Virtuell gruppetrening - fysisk funksjonsnedsettelse

Tren styrke og kondisjon i sittende til musikk en gang i uken sammen med instruktør fra Treningslab Studio 99.  Treningen blir videoverført hjem til deg direkte med toveiskommunikasjon. Det er et begrenset antall plasser.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Inklusjonskriterier

Kriterier nedenfor må avklares med fastlege, som henviser deg til behandlingstilbudet.

  • Fastlegen må klarere deltaker for moderat til intensiv trening (kardiorespiratorisk funksjon, BT, uttalt smerteproblematikk).
  • Deltaker bruker rullestol i det daglige og/eller foretrekker å trene i sittende
  • Deltaker må kunne strekke armene noe fremover, sideveis og over hodet
  • Deltaker må kunne sidebøye og rotere noe i mage/rygg
  • Deltaker må kunne ta verbal og visuell instruksjon, samt gjøre seg forstått

Eksklusjonskriterier

  • Bosted utenfor Helse Sør-Øst
  • Uttalt smerteproblematikk som er til hinder for trening

Henvisning

Fastlege henviser til behandlingstilbudet.

Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:
Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Spesifiser behandlingsform: Virtuell trening Studio 99 fysisk funksjonsnedsettelse.

Intern henvisning i Sunnas sykehus sendes via epikrise.

Målgruppe

Målgruppen for denne treningstimen er deg med en fysisk funksjonsnedsettelse (ryggmargskade, ryggmargsbrokk, post polio) , som bruker rullestol i det daglige og/eller foretrekker å trene sittende. Deltaker må være bosatt i Helse Sør-Øst.

Treningsfokus

Kondisjon- og styrketrening for overkropp. Underveis i treningen brukes det manualer som vekter. Har kan du benytte deg av håndvekter, håndleddsmansjetter, vannflasker eller lignende.

Praktisk informasjon

Interesserte bes kontakte sin fastlege for henvisning. Gruppe fulltegnet.

Dersom du får plass innkalles du til oppstartssamtale på video med instruktør. Du vil da motta ytterligere informasjon om deltakelse.

Teknisk utstyr

PC/laptop som ikke er eldre enn tre år og med minimum 13" skjerm. Ved behov vil det bære mulig å låne PC fra Sunnaas Sykehus HF. Nettverket hjemme bør ha opplastingshastighet minimum 1 Mbps.

Taushetsplikt og personvern

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Egenandel

Én egenandel i løpet av perioden i henhold til gjeldende takster.

Spørsmål?

Spørsmål om oppholdet kan rettes til koordinator i telefontiden tirsdager og torsdager kl. 09.00-15.30.

Fant du det du lette etter?