som har god effekt for deg. Jo høyere dose man tar, jo høyere risiko er det for å oppleve plagsomme bivirkninger. Det anbefales ikke å trappe opp til mer enn 50 mg nortriptylin, da en høyere dose enn dette erfaringsmessig vil gi plagsomme bivirkninger for de fleste.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring

Reaksjonsevnen kan påvirkes, og bilkjøring og betjening av maskiner bør unngås inntil man vet hvordan man reagerer både ved oppstart og ved doseøkninger.

Graviditet/amming

Det er viktig at planlagt eller pågående graviditet og/eller amming drøftes med legen. Vanligvis anbefaler vi ikke at nortriptylin brukes som smertebehandling ved graviditet eller amming.

Andre sykdommer eller medisiner

Når du starter med nye medisiner er det viktig at du informerer legen din om andre medisiner du bruker, og om andre sykdommer du har. For nortriptylin er det spesielt viktig å informere om du er allergisk for noen medisiner og om du har øyesykdom, epilepsi, psykiske lidelser, hjertesykdom, stoffskiftesykdom, nedsatt leverfunksjon eller har problemer med å late vannet (urinretensjon).

Alkohol

nortriptylin kan øke den sedative effekten av alkohol

Tablettene inneholder laktose


Fant du det du lette etter?