Brain Camp Yng

Klart du kan sykle, svømme, skyte med pistol og padle etter hjerneskade! På Brain Camp Yng vil du få vennskap for livet og møte andre med lignende utfordringer som deg.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningen skal sendes via Norsk Helsenett til adressen: Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret. Merk søknaden med «Brain Camp». Deltakere fra hele landet kan søke.

Nøkkelinformasjon

Aldersgrense: 6- 16 år
Målgruppe: Barn og unge fra 6 år til 16 år med ervervet hjerneskade
Kriterier for deltakelse: Personer med en ervervet hjerneskade.
Deltakere som ikke har vært med på Brain Camp Yng tidligere vil prioriteres. Deltakerne har gangfunksjon eller kan forflytte seg mer eller mindre selvstendig med manuell rullestol.
Kostnad: Oppholdet er gratis og transport dekkes av Pasientreiser

Om Brain Camp Yng

Du og foreldrene dine vil få tips og råd fra våre mentorer som selv har en hjerneskade, om hvordan hverdagen kan mestres bedre.

Det er lagt opp til flere aktivitetsøkter per dag som gjennomføres i samarbeid med ledere, frivillige og idrettsforeninger. Etter dagens treningsøkter vil våre mentorer dele av sine erfaringer rundt tema som vennskap, skole og fritid, og motivasjon til å leve med «din nye normal».

Brain Camp Yng er også rettet mot foreldre for å støtte dem i foreldrerollen, øke deres kunnskap om ervervet hjerneskade, og legge til rette for å treffe mentorer og andre foreldre i lignende situasjon.

Du må være forberedt på å dele rom med en annen deltaker. Det tror vi er nyttig for å kunne lære av hverandre. På grunn av den usikre situasjonen knyttet til koronapandemien, planlegger vi bosituasjon i tråd med råd og veiledning fra helsemyndighetene.

Gled deg til en uke med nye vennskap, skrubbsår, myggstikk og økt tro på deg selv!

Fant du det du lette etter?