Kreatinin clearance

Kliniksk kjemisk laboratorium

Kratinin Clearance er en nyrefunksjonstest.

Innledning

Etter en ryggmargsskade oppstår ofte forstyrrelser i blærefunksjonen. Samspillet mellom urinblærens lukkemuskel og tømming av blæren blir forstyrret. Dette kan medføre økt trykk i blæren som kan forplante seg gjennom urinlederen opp til nyrene. Nøye kontroll av blære- og nyrefunksjon er nødvendig, derfor gjøres kreatinin clearance. I noen tilfeller utføres også cystometri m/ultralyd av urinveiene og urografi (røntgen).

Undersøkelsen gjøres rutinemessig en gang under oppholdet -og kan eventuelt gjentas hvis det er mistanke om reduksjon i nyrenes funksjon.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

KratininClearance skal tas i et så normalt døgn som mulig. Spis derfor normal kost, men unngå mest mulig kjøtt i testperioden.

2. Under

Den første morgenen tømmes blæren fullstendig, evnt med kateterisering. Urinen kastes.

I de neste 24 timer samles all urin som blir utskilt, i utlevert beholder.

Neste morgen tømmes blæren fullstendig evnt. med kateterisering,og denne urinen taes med i samlingen.

Det er viktig at tidsrommet for samlingen blir nær 24 timer og at all urinen som blir utskilt samles i beholderen.

3. Etter

Når de 24 timene har gått er undersøkelsen ferdig.

Resultatet er som regel ferdig senest dagen etter urinsamlingen er levert.

Kontakt