HELSENORGE
Pasientinformasjon

Amitriptylin

Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

​(Sarotex® tabletter, Amitriptylin® tabletter)

Bruksområde

Amitriptylin brukes blant annet til behandling ved langvarige smertetilstander, spenningshodepine, medikamentelt utløst hodepine og depresjon. Denne pasientinformasjonen er rettet mot deg som skal bruke medisinen på grunn av smerter.

Dosering/bruk

Man trapper dosen gradvis og langsomt opp etter oppstart. Skal du slutte på medisinen, anbefales en gradvis nedtrapping i samarbeid med fastlegen din.

Kan tas 1 gang daglig, fortrinnsvis på kvelden da trøtthet er en vanlig bivirkning. Mange med langvarige smerteplager har også problemer med søvnen, så økt søvnighet kan derfor være en ønsket bivirkning. Blir du veldig trøtt på morgenen selv etter et par ukers bruk, kan du prøve å ta tabletten tidligere på kvelden, f.eks. kl. 19, for å se om dette hjelper på morgentrøttheten.

Tabletten svelges med vann og kan tas med eller uten mat.

Virkning

Den beste effekten av medisinen kommer vanligvis etter flere ukers bruk på en effektiv dose – vanligvis 20-30 mg. Man kan som regel ikke forvente at smertene forsvinner helt, men at de reduseres i noen grad. Ved vurdering av videre bruk må grad av smertereduksjon vurderes opp mot ubehag av eventuelle bivirkninger.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er søvnighet, munntørrhet, forstoppelse, kvalme, hjertebank, lavt blodtrykk når du reiser deg raskt opp, økt svette, skjelvinger, svimmelhet, hodepine, vektøkting, uklart syn, uklar tale, tett nese og aggresjon.

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget. Om du opplever plagsomme bivirkninger anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din.

Mange av bivirkningene bedres i løpet av noen dager til uker etter oppstart med medisinen eller etter doseøkning. Du starter derfor med en lav dose og trapper langsomt opp til en dose som har god effekt for deg. Jo høyere dose man tar, jo høyere risiko er det for å oppleve plagsomme bivirkninger. Det anbefales ikke å trappe opp til mer enn 50 mg amitriptylin, da en høyere dose enn dette erfaringsmessig vil gi plagsomme bivirkninger for de fleste.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring

Reaksjonsevnen kan påvirkes, og bilkjøring og betjening av maskiner bør unngås inntil man vet hvordan man reagerer både ved oppstart og ved doseøkninger.

Graviditet/amming

Det er viktig at planlagt eller pågående graviditet og/eller amming drøftes med legen. Vanligvis anbefaler vi ikke at amitriptylin brukes som smertebehandling ved graviditet eller amming.

Andre sykdommer eller medisiner

Når du starter med nye medisiner er det viktig at du informerer legen din om andre medisiner du bruker, og om andre sykdommer du har. For amitriptylin er det spesielt viktig å informere om du er allergisk for noen medisiner og om du har øyesykdom, epilepsi, psykiske lidelser, hjerte- eller karsykdom, stoffskiftesykdom, sykdommer i mage-tarmkanalen, diabetes, nedsatt leverfunksjon eller har problemer med å late vannet (urinretensjon).

Vær forsiktig

med bruk av alkohol, sovemidler og andre sentraldempende legemidler (for eksempel barbiturater) da Sarotex kan forsterke den sløvende effekten. Diskuter dette med legen din.

Inneholder laktose

Fant du det du lette etter?