Beredskap

Koronavirus

På denne siden finner du oppdatert informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset. Vi legger ut daglige oppdatering på status. Du finner også svar på spørsmål til deg som pasient, pårørende, besøkende eller annet helsepersonell (lenger ned på siden). Og informasjon til deg som ansatt (helt nederst på siden).

Spørsmål og svar om koronavirus (helsenorge.no) Råd og informasjon til befolkningen (fhi.no) Advice and information about the coronavirus disease (fhi.no/en)Beredskapssituasjonen i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefon for publikum 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller legevakt 116 117.

Kontaktinfo

Kontakttelefon for pasienter, pårørende og ansatte

952 21 432
Telefonen er betjent hverdager kl. 08.00-16.00.

Sentralbord Sunnaas sykehus

66 96 90 00
Bemannes inntil videre:
Hverdager kl. 08.00-16.00
Helger og helligdager kl. 13.00-17.00

For mediehenvendelser kontakt

Margrete Halvorsen
Kommunikasjonsdirektør
480 82 722
margrete.halvorsen@sunnaas.no

Statusoppdateringer - sist oppdatert 20. april kl. 09.00. Neste statusoppdatering kommer ved eventuell endring


Lørdag 28. mars kl. 10.00

Det er nå ni ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i hjemmeisolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Fredag 27. mars kl. 10.00

Det er nå 12 ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i hjemmeisolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Torsdag 26. mars kl. 12.00

Det er nå 13 ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i hjemmeisolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Onsdag 25. mars kl. 10.30

Det er nå 21 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Tirsdag 24. mars kl. 11.30

Det er nå 38 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Mandag 23. mars kl. 09.00

Det er nå 53 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Søndag 22. mars kl. 10.00

Det er nå 66 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. 

Lørdag 21. mars kl. 10.00

Det er nå 55 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Vi har i dag færre i hjemmekarantene. Det skyldes at mange som ble satt i karantene fordi de hadde hatt nær kontakt med den første smittede medarbeideren på sykehuset, nå er tilbake og klarert for jobb.

Fredag 20. mars kl. 10.00

Det er nå 117 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Torsdag 19. mars kl. 09.00

Det er nå 135 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Onsdag 18. mars kl. 09.00

Det er nå 147 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Tirsdag 17. mars kl. 13.00

Det er nå 142 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Dagens økning i ansatte som er i hjemmekarantene skyldes at vi fra nå av også inkluderer medarbeidere som er hjemme med uavklarte symptomer på koronasmitte.

Mandag 16. mars kl. 13.00

Det er nå 102 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Det er gjort grundig kartlegging av hvem de seks ansatte har hatt kontakt med, før de visste at de var smittet. Alle dette gjelder har fått beskjed og er i karantene. Det er også gjennomført andre smitteverntiltak som smittevask i berørte områder av sykehuset. Disse tiltakene betyr at det er trygt å bevege seg rundt i sykehuset.

Søndag 15.mars kl. 09.00

Det er nå 122 ansatte i hjemmekarantene og seks ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Lørdag 14. mars kl. 11.00

Det er nå 99 ansatte i hjemmekarantene og fem ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte.

Fredag 13. mars kl. 16.00

Det er nå 94 ansatte i hjemmekarantene og fire ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. I tråd med Helsedirektoratets nye tiltak og for å beskytte pasientene våre mot smitte, er det nå bare de nærmeste pårørende som kan besøke pasienter og avdelingene. Alle besøk skal avklares med avdelingen på forhånd. Ring 66969000 for å komme i kontakt med avdelingen.
Sunnaas sykehus HF er i likhet med alle andre foretak i Helse Sør-Øst RHF i gul beredskap.

Torsdag 12. mars kl. 14.00

Det er nå 85 i hjemmekarantene,. Det er fortsatt 3 ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. For å forebygge smittespredning og beskytte pasientene våre, må vi nå innføre sterkere besøksbegrensning. Det er bare de nærmeste pårørende som kan komme på besøk, og alle besøk skal avtales med avdelingen på forhånd. Når det gjelder besøk til barn, vil det være noen færre restriksjoner, men også dette skal avtales med avdeling. Videre avlyses alle arrangementer på sykehuset. Når det gjelder møter med oppfølgende instanser (kommuner, utskivningsmøter), gjennomføres disse så langt som mulig per video.

Onsdag 11. mars kl. 16.00

Det er nå 79 ansatte i hjemmekarantene, og 3 ansatte i isolasjon med påvist smitte. Ingen pasienter har påvist smitte. Det er besluttet at innleggelser og poliklinisk oppfølging som kan vente, blir utsatt. Hvorvidt pasientene skal utsettes vurderes individuelt av ansvarlig lege.

Tirsdag 10. mars kl. 18.30

Det er nå 71 ansatte i hjemmekarantene. Og fortsatt to ansatte i isolasjon med påvist smitte. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller på sykehuset.

Mandag 9. mars 2020 kl. 17.30

Det er nå 62 ansatte på Sunnaas sykehus i hjemmekarantene. Bassengene på sykehuset er stengt for eksternt publikum. Tiltakene er gjort for å beskytte pasientene. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller på sykehuset. Gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi og omdisponeringer sikres forsvarlig drift.

Søndag 8. mars 2020 kl. 18.30

Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020 ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus. Den ansatte fikk symptomer fredag 6. mars og møtte ikke på jobb, og har siden holdt seg i hjemmekarantene.

Søndag 8. mars 2020 kl. 12.00

Administrerende direktør Einar Magnus Strand har besluttet grønn beredskap på Sunnaas sykehus. En ansatt har testet positivt for covid-19. Dette medfører et arbeid for å informere pasienter og ansatte og gjøre smitteoppsporing. Sykehuset må omdisponere ressurser i tiden framover, og i den anledning setter vi grønn beredskap.

Relaterte nyheter

 • 04.05.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr rehabilitering etter covid-19

  Sunnaas sykehus HF tar fra mandag 4. mai 2020 imot pasienter med rehabiliteringsbehov etter covid-19. I intensiv og rehabiliteringsfagmiljøer i Norge og internasjonalt, er det nå økende oppmerksomhet om følger etter alvorlig covid-19 infeks...

 • 30.04.2020
  Rehabiliteringskonferansen 2020 er avlyst

  I samråd med ledelsen i Helse Sør-Øst er det dessverre besluttet at den Regionale rehabiliteringskonferansen HSØ 2020 avlyses. Dette på grunn av uforutsigbarhet knyttet til korona-utbruddet.

 • 27.04.2020
  Camp Spinal Sommer 2020 og Camp Spinal H2O er avlyst

  Årets Camp Spinal Sommer og Camp Spinal H2O er avlyst inntil videre grunnet forbud mot ulike idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. Øvrige camper er fortsatt åpne og sammen med Sunnaasstiftelsen avventer vi situasjonen.

 • 17.04.2020
  Sunnaas sykehus gjenopptar driften gradvis

  Torsdag 16. april gikk Sunnaas sykehus fra gul til grønn beredskap. Som følge av den positive utviklingen i smittespredning av koronaviruset, har ledelsen besluttet at vi fra og med uke 17 gradvis vil ta opp igjen driften.

 • 27.03.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

  Veiledningstjenesten 66 96 96 96 er for pasienter, pårørende, helsepersonell og fastleger. Den er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tjenesten bemannes av Sunnaas sykehus HF.

 • 12.03.2020
  Besøksstans på Sunnaas sykehus

  Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innskjerper nå Sunnaas sykehus mulighet for adgang inn i sykehuset. Dette skjer for å begrense koronasmitten og beskytte pasientene våre.

 • 09.03.2020
  Oppdatering fra Sunnaas sykehus 9. mars kl. 17.30

  Det er nå 62 ansatte på Sunnaas sykehus i hjemmekarantene. Bassengene er stengt for eksternt publikum. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller. Gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi og omdisponeringer sikres forsvarlig drift.

 • 08.03.2020
  Bekreftet tilfelle av koronasmitte hos ansatt på Sunnaas sykehus HF

  Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020 ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus.

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

Lurer du på om du skal møte opp til avtalt innleggelse eller time?

Vi utvider gradvis pasienttilbudet igjen, men noen timer eller avtaler kan bli flyttet på. Dersom din avtale blir flyttet på vil du bli kontaktet av sykehuset.

Alle som legges inn vil bli få spørsmål (screenes) om eksponering av smitte og symptomer for smitte. Der det ut fra gjeldende anbefalinger er grunn til karantene eller isolasjon, vil det bli gjort individuelle vurderinger i samråd med smittevernlege, og satt inn tiltak.

Smittesituasjonen er i stadig endring, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi informasjon om planlagte innleggelser og avtaler frem i tid.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432.

Sunnaas sykehus gjenopptar gradvis driften

Til deg som skal møte til poliklinisk time

Vi må vite om det foreligger risiko for smitte før du møter til poliklinisk time. Derfor ringer vi deg senest dagen før oppmøte. Du må være forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser siste 10 dager i tråd med  i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Du kan kun ha med deg ledsager dersom dette vurderes å være helt nødvendig. Dette må avklares før du kommer til timen. Smittestatus for ledsager vil bli kartlagt på samme måte som for deg.

Ring poliklinikken når du kommer til sykehuset, før du går inn i bygget. Riktig nummer får du fra den som ringer deg dagen før oppmøte.

Poliklinikk Nesodden:
Etter telefonkontakt med poliklinikken, benytt hovedinngang i bygg B. Gå direkte til behandlingsstedet og direkte ut igjen når timen er ferdig.

Poliklinikk Aker helsearena:
Etter telefonkontakt med poliklinikken, benytt inngang i bygg 6 eller inngang til Studio 99. Gå direkte til poliklinikken i 2. etasje og direkte ut igjen når timen er ferdig.

Hjelp oss å hindre smitte:

 • Utfør god håndhygiene når du kommer og før du drar. Hånddesinfeksjonsmiddel er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle (som kastes etterpå) eller host/nys i albuekroken. Utfør deretter håndhygiene.
 • Unngå å ta deg i ansiktet.
 • Unngå å håndhilse.
 • Hold 2 meters avstand til andre der det er mulig. Under behandling vil smitteverntiltak bli ivaretatt.

Smittesituasjonen er i stadig endring, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi informasjon om planlagte innleggelser og avtaler frem i tid.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432.

Har du vært på besøk på Sunnaas sykehus og lurer på om du kan være smittet?

Det er ingen pasienter eller ansatte på Sunnaas sykehus som har påvist smitte.

Hvis vi får tilfeller av smitte på sykehuset, vil vi gjøre en grundig kartlegging av nærkontaktene til den smittede. Alle som blir utsatt for kjent smitte i sykehuset vil bli kontaktet.

Har du spørsmål, kontakt vår informasjonstelefon på 952 21 432.

Du vil jevnlig motta oppdatert informasjonsskriv om covid-19 statusen i sykehuset. Spør de ansatte i avdelingen din om det er noe du lurer på om koronasmittesituasjonen.

Så lenge du ikke har symptomer på koronavirussmitte gjelder de samme råd og retningslinjer for deg som for resten av befolkningen. Det betyr bl.a. at du bør begrense antall turer til butikken og steder der du har nær kontakt med andre, holde god avstand til andre, unngå håndhilsing og klemming og ivareta god hånd- og hostehygiene.

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus

Skal du på besøk til oss? Besøksrestriksjoner og adgangskontroll i sykehuset.

Vi ønsker å legge til rette for besøk til pasienter som er innlagt i sykehuset så langt det er mulig. Skal du besøke noen må du avklare det med avdelingen, senest dagen før du kommer. Det er viktig at du respekterer rådene som gjelder for praktisk gjennomføring når du er på besøk.

Før besøket

 • Ring 66 96 90 00 for å komme i kontakt med avdelingen og gjøre en avtale, senest dagen før du kommer. Du skal ikke møte på sykehuset uten avtale.
 • Vær forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og utenlandsreiser.
 • Benytt hovedinngang i bygg B når du kommer.

Praktisk gjennomføring av besøket

 • Utfør håndhygiene når du kommer til og forlater sykehuset.
 • Hold avstand til ansatte og pasienter. 2 meter der det er mulig, minst 1 meter.
 • Gjennomfør besøket i størst mulig grad utendørs for å unngå at smitte tas med inn i sykehuset.
 • Dersom den du skal besøke ikke kan forlate rommet, gjennomfører dere besøket på rommet 
  • Gå da rett til pasientens rom. Ikke opphold deg i fellesarealer.
  • Benytt kun toalett som er på pasientens rom dersom du har behov for det.

Er du leverandør eller samarbeidspartner med oppdrag i sykehuset 

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset.

Følg råd og anbefalinger fra fhi, blant annet: 

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
 • Unngå håndhilsning
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, til noen få av gangen.
 • Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

Skal du på hospitering eller er påmeldt andre planlagte arrangementer på Sunnaas sykehus?

Ingen arrangementer, avtaler, kurs, undervisning og møter gjennomføres inntil videre. Når det gjelder møter med oppfølgende instanser (kommuner, utskrivningsmøter) gjennomføres disse så langt som mulig med videokonferanse.

Kantiner - begrenset serveringstilbud

Kantinene bygg F og bygg H vil ikke ha buffetservering, men singelpakket pålegg til frokost lunsj og kveldsmat. Til middag blir det tallerkenservering. Kjøkkenpersonell legger opp på tallerken på bestilling fra pasienter eller pårørende. Til lunsj og middag vil det tilbys porsjonspakkede salater.

For å forebygge koronasmitte må alle sitte med minst én meter avstand, gjerne mer, i kantinene. Som inneliggende pasient vil du ha tilgang til én kantine hvor du spiser alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen.

Kantinen i bygg H er for deg som er pasient på

 • avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade (MNB)
 • avdeling for oppfølging (OPF)
 • enhet for barn og unge
 • pasient med diett

Kantinen i bygg F er for deg som er pasient på

 • avdeling for ryggmargskade
 • avdeling for traumatisk hjerneskade
 • avdeling for hjerneslag (med unntak av barn og pasienter med diett)
 • avdeling for kognitiv rehabilitering (kress)
 • avdeling for vurdering 

Store og lille basseng er stengt for besøkende inntil videre

Bassengene på Sunnaas sykehus er stengt for besøkende inntil videre. Dette gjelder både store basseng og lille basseng (terapibasseng).

Lille basseng er åpent for pasienter i sykehuset. Retningslinjer for smittevern gjelder ved bruk.

Frisørtilbudet i sykehuset er åpent igjen

Frisørtilbudet er åpent for pasienter, ansatte og eksterne kunder. Smittevernsregler gjelder.

  

Informasjon til ansatte

I tillegg til retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet, gjelder følgende for ansatte ved Sunnaas sykehus:

Når skal du som ansatt holde deg hjemme?

Flytskjema koronavirus - evaluering av tiltak

Klikk på bildet for å se flytkart for bekreftede og mistenkte tilfeller av koronavirussmitte hos ansatte, tiltak som tas og varighet for tiltakene.

Forklaring til referansetall i flytskjema:

 1. Hoste, feber og kortpustethet er de vanligste symptomene for koronavirus.
  Symptomer kan også være tett nese, sår hals og hodepine.
  Nysing og kløe i øynene er som oftest tegn på allergi.
 2. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 48 timer før symptomdebut og til personen er avisolert. Disse er etter covid-19 forskriften pålagt å være i karantene
  Nærkontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer en 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt uten bruk av smittevernutstyr.
 3. Karantene fra det tidspunktet du hadde nærkontakt eller kom tilbake til Norge.

 4. Gi beskjed til nærmeste leder.

 5. Ta kontakt med fastlege for testing, eventuelt legevakt på 116 117. Husk å si at du er helsepersonell.

 6. Gi beskjed til nærmeste leder. Leder informerer smittevernteamet.

Flytkart for bekreftede og mistenkte tilfeller av koronavirussmitte hos ansatte, tiltak som tas og varighet for tiltakene

Du skal holde deg hjemme:

 • Hvis du har fått påvist smitte med koronavirus
 • Hvis du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet
 • Hvis du er husstandsmedlem til person som testes for koronvirusasykdom
 • Hvis du ankommer Norge fra utlandet.
  • Unntak fra karanteneplikt: Gjelder for personer som er i arbeidsforhold hvor de reiser til og fra arbeid mellom bolig og arbeidssted, og krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
 • Hvis du har feber eller symptomer på akutt luftveisinfeksjon. Dette gjelder også om du har milde symptomer

Gi umiddelbart beskjed til nærmeste leder dersom dette gjelder deg.

Som helsepersonell kan du gå på jobb som normalt, selv om du har husstandsmedlemmer som er i hjemmekarantene forutsatt at du selv er frisk og det ikke er mistanke om koronavirussykdom hos den du bor med.

Hvis du har fått påvist smitte med koronavirus:

 • Kontakt nærmeste leder
 • Hvis du er i god allmennstilsand skal du hjemmeisoleres
 • Allmenntilstanden din avgjør om du trenger sykehusinnleggelse
Folkehelseinstituttes råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitteHjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Ansatte med symptomer på koronavirussykdom skal testes

Meld fra til nærmeste leder dersom du ikke kommer gjennom til fastlege eller legevakt, eller om de ikke kan tilby deg testing. Leder kontakter da smittevernlege for videre oppfølging.

FHI presiserer testkriteriene (fhi.no)

Har du fått påvist covid-19?

Det er viktig at du varsler lederen din umiddelbart. Dette for at vi kan gjøre nødvendig smitteoppsporing og tiltak ved sykehuset. Sykehuset skal også ha oversikt over alle ansatte med påvist covid-19. Du vil bli kontaktet av smittevernlege ved sykehuset og skal være i hjemmeisolasjon så lenge du er syk, og i tre dager etter symptomfrihet og minst åtte dager etter symptomdebut.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte leder, bedriftshelsetjenesten eller smittevernlege.

Se ellers råd til deg i hjemmeisolasjon på fhi.no

Fraråder utenlandsreiser

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er opphevet. Nasjonale helsemyndigheter fraråder fortsatt utenlandsreiser. Personer som har vært i utlandet må i 10 dagers karantene ved hjemkomst.

Ved beskjed om hjemmekarantene

 • Avtal med nærmeste leder hvilke oppgaver du kan gjøre på hjemmekontor
 • Dersom du ikke kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra, har du rett til sykepenger i tiden du er borte fra arbeidsstedet. Ring da fastlegen og få sykemelding for perioden.

Når du er i hjemmekarantene gjelder følgende:

Råd fra folkehelseinstituttet til deg som er i hjemmekarantene.

 • Avtal med leder hvilke arbeidsoppgaver du kan gjøre hjemmefra.
 • Kontakt leder ved sykdom hos andre i husstanden, dette kan ha innvirkning på karantenetiden din.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Får du symptomer skal du isoleres og 
   • Ring fastlege for å avtale ev. testing, informer om at du er i helsepersonell og i hjemmekarantene. Ring 116 117 hvis fastlege ikke er tilgjengelig
   • Informer leder om symptomer og om tid for testing
   • Informer leder når du får svar på testen

  Husk at ting endrer seg fort. Sjekk innom nettsidene hvis du er usikker på hva som gjelder.

  Hjemmekarantene gjelder ikke dersom du har gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder. 

  Husstandsmedlemmer til en i hjemmekarantene

  Du kan gå på jobb selv om en du bor sammen med er i hjemmekarantene. Du skal alltid følge med på egne symptomer. Dersom ditt hustandssmedlem blir syk med mistanke om covid-19 skal du ikke gå på jobb, men ha hjemmekarantene.

  Les mer om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon på fhi.no.

  Når kan du komme tilbake på jobb?

  • Hvis du har fått påvist smitte
   • Skal du være i hjemmeisolasjon til du er symptomfri, det er gått tre døgn etter symptomfrihet og minst åtte døgn etter symptomdebut.
  • Hvis du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet med koronavirus:
   • Skal du være i hjemmekarantene i 10 dager etter siste kontakt med en smittet person. Dette gjelder selv om du i perioden har testet negativt for covid-19. 
   • Hjemmekarantene gjelder ikke dersom du har gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder.
  • Hvis du ankommer Norge fra utlandet. 
   • Skal du være i hjemmekarantene i 10 dager etter ankomst. Følg med på symptomer.
   • Unntak fra karanteneplikt: Gjelder for personer som er i arbeidsforhold hvor de reiser til og fra arbeid mellom bolig og arbeidssted, og krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
   • Hjemmekarantene gjelder ikke dersom du har gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder.
  • Hvis du er hjemme og får symptomer på covid-19
   • Skal du være i hjemmeisolasjon inntil du er testet for covid-19. Hvis prøvesvaret er negativt og du er frisk kan du komme tilbake på jobb én dag etter symptomfrihet.
  • Hvis du har hatt milde symptomer på luftveisinfeksjon i inntil to dager, kan du komme tilbake på jobb etter én dags symptomfrihet. Dersom du er syk lenger enn to dager skal du testes og holde deg hjemme.

  Meld fra til nærmeste leder så snart du vet når hjemmekarantenen eller isolasjonen opphører.

  Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19Opphevelse av isolasjon ved Covid-19

  Kan du jobbe fra hjemmekontor?

  For de fleste vil det nå være mulig å komme helt eller delvis tilbake på jobb. Vurder om du kan gå eller sykle til og fra jobb. Avklar med nærmeste leder om hjemmekontor er et alternativ for deg. Det kan være tilfellet dersom du

  • er avhengig av offentlig transport i områder hvor det er press i kollektivtrafikken og dermed utsetter deg selv og andre for smitterisiko 
  • er i risikogruppen på grunn av egen helsetilstand
  • har små barn som ennå ikke har et fullverdig tilbud i barnehage eller skole
  • er i karantene, og i noen tilfeller dersom du er i hjemmeisolasjon

  Alle ansatte har VPN Standard, slik at hjemmekontor kan være mulig for alle uten å måtte søke gjennom MinSykehuspartner. Hvis du skal ha kliniske løsninger på hjemmekontor (DIPS og lignende) så må det søkes om etter rutiner i Heliks.

  Slik kobler du på med VPN hjemme (Sykehuspartner.no)

  Er du, en ansatt eller en kollega i hjemmekarantene og trenger datautstyr?

  Servicetorg koordinerer hjemkjøring av datautstyr til ansatte som disponerer dette, men som ikke får hentet det selv pga. hjemmekarantene. Ta kontakt med servicetorg på 66 96 90 00 eller servicetorg@sunnaas.no.

  For å koordinere hjemkjøring av datautstyr trenger servicetorg:

  • Datautstyret levert i servicetorg. Utstyret må da være merket med leveringsadresse, navn og mobiltelefon.

  eller

  • Informasjon om hvor datautstyret skal hentes, samt navn og mobiltelefonnummer til personen som eier utstyret slik at Servicetorg kan snakke direkte med vedkommende om hvor utstyret er.

  Merk: Dette vil kun fungere dersom den ansatte vet at den har VPN-hjemmekontorløsning på sin pc og bruker. Vil du ha brukerveiledning tilsendt per sms eller e-post kan du kontakte servicetorg.

  Viktig om bruk av videokonferanse og videomøter hjemme

  Husk at de samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Dette innebærer at du, som helsepersonell, har ansvar for at helseopplysninger ikke gjøres tilgjengelig for andre.

  Ved deltakelse i videokonferanse hjemmefra, skal du

  • sitte i et rom uten andre tilstede
  • sikre at ingen andre (slik som familiemedlemmer) kommer inn i rommet
  • sikre at lyden ikke kan høres for andre.

  Det er også viktig i møtet med pasienter at du sørger for å ha en mest mulig nøytral bakgrunn.

  Låsing av det virtuelle møterommet

  Det «virtuelle møterommet» låses automatisk. Møterommet skal alltid være låst før sensitiv informasjon deles. Dette ansvaret ligger hos møteleder.

  Spørsmål eller forespørsler om brukerveiledninger kontakt personvernombud Jan Robert Erntsen, 979 89 249.

  Kapasitet på nettverk

  Sykehuspartner anbefaler å begrense bruk av videomøter der dette ikke er strengt nødvendig, og heller benytte andre elektroniske møteformer, som for eksempel telefon, for å sikre god kapasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver.

  Netflix, HBO og andre underholdningstjenester stenges derfor ned i Helse Sør-Øst  Tiltaket berører ikke gjestenettet, og strømming av underholdningstjenester for pasienter vil fortsatt være mulig.

  Andre strømmetjenester som Nett-Radio, nyhetskanaler, Youtube/Vimeo, musikk og lignende forblir åpent, men ansatte oppfordres til å benytte privat utstyr som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg fremfor strømming via jobb-PC.

  Er du gravid?

  Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom. Det er derfor samme råd og retningslinjer som gjelder for alle ansatte i Sunnaas sykehus. Har du ytterligere spørsmål kan du kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten på 35 00 30 70.

  Folkehelseinstituttets råd og informasjon for gravide, barn og ungdom

  Råd og tips fra psykososialt team - til alle ansatte

  Som alle vet er landet vårt og verden nå i en krevende situasjon. Tiltakene som er igangsatt vil forhåpentlig ha effekt, og vi vil etterhvert kunne gjenoppta våre hverdagsliv både hjemme og på jobb. Det er imidlertid også slik at vi ikke vet hvor lenge de sterke tiltakene vil vare, eller hvordan situasjonen kan komme til å utvikle seg. Hver enkelt familie i Norge preges på hver sin måte, og hverdagene er endret for alle.

  Det nivået av usikkerhet, uforutsigbarhet og krav til omstilling som nå preger tilværelsen, er utfordrende for alle i befolkningen. Mange vil oppleve bekymring og uro knyttet til smittespredning, praktisk gjennomføring av hverdagen hjemme og på jobb, økonomi, og samfunnsutviklingen generelt. Dette er helt naturlige reaksjoner. Samtidig gjelder det å hjelpe hverandre til å mestre situasjonen best mulig og stå sammen om de tiltakene som iverksettes. Nordmenn har sterk dugnadsånd og det er en styrke i disse spesielle tider. Her er noen tips og råd på vegen:

  Dette rammer alle ansatte på Sunnaas, og fellesskapet er vår styrke

  Ledelsen ved Sunnaas sykehus har måttet omfordele ressurser, og du må kanskje jobbe i en avdeling og med pasientgrupper/oppgaver du ikke kjenner så godt. Dette krever fleksibilitet og omstilling hos den enkelte medarbeider. Det er lurt å snakke med hverandre om hva man f.eks. gjør for å mestre situasjonen, hvordan man løser praktiske utfordringer, og hvordan man står i usikkerhet på jobb, f.eks. hvis man har fått nye oppgaver. Mennesker tåler utfordringer bedre når vi opplever å kunne dele dem med andre. Gi gjerne en ekstra håndsrekning og støttende ord til kollegaene dine. Vær tålmodig og raus. Vi er forskjellige, folk kan ha bekymringer utenfor jobb som du ikke kjenner til, og vi trenger hverandres støtte.

  Det er krevende å være helsepersonell, men vi er også heldige som får bidra

  Nå kreves det ekstra mye av helsepersonell, og man kan kjenne på både mental og fysisk slitasje. Som helsepersonell har man mulighet til å hjelpe der andre kan oppleve hjelpeløshet. Vår innsats er viktig for Norge nå, og vår ekstra innsats betyr mye og settes pris på, både på Sunnaas og i befolkningen for øvrig. Vi kan hjelpe hverandre med å huske det i krevende dager.

  Forsøk å ta kontroll over bekymring og stress - oppretthold hverdagsstrukturer

  Bekymringstanker kan noen ganger henge seg fast og ta overhånd. Det kan være lurt å ta styringen over dem. Oppretthold god struktur på dagene, ha fokus på søvn og regelmessige måltider. I krevende tider er dette viktigere enn noen gang. Adspred deg selv bevisst ved å gå tur i naturen, lese bok, se på en film, eller noe annet som får tankene vekk fra bekymringer.

  Fokuser på de oppgavene og aktivitetene du kan gjøre noe med her og nå. Et tips kan være å sette av f.eks. 10-15 minutter på et fast tidspunkt hver dag der du bekymrer deg så mye du vil. Når bekymringene kommer utenom denne tiden, så kan du si til deg selv: «Dette skal jeg tenke på i bekymringstiden min, ikke nå». Gjentas dette ofte nok, automatiseres tanken. Ikke ta bekymringstiden rett før sengetid.

  Vær sosial selv om du er forhindret fra fysisk nærhet

  Vi trenger hverandre. Ta deg tid til å snakke med de du bryr deg om, enten det er på telefon, Skype, eller sosiale medier. Ta en ekstra kontakt til de som betyr mye for deg, og spesielt til de du kjenner som nå kanskje er mye alene.

  Begrens medietittingen

  Mediedekningen er massiv om dagen, og det er fort gjort å sjekke innom nyhetsbildet ofte. Det kan ha negativ innvirkning på hvordan vi har det, og kan gjøre det vanskeligere å få tankene vekk fra bekymringer. Bestem deg for en pålitelig informasjonskilde som du f.eks. forholder deg til en gang om dagen. Sunnaas sykehus HF gir daglige informasjonsoppdateringer på intranett og på sunnaas.no.

  Kontakt psykososialt team ved behov

  Psykososialt team har ansvar for å bistå ansatte, pasienter og pårørende ved hendelser som kan gi betydelig psykososial belastning. Teamet består av psykologer, lege, sykepleiere, prest og psykiater ansatt ved sykehuset. Vi aktiveres i hovedsak via nærmeste leder, men enkeltpersoner kan også ta kontakt direkte.

  Hvis du opplever behov for å samtale med noen, ta kontakt med din nærmeste leder for videreformidling, eller ta direkte kontakt med teamet via leder psykososialt team, fagsjef i psykologi, Marianne Løvstad, 934 52 003 eller nestleder psykososialt team, fagsjef sykepleie Laila Skogstad, 980 88 200.

  Anbefalt lesning

  Ressursside om det psykososiale aspektet ved pandemier. Underpunktene kriseledelse og helsepersonell anbefales særlig.

  Psykososialt omsorg ved en pandemi

  Råd og tips fra psykososialt team - psykososiale aspekter ved kriseledelse

  De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har samlet mye god informasjon om psykososiale forhold ved pandemier.

  I teksten nedenfor gjengir vi noen hovedpunkter der vi har forsøkt å gjøre punktene relevante for personer i lederposisjon ved Sunnaas sykehus m.t.p. covid-19. Dokumentet påpeker mange områder som det allerede jobbes godt med på sykehuset. Skrivet har også til hensikt å anerkjenne at ledere ved sykehuset står i særlig krevende situasjoner. Det er viktig for sykehuset at også ledere omgis av god psykososial støtte, og at de kan hente krefter hos hverandre i en krevende situasjon der det forventes uvanlig mye på mange nivå.

  Å være leder i en beredskapssituasjon

  Pandemier er forbundet med en rekke psykososiale stressfaktorer, inkludert helserisiko for en selv og sine kjære. For de fleste helsearbeidere vil belastningene under og etter en pandemi avvike i både innhold og omfang sammenlignet med tider med ordinært arbeid. Vi arbeider i stor usikkerhet, med store omstillingskrav, med risiko for selv å bli smittet, og vi kan bli vitne til mye lidelse og stress.

  Ledernes rolle i kriser

  Det stilles særlig høye krav til ledere i en krisesituasjon. I kriser vil medarbeiderne mer enn ellers se til lederen sin, og vi er viktige rollemodeller. Lederen bør opptre åpent, vise interesse for medarbeidernes ve og vel, og opptre omsorgsfullt. Rollen som leder innebærer også å bringe inn optimisme og håp, samt å bidra til samhold og godt teamarbeid. Et godt psykososialt arbeidsmiljø preget av åpenhet, et ivaretakende miljø med kolleger, og en støttende og tydelig ledelse er viktig. Best mestring finner man i team som makter å støtte og hjelpe hverandre både emosjonelt og kompetansemessig. En opplevelse av at jobben vi gjør er meningsfull og kan ha positiv verdi for andre, er en viktig styrke for å stå stødig i vanskelige jobbsituasjoner.

  Punktene under angir noen forhold som kjennetegner leders situasjon krisetider:

  • Ledere bør være mentalt og praktisk forberedt på ulike mulige scenarier, og hva de kan komme til å innebære for organisasjonen og ansatte 
  • Tydelig tilstedeværende ledere er særlig viktig, noe som kan være utfordrende fordi vi også pålegges mange tidkrevende oppgaver i tillegg til personalledelse
  • Situasjonen vil ofte innebære stor arbeidsbelastning, vansker med å få løst alle oppgavene og bemanningsplaner som kan være krevende å få til å gå opp etc.
  • Ledere tvinges til å handle under tidspress, finne løsninger på sammensatte problemer, håndtere store mengder med informasjon og vi må ta beslutninger på mer eller mindre sikkert grunnlag
  • Som leder må vi påregne å se bekymring og usikkerhet blant våre medarbeidere. Det blir ekstra viktig å være oppmerksom på symptomer som for eksempel slitenhet, frustrasjon, engstelse, søvnvansker, endrede spisevaner, tilbaketrekning og fravær. Husk at også vi som ledere er under belastning, og de samme symptomene kan gjøre seg gjeldende for oss
  • Vi bør huske på at medarbeidere med tidligere sårbarhet (på grunn av f.eks. livssituasjon, arbeidsbelastning eller helseutfordringer), i krisesituasjoner kan komme til å reagere særlig sterkt
  • I en langvarig beredskapssituasjon vil både leder og ansatte kunne fluktuere i hvor godt de klarer å håndtere situasjonen. Raushet på gode og dårlige dager blir viktig.
  • Mye tyder på at Covid-19 situasjonen vil prege sykehuset i lang tid. I den grad det er mulig er det viktig å bidra til så mye stabilitet og struktur i daglig drift og organisering som mulig.

  Betydningen av informasjon

  Informasjon er ofte en kritisk faktor under kriser. Det har stor betydning at lederen greier å opprettholde god informasjonsflyt til medarbeiderne:

  • åpen, direkte og korrekt informasjon, der også usikkerhet formidles er vesentlig
  • viktig informasjon bør også gis skriftlig
  • medarbeiderne bør ha mulighet til å stille spørsmål og få avklart forhold de er usikre på
  • feilinformasjon bør rettes opp umiddelbart
  • I situasjoner som Covid-19 er informasjon av stor betydning, men det er også mange spørsmål lederne ikke har svar på. Det blir en viktig oppgave for både ledere og medarbeidere å romme emosjonell usikkerhet og svingninger, men også tolerere at det kan være vanskelig å få det til hele tiden 

  Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

  Å lede gjennom en krise kan være forbundet med høyt stressnivå både for leder og medarbeidere. Det er sentralt at ledere på ulike nivåer legger til rette for god psykososial støtte for medarbeidere, og seg selv. Over tid kan lederne og psykososialt team ved sykehuset sammen finne frem til kloke måter å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet i hver enkelt enhet.

  I en langvarig beredskapssituasjon med store krav til omstilling og fleksibilitet må vi påregne slitasje i alle ledd i organisasjonen. Vi har et felles ansvar for å bidra til at ikke bare innholdet i arbeidet, men også de psykososiale rammene, er ivaretatt så langt som mulig. Dette kan dreie seg om

  • tiltak for å beskytte og fremme robusthet og fungering hos medarbeiderne. Eksempler kan være å gi jevnlig informasjon, se og støtte medarbeiderne i løpet av arbeidsdagen og bidra til et positivt arbeidsmiljø
  • tiltak for å redusere, forhindre eller eventuelt følge opp mentale, og/eller atferdsmessige problemer som måtte oppstå, for eksempel invitere til støttesamtale og være synlig i avdelingen
  • tiltak for å støtte medarbeidernes vilje og evne til å fortsette arbeidet. Her er styrking av fellesskapet særlig viktig.
  • Hvis det oppstår særlig krevende enkeltstående hendelser bør man ha rutiner for avlastningssamtaler, såkalt defusing. Når/hvis aktuelt, kan dette planlegges sammen med psykososialt team.

  Selvivaretagelse

  De råd vi gir til våre medarbeidere gjelder også ledere. Se råd og tips fra psykososialt team til alle ansatte. Vi er alle i samme båt, også ledere er påvirket både privat og på jobb av den situasjonen verden befinner seg i. Ledere bør som alle ta forholdsregler for å ivareta egen psykiske helse i en belastende periode

  • Etter avsluttet arbeidsdag bør vi tilstrebe å ikke «ta med jobben hjem», det kan forebygge slitasje
  • Gode overgangsritualer fra jobb til privatliv kan bidra positivt., f.eks. kan vi gå ut av arbeidsrollen når vi tar av oss arbeidsklærne
  • I perioder med stor arbeidsbelastning bør vi benytte roligere perioder til å ta en «time-out»
  • Vi trenger hverandre og fellesskapet. For ledere kan det være særlig viktig å snakke med hverandre, dele erfaringer, og gi hverandre kollegial støtte
  • Vi bør ha fokus på forebyggende tiltak for å redusere egne bekymringstanker og stressbelastninger slik som fysisk trening, bruk av stressmestringsteknikker, hvile og restitusjon
  • Husk at kontinuerlig medietitting kan bidra til økt bekymring og uro. Prøv å unngå å bruke for store deler av verdifull fritid på Covid-19 nyheter

  Trening i bomberommet og aktivitet i regi av bedriftsidrettslaget (BIL)

  All aktivitet i regi av BIL og treningssenteret i bomberommet er stengt inntil videre.

  Hvis du som ansatt har behov for oppfølging

  Har du ytterligere spørsmål kan du kan ta kontakt med HR på telefon 66 96 95 14 (dagtid) eller e-post HR@sunnaas.no.

  Om beredskapsnivåer

  Beredskapsnivåer for Sunnaas sykehus HF

  GRØNN beredskap (stabsmodus) betegner en beredskap der det etableres beredskapsledelse i situasjoner der det ikke, eller i begrenset grad, er behov for ekstra ressurser. Enkeltfunksjoner kan forsterkes.

  GUL beredskap (forsterkningsmodus) betegner en beredskap som iverksettes når en uønsket hendelse er inntruffet eller med stor fare kan inntreffe, og der det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke strekker til. Beredskapsledelsen avgjør begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

  RØD beredskap (katastrofemodus) betegner en beredskap som iverksettes når en større uønsket hendelse er inntruffet og de ordinære ressursene ikke strekker til. Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap utløses kun av administrerende direktør/ stedfortreder.

  Fant du det du lette etter?