HELSENORGE

Virtuell gruppetrening - hjerneslag med gangfunksjon

Tren styrke og kondisjon sammen med instruktør fra Treningslab Studio 99. Treningen blir videoverført hjem til deg med toveis-kommunikasjon. Det er et begrenset antall plasser.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Inklusjonskriterier

Kriterier nedenfor må avklares ved fysisk oppmøte hos henvisende lege.
Mangelfulle henvisninger vil bli avvist.

  • Legen må klarere deg for moderat til intensiv trening. Dette må vurderes på bakgrunn av bl.a. kardiorespiratorisk funksjon, blodtrykk, uttalt smerteproblematikk, m.m.
  • Du må kunne gå korte avstander (3-4 meter) uten ganghjelpemidler innendørs, på en sikker måte.
  • Du må kunne reise og sette deg på stol selvstendig.
  • Du må kunne ta verbal og visuell instruksjon, samt gjøre deg forstått.
  • For å delta bør du ha PC/laptop som ikke er eldre enn tre år og med minimum 13" skjerm.
  • Nettverket hjemme hos deg bør ha opplastingshastighet minimum 1 Mbps.

Eksklusjonskriterier

  • Uttalt smerteproblematikk som er til hinder for trening.
  • Henvisning der det ikke fremgår at inklusjonskriteriene er møtt.
  • Henvisning der det ikke fremgår at du har hatt et fysisk møte med lege.

Henvisning

Fastlege henviser til behandlingstilbudet.

Søknadsfrist: 1. august 2022

Henvisninger til Sunnaas sykehus HF skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:
Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Merk henvisning: Virtuell trening Studio 99 hjerneslag

Intern henvisning i Sunnas sykehus sendes via epikrise.

Målgruppe

Tilbudet er rettet til deg som har gjennomgått hjerneslag, som kan gå korte avstander (3-4 meter) uten ganghjelpemidler innendørs og som kan reise og sette deg på en stol selvstendig.

Du kan delta uavhengig av geografisk bosted, åpent for deltakere i hele landet.

Treningsbeskrivelse

Utholdenhet/kondisjon og muskelstyrkende øvelser. Treningen vil foregå i stående stilling. Det vil være lite fokus på arm/hånd-funksjon, og det er dermed ikke nødvendig med nevneverdig funksjon i affisert arm. Effektiv treningstid er ca. 30 minutter. Det kreves ikke utstyr for å kunne gjennomføre treningen, men det er viktig at du har en stødig og stabil stol uten hjul og sving, som kan brukes til støtte.

Praktisk informasjon

Henvisning og deltakelse

Henvisning er påkrevd og du må være medisinsk klarert til trening av lege. Informasjon om henvisning finner du i den blå boksen lenger opp på siden. 

Søknadsfrist: 1. august 2022

Dersom du får plass innkalles du til oppstartssamtale på video med instruktør. Du vil da motta ytterligere informasjon om deltakelse og teknisk bistand.

Egenandel

Én egenandel i løpet av perioden i henhold til gjeldende takster.

Teknisk utstyr

PC/laptop som ikke er eldre enn tre år og med minimum 13" skjerm. Nettverket hjemme bør ha opplastingshastighet minimum 1 Mbps.

Taushetsplikt og personvern

Videoløsningen er sikkerhetsgodkjent og linjen kryptert. Som deltaker vil du få opplæring og innføring i rutiner for ivaretakelse av personvern. Treningen foregår i sanntid og det gjøres ikke opptak.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til koordinator ved Treningslab Studio 99 i telefontiden tirsdager og torsdager kl. 09.00-15.00. Tlf. 469 24 912.

Fant du det du lette etter?