Kurs og opplæring

​Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende.

Opplæringen kan være både individuell- og gruppebasert, diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Fagfolk og brukermedvirkning

Gode læringstilbud er basert på en kombinasjon av fagkunnskap og brukererfaring. For å kunne gi et godt tilbud til pasienter og pårørende, legger Lærings- og mestringssenteret til rette for samarbeid mellom fagpersoner, erfaringskonsulenter, Brukerutvalg og Ungdomsråd.

Erfaringskonsulenttjenesten Brukerutvalget Ungdomsrådet

E-læringskurs

E-læringskurs for helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende

Andre læringsressurser

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helseRegional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring Kompetansebroen

Læringstilbud

Læringstilbudene på Sunnaas sykehus er integrert i behandlingstilbudet. Kurs er laget i samarbeid mellom avdelingene, brukerkonsulentene og Lærings- og mestringssenteret. Læringstilbudet til pasientene består av modulbasert gruppeundervisning med erfaringsutveksling. For pårørende arrangerer vi heldagsseminar med informasjon og erfaringsutveksling.

Ryggmargsskadekurs

Seminar for pårørende

Pårørendeseminar

Fant du det du lette etter?