Kurs og opplæring

​Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende.

Opplæringen kan være både individuell- og gruppebasert, diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Fagfolk og brukermedvirkning

Gode læringstilbud er basert på en kombinasjon av fagkunnskap og brukererfaring. For å kunne gi et godt tilbud til pasienter og pårørende, legger Lærings- og mestringssenteret til rette for samarbeid mellom fagpersoner, erfaringskonsulenter, Brukerutvalg og Ungdomsråd.

Erfaringskonsulenttjenesten Brukerutvalget Ungdomsrådet

Digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser for pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell

Andre læringsressurser

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring Kompetansebroen

Læringstilbud

Læringstilbudene på Sunnaas sykehus er integrert i behandlingstilbudet. Kurs er laget i samarbeid mellom avdelingene, brukerkonsulentene og Lærings- og mestringssenteret. Læringstilbudet til pasientene består av modulbasert gruppeundervisning med erfaringsutveksling. For pårørende arrangerer vi heldagsseminar med informasjon og erfaringsutveksling.

Fant du det du lette etter?