Virtuell gruppetrening - hjerneslag med gangfunksjon

Tren styrke og kondisjon en gang i uken sammen med instruktør fra treningslab Studio 99.  Treningen blir videoverført hjem til deg direkte med toveiskommunikasjon.  Det er et begrenset antall plasser.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Inklusjonskriterier

Kriterier nedenfor må avklares med fastlege, som henviser deltaker til behandlingstilbudet.

  • Fastlegen må klarere deltaker for moderat til intensiv trening (kardiorespiratorisk funksjon, BT, uttalt smerteproblematikk).
  • Deltaker må kunne gå korte avstander (3-4 m) uten ganghjelpemidler innendørs. 
  • Deltaker må kunne reise/sette seg fra stol (med eller uten armbruk)
  • Deltaker må kunne ta verbal og visuell instruksjon, samt gjøre seg forstått

Eksklusjonskriterier

  • Bosted utenfor Helse Sør-Øst
  • Uttalt smerteproblematikk som er til hinder for trening

Henvisning

Fastlege henviser til behandlingstilbudet.

Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:
Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Spesifiser behandlingsform: Virtuell trening Studio 99 - Ervervet hjerneskade.

Intern henvisning i Sunnas sykehus sendes via epikrise.

Målgruppe

Denne virtuelle gruppetreningen er rettet mot personer som har gjennomgått hjerneslag, og som har gangfunksjon i det daglige. Deltaker må være bosatt i Helse Sør-Øst.

Treningsfokus

Utholdenhet/kondisjon og muskelstyrkende øvelser. Treningen vil foregå i stående stilling. Det vil være lite fokus på arm/hånd-funksjon, og det er dermed ikke nødvendig med nevneverdig funksjon i affisert arm.

Selve treningen varer i 30 minutter, men det bør settes av minimum 40 minutter. Det kreves ikke utstyr for å kunne gjennomføre treningen, men det er viktig at deltaker har en stol som kan brukes til støtte.

Praktisk informasjon

Interesserte bes kontakte sin fastlege for henvisningGruppe fulltegnet.

Dersom du får plass innkalles du til oppstartssamtale på video med instruktør. Du vil da motta ytterligere informasjon om deltakelse.

Teknisk utstyr

PC/laptop som ikke er eldre enn tre år og med minimum 13" skjerm. Ved behov vil det bære mulig å låne PC fra Sunnaas Sykehus HF. Nettverket hjemme bør ha opplastingshastighet minimum 1 Mbps.

Taushetsplikt og personvern

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Egenandel

Én egenandel i løpet av perioden i henhold til gjeldende takster.

Spørsmål?

Spørsmål om oppholdet kan rettes til koordinator i telefontiden tirsdager og torsdager kl. 09.00-15.30.

Fant du det du lette etter?