HELSENORGE
Pasientinformasjon

Duloksetin

Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

(Cymbalta®, Duloxetin®, Duloxetine®)

Bruksområde

Duloksetin brukes til behandling av depresjon og angst, men har også effekt på smerter ved langvarige smertetilstander og ved nervesmerter. Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

Dosering/bruk

Man starter vanligvis med 30 mg eller 60 mg duloksetin. Medisinen tas 1 gang daglig. Skal du slutte med medisinen, anbefales en gradvis nedtrapping i samarbeid med fastlegen din.

Virkning

Effekten av medisinen på smertene kommer vanligvis langsomt over noen uker. Har du effekt av medisinen er det forventet at denne vil ha kommet innen 2 måneder. Man kan som regel ikke forvente at smertene forsvinner helt, men at de reduseres i noen grad. Ved vurdering av videre bruk må grad av smertereduksjon og ubehag av eventuelle bivirkninger tas med i betraktningen.

Kapslene kan tas med eller uten mat og bør svelges hele med vann.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er kvalme, munntørrhet, hodepine, søvnighet og påvirkning av mage- og tarmfunksjonen. Noen kan oppleve redusert seksualfunksjon som følge av behandlingen.

Mange av bivirkningene bedres i løpet av noen dager til uker etter oppstart med medisinen eller etter doseøkning.

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget. Om du opplever plagsomme bivirkninger anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring

Bruk av duloksetin kan påvirke bilkjøringsevnen din. Du må derfor utvise ekstra forsiktighet ved bilkjøring ved oppstart og doseøkning av duloksetin fram til du vet hvordan du reagerer på medikamentet.

Graviditet/amming

Det er viktig at planlagt eller pågående graviditet og/eller amming drøftes med legen din. Vanligvis anbefaler vi ikke at duloksetin brukes som smertebehandling ved graviditet eller amming.

Andre sykdommer eller medikamenter

Når du starter med nye medisiner er det viktig at du informerer legen din om andre medisiner du bruker, og om andre sykdommer du har. For duloksetin er det spesielt viktig å informere om du er allergisk for noen medisiner og om du har leversykdom, nyresykdom, høyt blodtrykk, øyesykdom, psykisk sykdom, diabetes eller hjertesykdom.

Inneholder sukrose


Fant du det du lette etter?