HELSENORGE
Pasientinformasjon

Capsaicin plaster

For nervesmerter hvor det finnes overfølsomhet i et begrenset hudområde.

(Qutenza®)

Bruksområde

Nervesmerter hvor det finnes overfølsomhet i et begrenset hudområde.

Dosering/bruk

Det skal brukes maksimalt 4 plaster per behandling. Plasteret skal bare påføres av autorisert helsepersonell da eksponering av slimhinner i luftveier/øye, kjønnsorgan etc. vil gi sterk svie. Ved grundig rutine og forberedelse før behandlingen unngår man disse uønskede hendelsene.

Plasteret settes på et opptegnet begrenset hudområde etter undersøkelse av lege. Før påføring må kroppshår fjernes ved klipping (ikke barbering). Det må ikke være sår eller andre skader i huden før man legger på plasteret. Behandling med smertestillende medisin 60-30 minutter før behandling. Plasteret skal ligge på i 30 minutter på hender og føtter, og 60 minutter på resten av kroppen. Dette kan tilpasses (økes/reduseres) etter behov. Huden skal vaskes grundig med gel etter behandling. Intervall for behandling varierer etter pasientens respons og tilbakefall av smerter. Gjentas i gjennomsnitt hver 3. mnd.

Virkning

Capsaicin finnes naturlig i blant annet chili og bidrar til den sviende/»sterke» følelsen ved inntak og kontakt med slimhinner og hud. Capsaicin plaster inneholder over en million ganger høyere konsentrasjon enn den sterkeste matchilien. Capsaicin virker ved å overstimulere smertereseptorene i huden og deretter redusere følsomheten for smertestimuli i en begrenset periode. Den smertestillende effekten varer i inntil 3 mnd etter en behandling med plaster i 30-60 minutt. Noen pasienter opplever smertelindring gradvis over noen uker, mens andre har en umiddelbar smertestillende effekt etter behandlingen.

Bivirkninger

De fleste vil oppleve smerter og rødhet i hudområdet som er forbigående. Dette er på grunn av hudirritasjon fra capsaicin. Bivirkninger behandles forebyggende med smertestillende medisin. Få opplever overfølsomhet/allergi ovenfor virkestoff og plaster.

Opplever du andre bivirkninger anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring

Påvirker ikke bilkjøringsevnen. Hvis du i forkant av behandlingen får sterkere smertestillende medisin som inneholder opioider kan du ikke kjøre bil i minimum 8 timer etter behandlingen. Rådfør deg om dette med legen din før behandlingen.

Graviditet/amming

Det er viktig at planlagt eller pågående graviditet og/eller amming drøftes med legen. Vanligvis anbefaler vi ikke at capsaicin brukes som smertebehandling ved graviditet eller amming.

Fant du det du lette etter?