HELSENORGE
Pasientinformasjon

Gabapentin

Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

​(Neurontin® kapsler, Gabapentin® kapsler)
(Neurontin® tabletter)

Bruksområde

Gabapentin brukes blant annet til behandling av nervesmerter, langvarige smerter og epilepsi. Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

Dosering/bruk

Total daglig dose fordeles vanligvis på 3 doser gjennom døgnet. Det bør ikke gå mer enn 12 timer mellom hver dose. Effektiv dose varierer mellom 900 mg/dag og 3600 mg/dag. Man trapper gradvis opp dosen etter oppstart. Skal man slutte med gabapentin, må man også trappe ned langsomt. Dette skal alltid gjøres i samarbeid med egen lege.

Tablettene og kapslene kan tas med eller uten mat.
Kapslene bør svelges hele med rikelig drikke. Dersom pasienten ikke kan svelge kapslene, kan de åpnes og innholdet blandes i litt vann eller annen drikke eller blandes i litt mat eller syltetøy. Smaken er «nøytral», men litt «emmen».
Tablettene bør svelges hele med rikelig drikke. Kan deles i 2 like deler (delestrek).

Virkning

Effekten på smertene kommer vanligvis langsomt over dager til uker. Man kan som regel ikke forvente at smertene forsvinner helt, men at de reduseres i noen grad. Ved vurdering av videre bruk må grad av smertereduksjon vurderes opp mot ubehag av eventuelle bivirkninger.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er søvnighet, svimmelhet, feber, økt risiko for å få infeksjoner, munntørrhet, kvalme og plager fra mage- og tarmsystemet. Vanligvis reduseres bivirkningene når du har brukt medisinen en stund.

En veldig sjelden gang kan man få en overfølsomhetsreaksjon med feber og utslett ved oppstart med gabapentin. Kontakt lege om du opplever feber uten sikker årsak. Noen som behandles med gabapentin har fått tanker om å skade seg selv eller selvmordstanker. Kontakt lege om du får symptomer på depresjon og/eller selvmordstanker.

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget. Om du opplever plagsomme bivirkninger anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring

Reaksjonsevnen kan påvirkes, og bilkjøring og betjening av maskiner bør unngås inntil man vet hvordan man reagerer både ved oppstart og ved doseøkninger.

Graviditet/amming

Det er viktig at planlagt eller pågående graviditet og/eller amming drøftes med legen. Erfaringen med gabapentin til gravide kvinner er begrenset, og man anbefaler vanligvis ikke at man bruker gabapentin som smertebehandling under graviditet.

Andre sykdommer eller medisiner

Når du starter med nye medisiner er det viktig at du informerer legen din om andre medisiner du bruker, og om andre sykdommer du har. For gabapentin er det spesielt viktig å informere om du er allergisk for noen medisiner og om du har nyresykdom eller epilepsi.

Kapslene inneholder laktose

Fant du det du lette etter?