Behandling av nevrogen tarmdysfunksjon hos voksne

En veileder for helsepersonell
 • Avdelingslegen har det overordnede medisinske ansvaret.
 • Pasientansvarlig sykepleier har ansvar for kartlegging, dokumentasjon, behandlingsplan og pasientopplæring.
 • Alle i sykepleietjenesten har ansvar for at behandlingsplanen følges.
 • Det må alltid tas individuelle hensyn.

Overordnet mål er en velfungerende tarm. For å oppnå dette må følgende tilstrebes:

 • Regelmessig tarmtømming uten uhell/lekkasjer
 • Unngå forstoppelse 
 • Rimelig tidsbruk (inntil 60 min)
 • Unngå unødig bruk av avføringsmidler

Fase 1

Fra innleggelse og de 2-3 første ukene eller så lenge pasienten har tarmtømming i seng, skal tarmfunksjonen kartlegges, metoder iverksettes og resultater dokumenteres:

Kartlegging

Pasientansvarlig sykepleier iverksetter tarmtømmingsregistrering, eget skjema over 8 dager. Skjema skal ligge i egen mappe på pasientens rom(sammen med drikke/diurese skjema).

Det vil alltid være mistanke om forstoppelse/full tarm hos sengeliggende pasienter som har forstyrrelser av tarmfunksjonen.

Metode

 • Avføringsmidler ordineres av lege.
 • 2 Toilax tabletter på ettermiddagen eller kvelden før tømming iverksettes.   
 • Laktulose mikstur 10-15 ml x 2 daglig anbefales hvis avføring er hard og/eller hvis smertestillende midler som opiater brukes (obs! Laktulose kan gi økt tarmgass).   
 • Viktig med nok drikke!

Tømmedagen

Spise frokost først/eventuelt varm drikke, deretter settes en Dulcolax supp (kun når pasienten er sengeliggende), eller Toilax miniklyster (gul tube) eller Microlax miniklyster (hvit/blå tube). Bruk god tid ved innsetting.

Dulcolax supp og Toilax miniklyster inneholder samme virkestoff, men har ulik virketid.

Utføres hver dag eller til tarmen er tilfredstillende tømt. Ved sengeleie bør pasienten ligge på venstre side. Digital stimulering/manuell fjerning kan benyttes, bruk eksplorasjonsgel.  

Olje-klyster

Ved en alvorlig forstoppelse kan et Olje-glyserol klyster (150 ml) settes i endetarmen med eller uten en rektalsonde. En rektalsonde brukes for å eliminere tarmgass, og brukes da alene, eller sammen med et Olje-glyserol klyster ved en forstoppelse. God kjennskap til tarmens anatomi er spesielt viktig ved utførelsen av denne prosedyren. En rektalsonde skal kun benyttes når pasienten er sengeliggende, fortrinnsvis på venstre side hvis mulig. Hvis det er motstand ved innføring av sonden må prosedyren avbrytes. Vær obs på de pasienter som kan få autonom dysrefleksi.

Prosedyre

Ved et lett trykk på beholderen fuktes spissen med litt olje og føres forsiktig inn i endetarmsåpningen. Når klystervæsken ønskes innført høyt oppe i tarmen påsettes rektalsonde på enden av klysterspissen. Eksplorasjonsgel påføres langs hele sondens lengde. Oljeklysteret med eller uten sonde føres forsiktig inn i endetarmen. Hvis det brukes sonde føres denne ytterligere opp i tarmen. Innholdet presses langsomt ut til beholderen er tom. Spissen/sonden trekkes deretter ut mens beholderen er sammenklemt.

Oljeklyster kan med fordel virke over natten. Ved behov kan denne prosedyren gjentas over flere dager eller til forstoppelsen løses opp.

Det anbefales at pasienten kommer opp på toalett/dostol så snart det er forsvarlig. Tømming kan etter hvert foregå annen hver dag når et velfungerende regime er etablert.

Husk! Skjerm alltid pasienten mest mulig under tarmtømming og informer pasienten under hele prosessen.

Fase 2

 • Skadenivå bestemmer metode/avføringsmidler!
 • Utprøving av hensiktsmessige metoder ut ifra skadenivå, alder og tidligere toalettrutiner. Alle metoder bør utprøves i 10-14 dager før eventuelt nytt regime iverksettes.
 • Bruk skjema for tarmtømmingsregistrering.
 • Ved obstipasjon må man revurdere metoden tidligere.

Skader over Th12

Tarmen tømmer seg reflektorisk; tømming må iverksettes med stimuli. Ulike metoder/avføringsmidler prøves ut inntil man finner et tilfredsstillende regime.

Eks: miniklyster/digital stimulering/massere magen i retning høyre mot venstre.

Den eksterne lukkemuskel er som regel lukket og kan være stram.

Når pasienten kan sitte på toalett/dostol anbefales det å fortsette med samme regime som de første ukene (Dulcolax supp erstattes med Toilax miniklyster/Microlax miniklyster).

Hvis Toilax miniklyster benyttes bør dette byttes ut med Microlax miniklyster og det anbefales å redusere Toilax tbl fra 2 tbl. til 1 tbl. annenhver dag. Dette gis kvelden/ettermiddag før tømmedag.

Vurder gradvis nedtrapping av laxantia når regimet er etablert.

Digital stimulering

Kun aktuelt hos de med reflekstyrt tarm (skade over Th 12).

Det er en teknikk hvor en hanskebekledd finger føres forsiktig inn i endetarmen og man dreier forsiktig i sirkulære bevegelser mot tarmveggen inntil man merker at lukkemuskelen slapper av eller luft/avføring passerer. Bruk glidemiddel på hanske. Vær oppmerksom på at tarmen kan skades – utføres med forsiktighet!

Skader fra Th12 og lavere

Tarmen er «slapp» og tømmer seg IKKE reflektorisk. Tarmen reagerer ikke på stimuli. Den eksterne lukkemuskel er ofte helt eller delvis åpen. Dette betyr at det ikke er noe som hindrer lekkasjer.

Avføringsmidler som Toilax/Microlax miniklyster har ingen/liten effekt.

Manuell fjerning

Avføring fjernes manuelt 1-2 ganger daglig – etter måltid. Avføringskonsistens bør tilstrebes å være fast for lettere å fjerne avføring manuelt.

Ved bruk av dostol bør denne ha åpning foran for at pasienten kan bli selvhjulpen.

Hvis metode ikke virker tilfredsstillende kan transanalirrigasjon(TAI)
vurderes.

Tømmingsregimet bør evalueres under hele oppholdet til et velfungerende regime er etablert.

Transanalirrigasjon (TAI)

Lege skal alltid godkjenne oppstart av irrigasjon.

Det er nødvendig med opplæring ved fagperson med spesialkompetanse i analirrigasjonsmetode, sammen med pasient og pasientansvarlig sykepleier/hjelpepleier, før det igangsettes.

Irrigasjon anbefales først og fremst til pasienter med tilfredsstillende håndfunksjon, hvor selvstendighet er et mål.

Pasienter med nedsatt eller ingen håndfunksjon kan også ha nytte av irrigasjon. Det er da viktig at pasientens hjelpere ved utreise (hjemmesykepleie/sykehjem/ personlige assistenter) har god kjennskap til og får opplæring i denne metoden.

Hvis irrigasjon skal prøves ut må det iverksettes senest 2-3 uker før utreise, dette fordi det tar tid å etablere et slikt regime.

Fase 3

Anbefalinger ved utreise

Pasientansvarlig sykepleier skal gi anbefalinger ved utreise for videre regime som pasienten kan benytte.

Det er viktig å informere pasientens fremtidige hjelpere (hjemmesykepleie, sykehjem, personlige assistenter) hvis pasienten ikke er selvstendig i håndtering av egen tarmfunksjon. Dette må gjøres ved en utfyllende sykepleiesammenfatning og/eller ved personlig kontakt på telefon, evt. opplæring på avdeling før utreise hvis pasienten bruker analirrigasjonsmetode.

Anorektal vinkel

 • Observer sittestilling! Tenk på at å sitte på huk gir bedre forhold for defekasjon.
 • Anbefalt sittestilling på toalett: knær bør være litt høyere enn hofter. Bygg opp under bena med fotbrett, puter, klosser, pledd etc.

De mest brukte avføringsmidler

 

Tabell 1- Generelle avføringsmidler
ProduktnavnVirketid​Virkestoff​Indikasjoner for bruk og virkemåter

Betulac
Laktulose
Duphalac
Levolac

Mikstur

​1-2 dagerLaktulose

Kan brukes over lengre perioder.

Brukes ved forstoppelse/treg avføring. (Brukes med forsiktighet ved laktoseintoleranse)Mobiliserer væske til tarmen. Bløtgjør avføring. (Danner organiske syrer som stimulerer tarmbevegelser).

Obs! Kan gi økt tarmgass.

​Movicol

Pulver til oppløsning

​12-24 timer​Makrogol

Kortidsbehandling*

Brukes ved forstoppelse når endetarm/tykktarm er fylt med avføring. Øker volum og binder væske i tykktarm. Obs! viktig med rikelig væskeinntak.

​Klyx

Tømmingsklyster

​5-15 min​Ducusat-Na-Sorbitol

Kortidsbehandling*

Brukes ved forstoppelse. Tilfører tarmen væske/mykgjør avføring

Obs! Klysterbehandling kan gi mekanisk skade av tarmveggen.

​Microlax

Mini-klyster

​5-15 min​Laurylsulfat

Anbefales ikke brukt over lengre perioder*

Brukes ved forstoppelse i endetarm og ved avføringsinkontinens. Mobiliserer væske til tarmen. Utløser avføringsrefleks når volum i endetarm økes.

Annet ​ ​ ​

​Oljeklyx

Tømmingsklyster

​30 min-6 t.​Olje-glyserol

​Mykgjør avføring/smører tarmen. Brukes ved forstoppelse.

​Visiblin

Granulat

​3-7 dager​Testa ispaghula (loppefrøskall)

Kan brukes over lengre perioder.

Blandes i væske eller i mat. Fiberprodukt. Granulatet øker væske i tykktarm og bløtgjør derved avføring.

Obs! viktig med rikelig væskeinntak.

Tabell 2-Avføringsmidler ved forstoppelse/treg mage

Produktnavn ​Virketid​Virkestoff​Indikasjoner for bruk og virkemåter​

​Pursenid

Tablett

​8-12 timerSennaglykosider

Kortidsbehandling.

Stimulerer tarmbevegelser i tykktarm ved irritasjon av tarm slimhinne (colon mucosa).

​Dulcolax

Tablett/stikkpille

Toilax

Tablett/mini-klyster

​Tabletter:
8-12 timer

Stikkpille: 15-
60 min.

Klyster: 5-15 min

​Bisakodyl

​Kortidsbehandling*

Stimulerer tarmbevegelser i tykktarm.

​Laxoberal dråper

Dråper

​8-12 timer​Na-picosulfat

Kortidsbehandling*

Stimulerer tarmbevegelser i tykktarmen. Mykner tarminnhold ved å binde væske i tarmen.

Tabell 3- Løs mage/diaré

Produktnavn​Virkestoff ​​Indikasjoner for bruk og virkemåte

​Idoform Classic Plus

Kapsler

​Flere typer melkesyrebakterier.

(Idoform finnes i flere varianter).

Ubalanse i tarmfloraen forekommer ofte i forbindelse med bruk av antibiotika og ved uregelmessig kosthold samt stress, som gjerne gir seg utslag i form av løs mage. IDOFORM Classic Plus inneholder naturlige melkesyrebakterier (probiotika), som gjenoppretter balansen i tarmens bakterieflora. I tillegg finnes det en rekke melkesyre produkter som kan balansere tarmens bakterieflora ved løs mage som følge av antibiotika bruk. Spør om råd på apotek/helsekostbutikk.

​Imodium

Tabletter/mikstur

​Loperamid

​Virker stoppende ved diaré.

Symptomatisk behandling ved akutte (og kroniske) diaré tilstander. (Bør brukes i samråd med lege).

* Tidsbegrensning gjelder ved normal tarmfunksjon slik det er beskrevet i Felleskatalogen. For personer med en ryggmargskade gjelder ikke disse begrensningene.

Kilder

 • Felleskatalogen 2015
 • Norsk Legemiddel håndbok 2015
 • Informasjonsbrosjyre til helsepersonell
 • Kreft og fordøyelsesplager, Kreftforeningen
Fant du det du lette etter?