HELSENORGE
Pasientinformasjon

Lidokain plaster

For nervesmerter hvor det finnes overfølsomhet i et begrenset hudområde.

​(Versatis®)

Bruksområde

Nervesmerter hvor det finnes overfølsomhet i et begrenset hudområde.

Dosering/bruk

Det skal ikke brukes mer enn 3 plaster samtidig. Plasteret påføres et opptegnet begrenset hudområde. Kroppshår må fjernes før påføring. Huden må være intakt før man legger på plasteret, så evt. behåring må fjernes med saks. Plasteret kan festes med bandasje eller medisinsk tape. Det er anbefalt at man har plasteret på i 12 timer og deretter har 12 timer pause. I noen tilfeller kan legen din vurdere at plasteret kan ligge på lenger enn anbefalt, men man skal alltid ha 12 timer pause mellom hvert plasterbytte.

Virkning

Lokalbedøvende plaster. Bedøver smertenerver i området mens plasteret ligger på. Når plasteret fjernes avtar vanligvis den smertestillende effekten.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er overfølsomhet for virkestoffer, lim/plaster som kan gi allergiske reaksjoner eller lokal hudirritasjon. Kontakt legen din om du får plager ved bruk av plasteret.

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring

Påvirker ikke evnen til å kjøre bil.

Graviditet/amming

Det er viktig at planlagt eller pågående graviditet og/eller amming drøftes med legen. Vanligvis anbefaler vi ikke at lidokain brukes som smertebehandling ved graviditet.

Annet

Plasteret skal ikke brukes på slimhinner eller i nærheten av øyne.

Fant du det du lette etter?