Beredskap

Sunnaas sykehus er i gul beredskap

På denne siden finner du oppdatert informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset. Vi legger ut daglige oppdatering på status. Du finner også svar på spørsmål til deg som pasient, pårørende, besøkende eller annet helsepersonell (lenger ned på siden). Og informasjon til deg som ansatt (helt nederst på siden).

Spørsmål og svar om koronavirus (helsenorge.no) Råd og informasjon til befolkningen (fhi.no) Advice and information about the coronavirus disease (fhi.no/en)Beredskapssituasjonen i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefon for publikum 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller legevakt 116 117.

Kontaktinfo

Kontakttelefon for pasienter, pårørende og ansatte

952 21 432

Telefonen er betjent:
Hverdager kl. 08.00-15.30
Helg kl. 11.00-16.30

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00

For mediehenvendelser kontakt

Margrete Halvorsen
Kommunikasjonsdirektør
480 82 722
margrete.halvorsen@sunnaas.no

Statusoppdateringer - sist oppdatert 6. april kl. 11.30


Lørdag 28. mars kl. 10.00

Det er nå ni ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i hjemmeisolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Fredag 27. mars kl. 10.00

Det er nå 12 ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i hjemmeisolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Torsdag 26. mars kl. 12.00

Det er nå 13 ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i hjemmeisolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Onsdag 25. mars kl. 10.30

Det er nå 21 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Tirsdag 24. mars kl. 11.30

Det er nå 38 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Mandag 23. mars kl. 09.00

Det er nå 53 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Søndag 22. mars kl. 10.00

Det er nå 66 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. 

Lørdag 21. mars kl. 10.00

Det er nå 55 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Vi har i dag færre i hjemmekarantene. Det skyldes at mange som ble satt i karantene fordi de hadde hatt nær kontakt med den første smittede medarbeideren på sykehuset, nå er tilbake og klarert for jobb.

Fredag 20. mars kl. 10.00

Det er nå 117 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Torsdag 19. mars kl. 09.00

Det er nå 135 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Onsdag 18. mars kl. 09.00

Det er nå 147 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Tirsdag 17. mars kl. 13.00

Det er nå 142 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Dagens økning i ansatte som er i hjemmekarantene skyldes at vi fra nå av også inkluderer medarbeidere som er hjemme med uavklarte symptomer på koronasmitte.

Mandag 16. mars kl. 13.00

Det er nå 102 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Det er gjort grundig kartlegging av hvem de seks ansatte har hatt kontakt med, før de visste at de var smittet. Alle dette gjelder har fått beskjed og er i karantene. Det er også gjennomført andre smitteverntiltak som smittevask i berørte områder av sykehuset. Disse tiltakene betyr at det er trygt å bevege seg rundt i sykehuset.

Søndag 15.mars kl. 09.00

Det er nå 122 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Lørdag 14. mars kl. 11.00

Det er nå 99 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Fredag 13. mars kl. 16.00

Det er nå 94 ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. I tråd med Helsedirektoratets nye tiltak og for å beskytte pasientene våre mot smitte, er det nå bare de nærmeste pårørende som kan besøke pasienter og avdelingene. Alle besøk skal avklares med avdelingen på forhånd. Ring 66969000 for å komme i kontakt med avdelingen.
Sunnaas sykehus HF er i likhet med alle andre foretak i Helse Sør-Øst RHF i gul beredskap.

Torsdag 12. mars kl. 14.00

Det er nå 85 i hjemmekarantene,. Det er fortsatt 3 ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. For å forebygge smittespredning og beskytte pasientene våre, må vi nå innføre sterkere besøksbegrensning. Det er bare de nærmeste pårørende som kan komme på besøk, og alle besøk skal avtales med avdelingen på forhånd. Når det gjelder besøk til barn, vil det være noen færre restriksjoner, men også dette skal avtales med avdeling. Videre avlyses alle arrangementer på sykehuset. Når det gjelder møter med oppfølgende instanser (kommuner, utskivningsmøter), gjennomføres disse så langt som mulig per video.

Onsdag 11. mars kl. 16.00

Det er nå 79 ansatte i hjemmekarantene, og 3 ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Det er besluttet at innleggelser og poliklinisk oppfølging som kan vente, blir utsatt. Hvorvidt pasientene skal utsettes vurderes individuelt av ansvarlig lege.

Tirsdag 10. mars kl. 18.30

Det er nå 71 ansatte i hjemmekarantene. Og fortsatt to ansatte i isolasjon med påvist smitte. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller på sykehuset.

Mandag 9. mars 2020 kl. 17.30

Det er nå 62 ansatte på Sunnaas sykehus i hjemmekarantene. Bassengene på sykehuset er stengt for eksternt publikum. Tiltakene er gjort for å beskytte pasientene. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller på sykehuset. Gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi og omdisponeringer sikres forsvarlig drift.

Søndag 8. mars 2020 kl. 18.30

Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020 ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus. Den ansatte fikk symptomer fredag 6. mars og møtte ikke på jobb, og har siden holdt seg i hjemmekarantene.

Søndag 8. mars 2020 kl. 12.00

Administrerende direktør Einar Magnus Strand har besluttet grønn beredskap på Sunnaas sykehus. En ansatt har testet positivt for covid-19. Dette medfører et arbeid for å informere pasienter og ansatte og gjøre smitteoppsporing. Sykehuset må omdisponere ressurser i tiden framover, og i den anledning setter vi grønn beredskap.

 • Veiledning av person foran skjerm
  27.03.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

  Veiledningstjenesten 66 96 96 96 er for pasienter, pårørende, helsepersonell og fastleger. Den er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tjenesten bemannes av Sunnaas sykehus HF.

 • 12.03.2020
  Besøksstans på Sunnaas sykehus

  Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innskjerper nå Sunnaas sykehus mulighet for adgang inn i sykehuset. Dette skjer for å begrense koronasmitten og beskytte pasientene våre.

 • 09.03.2020
  Oppdatering fra Sunnaas sykehus 9. mars kl. 17.30

  Det er nå 62 ansatte på Sunnaas sykehus i hjemmekarantene. Bassengene er stengt for eksternt publikum. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller. Gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi og omdisponeringer sikres forsvarlig drift.

 • Foto: CDC, Alissa Eckert
  08.03.2020
  Bekreftet tilfelle av koronasmitte hos ansatt på Sunnaas sykehus HF

  Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020 ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus.

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

Lurer du på om du skal møte opp til avtalt innleggelse eller time?

Vi har redusert rehabiliteringstilbud den nærmeste tiden på grunn av den pågående smittesituasjonen. Alle innleggelser og polikliniske timer som er medisinsk forsvarlig å utsette de neste ukene, er derfor avlyst. Dersom dette gjelder deg vil du bli kontaktet av sykehuset.

Sunnaas sykehus prioriterer i denne perioden pasienter med alvorlig funksjonssvikt som følge av nylig alvorlig skade eller sykdom. Spesielt prioriteres pasienter som er i forløp fra andre sykehus. Alle som legges inn vil bli sjekket for smitte. Der det ut fra gjeldende anbefalinger er grunn til karantene eller isolasjon, vil det bli gjort individuelle vurderinger i samråd med smittevernlege, og satt inn tiltak.

Smittesituasjonen er i stadig endring, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi informasjon om planlagte innleggelser og avtaler frem i tid.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432

Til deg som skal møte til poliklinisk time

I særskilte tilfeller vil pasienter bli kalt inn til poliklinisk time. Vi må vite om det foreligger risiko for smitte før du møter til timen. Du må derfor være forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser siste 14 dager i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 
Vi anbefaler deg å unngå offentlig transport der dette er mulig.

Benytt hovedinngang i bygg B på Nesodden (Aker: Bygg 6). Gå direkte til poliklinikken (Aker: 2. etg.) når du kommer, og gå direkte ut etter at timen er ferdig.

Hjelp oss å hindre smitte:

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet 
 • Unngå håndhilsning
 • Hold avstand til andre
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med
 • Vi ber deg om å ikke bruke sykehusets kantiner.

Smittesituasjonen er i stadig endring, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi informasjon om planlagte innleggelser og avtaler frem i tid.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432

Har du vært på besøk på Sunnaas sykehus og lurer på om du kan være smittet?

Det er ingen pasienter på Sunnaas sykehus som har påvist smitte.

Det har ikke vært påvist smitte blant ansatte siden 14. mars. Medarbeidere som tidligere har fått påvist smitte er i hjemmeisolasjon eller er blitt friske.  Vi har gjort grundig kartlegging av hvem de har hatt kontakt med i sykehuset før de visste de var smittet. Alle det gjelder har fått beskjed.

Hvis vi får flere tilfeller av smitte på sykehuset, vil vi kontakte alle som kan være smittet, fordi de har hatt nærkontakt med vedkommende. Dette betyr at dersom du ikke blir kontaktet har du ikke vært utsatt for kjent smitte.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432

Du vil jevnlig motta oppdatert informasjonsskriv om covid-19 statusen i sykehuset. Spør de ansatte i avdelingen din om det er noe du lurer på om koronasmittesituasjonen.

Så lenge du ikke har symptomer på koronavirussmitte gjelder de samme råd og retningslinjer for deg som for resten av befolkningen. Det betyr bl.a. at du bør begrense antall turer til butikken og steder der du har nær kontakt med andre, holde god avstand til andre, unngå håndhilsing og klemming og ivareta god hånd- og hostehygiene.

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus Besøksstans på Sunnaas sykehus

Skal du på besøk til oss? Besøksstans i sykehuset.

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innskjerper nå Sunnaas sykehus mulighet for adgang inn i sykehuset. Dette skjer for 

 • Det er ikke adgang til å besøke pasienter på sykehuset
 • I særskilte tilfeller kan det gjøre unntak for enkelte pasienter. Dette gjelder for eksempel barn.
  • Unntak avklares med avdelingen i forkant. Ring 66 96 90 00 for å komme i kontakt med avdelingen.
  • Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale
  • Besøkende må være forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser siste 14 dager i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Benytt hovedinngang i bygg B

Besøkstans på Sunnaas sykehus

Er du leverandør eller samarbeidspartner med oppdrag i sykehuset 

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset.

Følg råd og anbefalinger fra fhi, blant annet: 

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
 • Unngå håndhilsning
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, til noen få av gangen.
 • Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

Skal du på hospitering eller er påmeldt andre planlagte arrangementer på Sunnaas sykehus?

Ingen arrangementer, avtaler, kurs, undervisning og møter gjennomføres per 13. mars og inntil videre. Når det gjelder møter med oppfølgende instanser (kommuner, utskrivningsmøter) gjennomføres disse så langt som mulig med videokonferanse.

Kantiner - begrenset serveringstilbud

Kantinene bygg F og bygg H vil ikke ha buffetservering, men singelpakket pålegg til frokost lunsj og kveldsmat. Til middag blir det tallerkenservering. Kjøkkenpersonell legger opp på tallerken på bestilling fra pasienter eller pårørende. Til lunsj og middag vil det tilbys porsjonspakkede salater.

For å forebygge koronasmitte innfører vi en begrensning på maks 50 personer i kantina til enhver tid. For å få til dette oppfordrer vi deg til å komme på følgende tidspunkt:

Kantine bygg F

 • Kl. 11.00 – 11.30 Ansatte og besøkende fra bygg D og G
 • Kl. 11.30 – 12.00 Ansatte, besøkende fra bygg B og øvrige bygg
 • Kl. 12.00 – 13.00 Pasienter i bygg D og deres pårørende

Kantine bygg H

 • Kl. 11.00 – 11.30 Ansatte og besøkende fra bygg I
 • Kl. 11.30 – 12.00 Ansatte og besøkende bygg H
 • Kl. 12.00 – 13.00 Pasienter i bygg I og H og deres pårørende 

Store og lille basseng er stengt for all aktivitet

Bassengene på Sunnaas sykehus er stengt inntil videre etter vedtak fra Helsedirektoratet.

Dette gjelder både store basseng og lille basseng (terapibasseng).

Frisørtilbudet i sykehuset er stengt inntil videre

Frisørtilbudet i sykehuset er stengt inntil videre etter vedtak fra Helsedirektoratet.

Trening i bomberommet og aktivitet i regi av Bedriftsidrettslaget (BIL)

All aktivitet i regi av BIL og treningssenteret i Bomberommet er stengt inntil videre.

Informasjon til ansatte

I tillegg til retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet, gjelder følgende for ansatte ved Sunnaas sykehus:

Når skal du som ansatt holde deg hjemme?

Flytskjema koronavirus - evaluering av tiltak

Klikk på bildet for å se flytkart for bekreftede og mistenkte tilfeller av koronavirussmitte hos ansatte, tiltak som tas og varighet for tiltakene.

Forklaring til referansetall i flytskjema:

 1. Hoste, feber og kortpustethet er de vanligste symptomene for koronavirus.
  Symptomer kan også være tett nese, sår hals og hodepine.
  Nysing og kløe i øynene er som oftest tegn på allergi.
 2. Nærkontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre
  enn to meters avstand i mer en 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt uten
  bruk av smittevernutstyr.
 3. Karantene fra det tidspunktet du hadde nærkontakt eller kom tilbake til Norge.
 4. Gi beskjed til nærmeste leder.
 5. Ta kontakt med fastlege for testing, eventuelt legevakt på 116 117. Husk å si at du er helsepersonell.
 6. Gi beskjed til nærmeste leder. Leder informerer smittevernteamet.

Flytkart for bekreftede og mistenkte tilfeller av koronavirussmitte hos ansatte, tiltak som tas og varighet for tiltakene

Du skal holde deg hjemme:

 • Hvis du har fått påvist smitte med koronavirus
 • Hvis du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet
 • Hvis du er husstandsmedlem til person som testes for koronvirusasykdom
 • Hvis du ankommer Norge fra utlandet.
  • Unntak fra karanteneplikt: Gjelder for personer som er i arbeidsforhold hvor de reiser til og fra arbeid mellom bolig og arbeidssted, og krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
 • Hvis du har feber eller symptomer på akutt luftveisinfeksjon. Dette gjelder også om du har milde symptomer

Gi umiddelbart beskjed til nærmeste leder dersom dette gjelder deg.

Som helsepersonell kan du gå på jobb som normalt, selv om du har husstandsmedlemmer som er i hjemmekarantene forutsatt at du selv er frisk og det ikke er mistanke om koronavirussykdom hos den du bor med.

Hvis du har fått påvist smitte med koronavirus:

 • Kontakt nærmeste leder
 • Hvis du er i god allmennstilsand skal du hjemmeisoleres
 • Allmenntilstanden din avgjør om du trenger sykehusinnleggelse
Folkehelseinstituttes råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitteHjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Kan du som ansatt være smittet?

Du kan være smittet dersom du i løpet av de siste 14 dagene:

 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet med det nye koronaviruset.
 • Vært på reise i utlandet.
 • Har symptomer på akutt luftveisinfeksjon.  Dette gjelder også ved milde symptomer.
 • Hvis du er husstandsmedlem til person som testes for koronvirusasykdom.

Hvis du oppfyller minst ett av disse kriteriene skal du ikke komme på jobb. Helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftveisinfeksjon.

Kontakt nærmeste leder om dette gjelder deg. 

Screening etter reise i utlandet anbefales ikke dersom du ikke har symptomer.

Ansatte med symptomer på koronavirussykdom skal testes

Alle ansatte med pasientnært arbeid som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet skal testes for koronasmitte. Dette gjelder selv om de ikke har vært på reise eller er nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus. Testing vurderes også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over to døgn.

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Kontakt leder umiddelbart dersom du får påvist covid-19.

Har du fastlege i Nesodden kommune?

Ring eller send elektronisk melding til fastlegen din og rekvirer prøvetaking covid-19. Merk bestillingen med at du er ansatt på Sunnaas sykehus. Du vil bli prioritert for prøvetaking ved kommunesenter syd, ved Nesodden kirke.

Har du fastlege utenfor Nesodden?

Kontakt fastlege eller ring legevakt 116 117. Husk å si at du er helsepersonell. 

Meld fra til nærmeste leder dersom du ikke kommer gjennom til fastlege eller legevakt, eller om de ikke kan tilby deg testing. Leder kontakter da smittevernlege for videre oppfølging.

FHI presiserer testkriteriene (fhi.no)

Har du fått påvist covid-19?

Det er viktig at du varsler lederen din umiddelbart. Dette for at vi kan gjøre nødvendig smitteoppsporing og tiltak ved sykehuset. Sykehuset skal også ha oversikt over alle ansatte med påvist covid-19. Du vil bli kontaktet av smittevernlege ved sykehuset og skal være i hjemmeisolasjon så lenge du er syk, og i 7 dager etter symptomfrihet.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte leder, bedriftshelsetjenesten eller smittevernlege.

Se ellers råd til deg i hjemmeisolasjon på fhi.no

Forbud mot utenlandsreiser

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys reiser til utlandet, både private og tjenestereiser.

Forbudet mot å foreta utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.

Det vil bli etablert kompensasjonsordninger.

Refusjon av avbestillingskostnader for ansattes privatreiser

Den 12. mars 2020 innførte regjeringen forbud mot utenlandsreiser for alt helsepersonell i Norge. Vedtaket gjelder foreløpig ut april 2020, og er ett av flere smitteverntiltak for å begrense smitte av koronavirus.

Forbudet fører til at helsepersonell må avbestille alle planlagte utenlandsreiser i dette tidsrommet, også privatreiser. Blir du rammet av forbudet kan du søke refusjon av avbestillingskostnader fra arbeidsgiver dersom reiseleverandør eller forsikringsselskap ikke dekker dette.

Refusjonsordningen gjelder helsepersonell. Er du ansatte i sykehuset, men ikke er helsepersonell, gjelder ordningen kun dersom Sunnaas sykehus pålegger deg å avbestille reisen. Ordningen gjelder ikke dersom du må avlyse privat reise på grunn av reiserestriksjoner eller myndighetenes reiseråd som gjelder for hele befolkningen. Da må du enten dekke dette selv, via reiseleverandør eller egen forsikring.

Hvordan søke om refusjon av avbestillingskostnader for private reiser?
Før du kan søke Sunnaas sykehus om refusjon, må du først henvende deg til din reiseleverandør. Be om refusjon av avbestillingskostnader. Dersom reiseleverandør avslår forespørselen, henvender du deg så til forsikringsselskap ditt og ber om det samme. Får du helt eller delvis avslag begge steder, kan du søke Sunnaas sykehus om refusjon. Husk å dokumentere avslaget fra reiseleverandør og forsikringsselskap. Dette må du legge ved søknaden.

 • Registrer refusjonskravet i personalportalen.
  • Velg «Nytt skjema», deretter «Reiseregning». Skriv inn destinasjon og dato, samt at det gjelder «refusjon avbestilling privat reise».
  • Trykk på «overstyr kontering» og legg inn kode «722005» i feltet «Prosjekt».
  • Legg inn dine kostnader under «Utlegg» på neste side.
  • Last opp kvitteringer for kostnadene (faktura eller spesifiserte kvitteringer fra reiseleverandør) samt skriftlig dokumentasjon på avslag av refusjonskrav fra reiseleverandør og forsikringsselskap.
  • Send skjemaet til godkjenning.
 • Skjemaet og dokumentasjon går til leder for godkjenning.For ansatte som ikke er helsepersonell skal leder konferere med HR før godkjenning for å sikre enhetlig behandling.
 • Det er Sykehuspartner som kontrollerer dokumentasjon. Dersom alt er utfylt riktig og all nødvendig dokumentasjon er på plass, blir refusjon utbetalt på neste lønnskjøring.

Kontakt HR på 66 96 95 14 eller HR@sunnaas.no dersom du har spørsmål om reiserefusjon.

Ved beskjed om hjemmekarantene

 • Avtal med nærmeste leder hvilke oppgaver du kan gjøre på hjemmekontor
 • Dersom du ikke kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra, har du rett til sykepenger i tiden du er borte fra arbeidsstedet. Ring da fastlegen og få sykemelding for perioden.
Råd fra folkehelseinstituttet til deg som er i hjemmekarantene.

Når du er i hjemmekarantene gjelder følgende:

 • Ikke gå på skole eller jobb (dersom ikke nærmeste leder gjør unntak fra karanteneplikten).
 • Avtal med leder hvilke arbeidsoppgaver du kan gjøre hjemmefra.
 • Du kan omgås normalt med dem du bor sammen med dersom ingen i husstanden er syke
  • Kontakt leder ved sykdom hos andre i husstanden, dette kan ha innvirkning på karantenetiden din.
 • Ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Får du symptomer skal du:
  • Isoleres. Husstandsmedlemmer må i karantene. Se fhi.no.
  • Ring fastlege for å avtale ev. testing, informer om at du er nærkontakt og helsepersonell. Ring 116 117 hvis fastlege ikke er tilgjengelig
  • Informer leder om symptomer og om tid for testing
  • Informer leder når du får svar på testen

Husk at ting endrer seg fort. Sjekk innom nettsidene hvis du er usikker på hva som gjelder.

Husstandsmedlemmer til en i hjemmekarantene

Husstandsmedlemmer har ingen restriksjoner så lenge ingen av dere har symptomer. Det betyr også at du som helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om du har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftveisinfeksjon. Følg med på utvikling av symptomer på akutt luftveisinfeksjon som feber, hoste eller kortpustethet. Dersom ditt hustandssmedlem blir syk og skal testes for, eller får påvist smitte med koronavirus, skal du ikke gå på jobb, men ha hjemmekarantene. Hvis det ikke er mistanke om koronavirussykdom hos ditt hustandsmedlem, kan du gå på jobb som normalt.

Dersom du er nærkontakt til en person med påvist koronavirussykdom og får symptomer, skal du ringe fastlege eller legevakt 116 117.

Det er ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Det er viktig at du overholder karantenereglene for ikke å utsette pasienter, kollegaer og andre for smitte.

Råd fra Folkehelseinstituttet til deg som er i hjemmekarantene

Når kan du komme tilbake på jobb?

 • Hvis du har fått påvist smitte
  • Skal du være i hjemmeisolasjon. Isolasjonen opphører 7 dager etter symptomfrihet og etter vurdering  av lege.
 • Hvis du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet med koronavirus:
  • Skal du være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med en smittet person. Dette gjelder selv om du i perioden har testet negativt for koronavirus. 
 • Hvis du ankommer Norge fra utlandet. 
  • Skal du være i hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Følg med på symptomer.
  • Unntak fra karanteneplikt: Gjelder for personer som er i arbeidsforhold hvor de reiser til og fra arbeid mellom bolig og arbeidssted, og krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
 • Hvis du er hjemme og får symptomer på koronasykdom: akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste eller kortpustethet:
  • Skal du være i hjemmeisolasjon inntil du er testet for koronavirus. Hvis prøvesvaret er negativt og du er frisk kan du komme tilbake på jobb én dag etter symptomfrihet.
 • Hvis du har hatt milde symptomer på luftveisinfeksjon i inntil to dager, kan du komme tilbake på jobb etter én dag symptomfrihet. Dersom du er syk lenger enn to dager skal du testes og holde deg hjemme til du har fått svar på testen.

Meld fra til nærmeste leder så snart du vet når hjemmekarantenen eller isolasjonen opphører.
Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet: Smittevern for pasienter og befolkning

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19Opphevelse av isolasjon ved Covid-19

Kan du jobbe fra hjemmekontor?

Myndighetene oppfordrer alle som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor om å gjøre det. Det er et tiltak for å redusere antall mennesker som reiser kollektivt og som sitter i åpne kontorlandskap eller møterom samtidig. Disse tiltakene kan bidra til å bremse smittespredning.

Avklar med nærmeste leder om hjemmekontor er et alternativ for deg. Det vil til enhver tid være stedlig ledelse i sykehuset.

Alle ansatte har fra 17. mars fått VPN Standard, slik at hjemmekontor kan være mulig for alle uten å måtte søke gjennom MinSykehuspartner. Hvis du skal ha kliniske løsninger på hjemmekontor (DIPS og lignende) så må det søkes om etter rutiner i Heliks.

Slik kobler du på med VPN hjemme (Sykehuspartner.no)

Er du, en ansatt eller en kollega i hjemmekarantene og trenger datautstyr?

Servicetorg koordinerer hjemkjøring av datautstyr til ansatte som disponerer dette, men som ikke får hentet det selv pga. hjemmekarantene.
Ta kontakt med Servicetorg på 66 96 90 00 eller servicetorg@sunnaas.no.

For å koordinere hjemkjøring av datautstyr trenger servicetorg:

 • Datautstyret levert i Servicetorg. Utstyret må da være merket med leveringsadresse, navn og mobiltelefon.

eller

 • Informasjon om hvor datautstyret skal hentes, samt navn og mobiltelefonnummer til personen som eier utstyret slik at Servicetorg kan snakke direkte med vedkommende om hvor utstyret er.

Merk: Dette vil kun fungere dersom den ansatte vet at den har VPN-hjemmekontorløsning på sin pc og bruker. Vil du ha brukerveiledning tilsendt per sms eller e-post kan du kontakte servicetorg.

Viktig om bruk av videokonferanse og videomøter hjemme

Husk at de samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Dette innebærer at du, som helsepersonell, har ansvar for at helseopplysninger ikke gjøres tilgjengelig for andre.

Ved deltakelse i videokonferanse hjemmefra, skal du

 • sitte i et rom uten andre tilstede
 • sikre at ingen andre (slik som familiemedlemmer) kommer inn i rommet
 • sikre at lyden ikke kan høres for andre.

Det er også viktig i møtet med pasienter at du sørger for å ha en mest mulig nøytral bakgrunn.

Låsing av det virtuelle møterommet

Det «virtuelle møterommet» MÅ låses før sensitiv informasjon deles. Dette ansvaret ligger hos møteleder.

Spørsmål eller forespørsler om brukerveiledninger kontakt personvernombud Jan Robert Erntsen, 979 89 249.

Kapasitet på nettverk

Sykehuspartner anbefaler å begrense bruk av videomøter der dette ikke er strengt nødvendig, og heller benytte andre elektroniske møteformer, som for eksempel telefon, for å sikre god kapasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver.

Netflix, HBO og andre underholdningstjenester stenges derfor ned i Helse Sør-Øst  Tiltaket berører ikke gjestenettet, og strømming av underholdningstjenester for pasienter vil fortsatt være mulig.

Andre strømmetjenester som Nett-Radio, nyhetskanaler, Youtube/Vimeo, musikk og lignende forblir åpent, men ansatte oppfordres til å benytte privat utstyr som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg fremfor strømming via jobb-PC.

Ansatte med barn i barnehage og skole 1.-4. trinn i Nesodden kommune

Alle ansatte med arbeidsplass Sunnaas sykehus og med barn i barnehage eller skole i Nesodden kommune kan levere barn i barnehage og skole 1.-4. trinn. Dette avtales direkte med barnehage og skole.

Vi oppfordrer til å forsøke private løsninger først dersom du har mulighet til det. Eldre mennesker er i risikogruppen for smitte. Vær derfor forsiktig med å bruke besteforeldre til barnepass.

Spørsmål om hjemmeundervisningen på den enkelte skole rettes til rektor eller styrer i barnehage. Les mer på nesodden.kommune.no

Kontakt HR@sunnaas.no dersom du har problemer med, eller spørsmål om, levering i barnehage eller skole. 

Er du gravid?

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom. Det er derfor samme råd og retningslinjer som gjelder for alle ansatte i Sunnaas sykehus. Har du ytterligere spørsmål kan du kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten på 35 00 30 70.

Folkehelseinstituttets råd og informasjon for gravide, barn og ungdom

Råd og tips fra psykososialt team - til alle ansatte

Som alle vet er landet vårt og verden nå i en krevende situasjon. Tiltakene som er igangsatt vil forhåpentlig ha effekt, og vi vil etterhvert kunne gjenoppta våre hverdagsliv både hjemme og på jobb. Det er imidlertid også slik at vi ikke vet hvor lenge de sterke tiltakene vil vare, eller hvordan situasjonen kan komme til å utvikle seg. Hver enkelt familie i Norge preges på hver sin måte, og hverdagene er endret for alle.

Det nivået av usikkerhet, uforutsigbarhet og krav til omstilling som nå preger tilværelsen, er utfordrende for alle i befolkningen. Mange vil oppleve bekymring og uro knyttet til smittespredning, praktisk gjennomføring av hverdagen hjemme og på jobb, økonomi, og samfunnsutviklingen generelt. Dette er helt naturlige reaksjoner. Samtidig gjelder det å hjelpe hverandre til å mestre situasjonen best mulig og stå sammen om de tiltakene som iverksettes. Nordmenn har sterk dugnadsånd og det er en styrke i disse spesielle tider. Her er noen tips og råd på vegen:

Dette rammer alle ansatte på Sunnaas, og fellesskapet er vår styrke

Ledelsen ved Sunnaas sykehus har måttet omfordele ressurser, og du må kanskje jobbe i en avdeling og med pasientgrupper/oppgaver du ikke kjenner så godt. Dette krever fleksibilitet og omstilling hos den enkelte medarbeider. Det er lurt å snakke med hverandre om hva man f.eks. gjør for å mestre situasjonen, hvordan man løser praktiske utfordringer, og hvordan man står i usikkerhet på jobb, f.eks. hvis man har fått nye oppgaver. Mennesker tåler utfordringer bedre når vi opplever å kunne dele dem med andre. Gi gjerne en ekstra håndsrekning og støttende ord til kollegaene dine. Vær tålmodig og raus. Vi er forskjellige, folk kan ha bekymringer utenfor jobb som du ikke kjenner til, og vi trenger hverandres støtte.

Det er krevende å være helsepersonell, men vi er også heldige som får bidra

Nå kreves det ekstra mye av helsepersonell, og man kan kjenne på både mental og fysisk slitasje. Som helsepersonell har man mulighet til å hjelpe der andre kan oppleve hjelpeløshet. Vår innsats er viktig for Norge nå, og vår ekstra innsats betyr mye og settes pris på, både på Sunnaas og i befolkningen for øvrig. Vi kan hjelpe hverandre med å huske det i krevende dager.

Forsøk å ta kontroll over bekymring og stress - oppretthold hverdagsstrukturer

Bekymringstanker kan noen ganger henge seg fast og ta overhånd. Det kan være lurt å ta styringen over dem. Oppretthold god struktur på dagene, ha fokus på søvn og regelmessige måltider. I krevende tider er dette viktigere enn noen gang. Adspred deg selv bevisst ved å gå tur i naturen, lese bok, se på en film, eller noe annet som får tankene vekk fra bekymringer.

Fokuser på de oppgavene og aktivitetene du kan gjøre noe med her og nå. Et tips kan være å sette av f.eks. 10-15 minutter på et fast tidspunkt hver dag der du bekymrer deg så mye du vil. Når bekymringene kommer utenom denne tiden, så kan du si til deg selv: «Dette skal jeg tenke på i bekymringstiden min, ikke nå». Gjentas dette ofte nok, automatiseres tanken. Ikke ta bekymringstiden rett før sengetid.

Vær sosial selv om du er forhindret fra fysisk nærhet

Vi trenger hverandre. Ta deg tid til å snakke med de du bryr deg om, enten det er på telefon, Skype, eller sosiale medier. Ta en ekstra kontakt til de som betyr mye for deg, og spesielt til de du kjenner som nå kanskje er mye alene.

Begrens medietittingen

Mediedekningen er massiv om dagen, og det er fort gjort å sjekke innom nyhetsbildet ofte. Det kan ha negativ innvirkning på hvordan vi har det, og kan gjøre det vanskeligere å få tankene vekk fra bekymringer. Bestem deg for en pålitelig informasjonskilde som du f.eks. forholder deg til en gang om dagen. Sunnaas sykehus HF gir daglige informasjonsoppdateringer på intranett og på sunnaas.no.

Kontakt psykososialt team ved behov

Psykososialt team har ansvar for å bistå ansatte, pasienter og pårørende ved hendelser som kan gi betydelig psykososial belastning. Teamet består av psykologer, lege, sykepleiere, prest og psykiater ansatt ved sykehuset. Vi aktiveres i hovedsak via nærmeste leder, men enkeltpersoner kan også ta kontakt direkte.

Hvis du opplever behov for å samtale med noen, ta kontakt med din nærmeste leder for videreformidling, eller ta direkte kontakt med teamet via leder psykososialt team, fagsjef i psykologi, Marianne Løvstad, 934 52 003 eller nestleder psykososialt team, fagsjef sykepleie Laila Skogstad, 980 88 200.

Anbefalt lesning

Ressursside om det psykososiale aspektet ved pandemier. Underpunktene kriseledelse og helsepersonell anbefales særlig.

Psykososialt omsorg ved en pandemi

Råd og tips fra psykososialt team - psykososiale aspekter ved kriseledelse

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har samlet mye god informasjon om psykososiale forhold ved pandemier.

I teksten nedenfor gjengir vi noen hovedpunkter der vi har forsøkt å gjøre punktene relevante for personer i lederposisjon ved Sunnaas sykehus m.t.p. covid-19. Dokumentet påpeker mange områder som det allerede jobbes godt med på sykehuset. Skrivet har også til hensikt å anerkjenne at ledere ved sykehuset står i særlig krevende situasjoner. Det er viktig for sykehuset at også ledere omgis av god psykososial støtte, og at de kan hente krefter hos hverandre i en krevende situasjon der det forventes uvanlig mye på mange nivå.

Å være leder i en beredskapssituasjon

Pandemier er forbundet med en rekke psykososiale stressfaktorer, inkludert helserisiko for en selv og sine kjære. For de fleste helsearbeidere vil belastningene under og etter en pandemi avvike i både innhold og omfang sammenlignet med tider med ordinært arbeid. Vi arbeider i stor usikkerhet, med store omstillingskrav, med risiko for selv å bli smittet, og vi kan bli vitne til mye lidelse og stress.

Ledernes rolle i kriser

Det stilles særlig høye krav til ledere i en krisesituasjon. I kriser vil medarbeiderne mer enn ellers se til lederen sin, og vi er viktige rollemodeller. Lederen bør opptre åpent, vise interesse for medarbeidernes ve og vel, og opptre omsorgsfullt. Rollen som leder innebærer også å bringe inn optimisme og håp, samt å bidra til samhold og godt teamarbeid. Et godt psykososialt arbeidsmiljø preget av åpenhet, et ivaretakende miljø med kolleger, og en støttende og tydelig ledelse er viktig. Best mestring finner man i team som makter å støtte og hjelpe hverandre både emosjonelt og kompetansemessig. En opplevelse av at jobben vi gjør er meningsfull og kan ha positiv verdi for andre, er en viktig styrke for å stå stødig i vanskelige jobbsituasjoner.

Punktene under angir noen forhold som kjennetegner leders situasjon krisetider:

 • Ledere bør være mentalt og praktisk forberedt på ulike mulige scenarier, og hva de kan komme til å innebære for organisasjonen og ansatte 
 • Tydelig tilstedeværende ledere er særlig viktig, noe som kan være utfordrende fordi vi også pålegges mange tidkrevende oppgaver i tillegg til personalledelse
 • Situasjonen vil ofte innebære stor arbeidsbelastning, vansker med å få løst alle oppgavene og bemanningsplaner som kan være krevende å få til å gå opp etc.
 • Ledere tvinges til å handle under tidspress, finne løsninger på sammensatte problemer, håndtere store mengder med informasjon og vi må ta beslutninger på mer eller mindre sikkert grunnlag
 • Som leder må vi påregne å se bekymring og usikkerhet blant våre medarbeidere. Det blir ekstra viktig å være oppmerksom på symptomer som for eksempel slitenhet, frustrasjon, engstelse, søvnvansker, endrede spisevaner, tilbaketrekning og fravær. Husk at også vi som ledere er under belastning, og de samme symptomene kan gjøre seg gjeldende for oss
 • Vi bør huske på at medarbeidere med tidligere sårbarhet (på grunn av f.eks. livssituasjon, arbeidsbelastning eller helseutfordringer), i krisesituasjoner kan komme til å reagere særlig sterkt
 • I en langvarig beredskapssituasjon vil både leder og ansatte kunne fluktuere i hvor godt de klarer å håndtere situasjonen. Raushet på gode og dårlige dager blir viktig.
 • Mye tyder på at Covid-19 situasjonen vil prege sykehuset i lang tid. I den grad det er mulig er det viktig å bidra til så mye stabilitet og struktur i daglig drift og organisering som mulig.

Betydningen av informasjon

Informasjon er ofte en kritisk faktor under kriser. Det har stor betydning at lederen greier å opprettholde god informasjonsflyt til medarbeiderne:

 • åpen, direkte og korrekt informasjon, der også usikkerhet formidles er vesentlig
 • viktig informasjon bør også gis skriftlig
 • medarbeiderne bør ha mulighet til å stille spørsmål og få avklart forhold de er usikre på
 • feilinformasjon bør rettes opp umiddelbart
 • I situasjoner som Covid-19 er informasjon av stor betydning, men det er også mange spørsmål lederne ikke har svar på. Det blir en viktig oppgave for både ledere og medarbeidere å romme emosjonell usikkerhet og svingninger, men også tolerere at det kan være vanskelig å få det til hele tiden 

Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Å lede gjennom en krise kan være forbundet med høyt stressnivå både for leder og medarbeidere. Det er sentralt at ledere på ulike nivåer legger til rette for god psykososial støtte for medarbeidere, og seg selv. Over tid kan lederne og psykososialt team ved sykehuset sammen finne frem til kloke måter å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet i hver enkelt enhet.

I en langvarig beredskapssituasjon med store krav til omstilling og fleksibilitet må vi påregne slitasje i alle ledd i organisasjonen. Vi har et felles ansvar for å bidra til at ikke bare innholdet i arbeidet, men også de psykososiale rammene, er ivaretatt så langt som mulig. Dette kan dreie seg om

 • tiltak for å beskytte og fremme robusthet og fungering hos medarbeiderne. Eksempler kan være å gi jevnlig informasjon, se og støtte medarbeiderne i løpet av arbeidsdagen og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • tiltak for å redusere, forhindre eller eventuelt følge opp mentale, og/eller atferdsmessige problemer som måtte oppstå, for eksempel invitere til støttesamtale og være synlig i avdelingen
 • tiltak for å støtte medarbeidernes vilje og evne til å fortsette arbeidet. Her er styrking av fellesskapet særlig viktig.
 • Hvis det oppstår særlig krevende enkeltstående hendelser bør man ha rutiner for avlastningssamtaler, såkalt defusing. Når/hvis aktuelt, kan dette planlegges sammen med psykososialt team.

Selvivaretagelse

De råd vi gir til våre medarbeidere gjelder også ledere. Se råd og tips fra psykososialt team til alle ansatte. Vi er alle i samme båt, også ledere er påvirket både privat og på jobb av den situasjonen verden befinner seg i. Ledere bør som alle ta forholdsregler for å ivareta egen psykiske helse i en belastende periode

 • Etter avsluttet arbeidsdag bør vi tilstrebe å ikke «ta med jobben hjem», det kan forebygge slitasje
 • Gode overgangsritualer fra jobb til privatliv kan bidra positivt., f.eks. kan vi gå ut av arbeidsrollen når vi tar av oss arbeidsklærne
 • I perioder med stor arbeidsbelastning bør vi benytte roligere perioder til å ta en «time-out»
 • Vi trenger hverandre og fellesskapet. For ledere kan det være særlig viktig å snakke med hverandre, dele erfaringer, og gi hverandre kollegial støtte
 • Vi bør ha fokus på forebyggende tiltak for å redusere egne bekymringstanker og stressbelastninger slik som fysisk trening, bruk av stressmestringsteknikker, hvile og restitusjon
 • Husk at kontinuerlig medietitting kan bidra til økt bekymring og uro. Prøv å unngå å bruke for store deler av verdifull fritid på Covid-19 nyheter

Hvis du som ansatt har behov for oppfølging

Har du ytterligere spørsmål kan du kan ta kontakt med HR på telefon 66 96 95 14 (dagtid) eller e-post HR@sunnaas.no.

Om beredskapsnivåer

Beredskapsnivåer for Sunnaas sykehus HF

GRØNN beredskap (stabsmodus) betegner en beredskap der det etableres beredskapsledelse i situasjoner der det ikke, eller i begrenset grad, er behov for ekstra ressurser. Enkeltfunksjoner kan forsterkes.

GUL beredskap (forsterkningsmodus) betegner en beredskap som iverksettes når en uønsket hendelse er inntruffet eller med stor fare kan inntreffe, og der det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke strekker til. Beredskapsledelsen avgjør begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

RØD beredskap (katastrofemodus) betegner en beredskap som iverksettes når en større uønsket hendelse er inntruffet og de ordinære ressursene ikke strekker til. Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap utløses kun av administrerende direktør/ stedfortreder.

Fant du det du lette etter?