HELSENORGE

Til deg som pårørende

Vi ønsker å legge til rette for at du som står nærmest pasienten får informasjon og støtte .

​De pårørende har stor betydning

"Pårørende" er en betegnelse som omfatter den eller de pasienten oppgir som sine pårørende. Dette trenger ikke være genetisk familie, det kan like gjerne være en venn, en kollega eller en kontaktperson fra kommunen.
Enten vi lever i en familie eller alene, berøres vi av dem som står oss nær. Skjer det noe med meg, skjer det også noe med dem jeg har rundt meg. Som pårørende er du involvert i rehabiliteringen og din stemme er viktig i deres felles liv.

Vi ønsker at du skal føle deg inkludert i det som skjer rundt din ektefelle/samboer / forelder /barn /venn under oppholdet hos oss og få svar på det du lurer på. Hvis du føler at du ikke har fått informasjon eller fått være med på den måten du ønsker, så ta kontakt. Vær ikke redd for å spørre oss!

Hva kan du bidra med?

Samlivet og våre måter å være sammen på utfordres når den enes helsesituasjon endres. Det er lett å tro at du må ta på deg oppgaver og andre roller, men som pårørende bidrar du i kraft av å være akkurat det.

Det å sette ord på sine følelser og reaksjoner kan gjøre familiene bedre rustet til å håndtere de endringer som en rehabiliteringsprosess innebærer. Livssituasjonen kan være krevende for alle parter og det kan være nyttig for dere å jobbe sammen om hvordan dere ønsker at livet skal være fremover. Benytt gjerne muligheten til å begynne dette arbeidet under oppholdet hos oss.

Erfaringer og innspill til forbedring kan du gi oss ved å svare på brukerundersøkelsen ved utreise.

Tilbud til pårørende

Du kan komme på besøk når du vil, men det kan være lurt å kjenne til dagsprogrammet, slik at dere har tid sammen når du kommer. Om du ønsker å delta i deler av behandlingen, er dette mulig om pasienten samtykker til det, og om det avtales med aktuelle fagpersoner på forhånd.

I gruppetilbud er det av hensyn til de andre deltakerne, ikke mulig å delta som pårørende hvis du ikke er spesielt invitert. Det er heller ikke mulig å delta ved testsituasjoner for eksempel nevropsykologisk testing.

Det øvrige tilbudet til pårørende varierer avhengig av de ulike oppholdstypene. Vi arrangerer pårørendedag/-kveld, individuelle samtaler, parsamtaler, undervisning, kurs samt videreformidling til deres lokale familiekontor. Informasjon om disse tilbudene finner du på våre informasjonsskjermer, i brosjyrer eller ved å spørre en av fagpersonene i teamet. Du kan være med på ulike møtearenaer, bidra med egne erfaringer, gi innspill til rehabiliteringsprosessen og delta i planleggingen av utskrivelse og videre oppfølging.

Barn som pårørende

Helsepersonell har plikt til oppfølging og å gi informasjon når det er nødvendig. Formålet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir igangsatt prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når foreldre blir alvorlig syke/skadet. 
Du kan ta kontakt med teamkoordinator for mer informasjon eller spørsmål eller lese mer på www.sunnaas.no/rettigheter.

Les mer om barn som pårørende

Fant du det du lette etter?