Kurs og opplæring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende.

Opplæringen kan være både individuell- og gruppebasert, diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Fagfolk og brukermedvirkning

Gode læringstilbud er basert på en kombinasjon av fagkunnskap og brukererfaring. For å kunne gi et godt tilbud til pasienter og pårørende, legger Lærings- og mestringssenteret til rette for samarbeid mellom fagpersoner, erfaringskonsulenter, Brukerutvalg og Ungdomsråd.

Erfaringskonsulenttjenesten Brukerutvalget Ungdomsrådet

Andre læringsressurser

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring Kompetansebroen

Læringstilbud

Læringstilbudene på Sunnaas sykehus er integrert i behandlingstilbudet. Kurs er laget i samarbeid mellom avdelingene, brukerkonsulentene og Lærings- og mestringssenteret. Læringstilbudet til pasientene består av modulbasert gruppeundervisning med erfaringsutveksling. For pårørende arrangerer vi heldagsseminar med informasjon og erfaringsutveksling.

Kurs for pasienter med ryggmargsskade

Seminar for pårørende

Kursoversikt interne og eksterne kurs

Oversikt over alle interne og eksterne kurstilbud finner du i en samlet oversikt. Bruk filtrene for å sortere søket ditt. Oversikt over aktuelle kurs for deg som er pasient ved Sunnaas sykehus ligger også på siden om behandlingsprogrammet ditt.

E-læringskurs for pasienter, brukere og pårørende

Epilepsi og mestring

I dette kurset får du en kort innføring i hva epilepsi er. Kurset beskriver hverdagen med epilepsi, hva du trenger å ta hensyn til og hvordan du kan unngå å sette unødvendige begrensninger for deg selv.

Kurset er utarbeidet ved Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetssykehus HF.

Epilepsi og mestring

Helseinformasjon og nettbaserte tjenester

Dette er et e-læringskurs om offentlig helseinformasjon og nettbaserte tjenester.

Målgruppen for kurset er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Helseinformasjon og nettbaserte tjenester - å finne trygg informasjon på nett

Helsekompetanse

Helsekompetanse.no er en digital læringsplattform med kurs for pasienter, pårørende og helsepersonell. Helsekompetanse er en seksjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.

Helsekompetanse.no 

"Kompetente foreldre"

Dette er et program for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser. Programmet er delt opp i syv moduler, og hver modul består av både korte filmer, oppgaver og øvelser.

Programmet er utviklet ved Senter for helsefremmende arbeid, Akershus universitetssykehus HF.

"Kompetente foreldre"

Kognitive endringer 

Kurset gir en innføring i hvordan du kan håndtere kognitive endringer i hverdagen. Kurset er laget for deg som opplever kognitive endringer som følge av nevrologisk sykdom eller skade i hjernen.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF i samarbeid med brukerorganisasjoner.

Kognitive endringer i hverdagen

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

På kompetansetjenestens nettside mestring.no er det ulike digitale læringstilbud til deg som pasient.

mestring.no

Pårørendesenteret

På Pårørendesenteret.no finner du kunnskapsfilmer, mestringsfilmer og lydfiler, samt artikler, kunnskap og råd for deg som er pårørende. Du kan også lese om pårørendes rettigheter og andre pårørendes erfaringer. 

Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret og er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. 

Pårørendesenteret.no

Samvalg: Ingen beslutninger om meg uten meg! (for PC)

I dette kurset får du kunnskap om hva samvalg er. Målet med kurset er å forstå fordelene med å delta i beslutninger om behandling som påvirker din egen helse og hva som skal til for å ta slike beslutninger.

Målgruppe er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Samvalg - Ingen beslutninger om meg uten meg!

Samvalg: Ingen beslutninger om meg uten meg! (mobilvennlig)

I dette kurset får du kunnskap om hva samvalg er. Målet med kurset er å forstå fordelene med å delta i beslutninger om behandling som påvirker din egen helse og hva som skal til for å ta slike beslutninger.

Målgruppe er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Samvalg - Ingen beslutninger om meg uten meg!

 

 

 

Fant du det du lette etter?