Helse og arbeid poliklinikk Aker

Helse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk vurdering

Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettlidelser, eventuelt med et tillegg av lettere grad av angst, depresjon og tretthet. Målet for tilbudet er en omfattende tverrfaglig kartlegging der du får en forståelse for dine plager og anbefalinger om tiltak for å lette symptomer og øke evne til arbeidsdeltagelse.

Innledning

Tilbudet er for sykmeldte, personer som står i fare for sykmelding og personer med arbeid som målsetning.

Alt personale ved poliklinikk helse og arbeid har taushetsplikt, og rapporterer kun til fastlegen/henviser ved oppstart og endt forløp. 
 
 

Henvisning og vurdering

Fastlegen din henviser deg direkte til poliklinikken. Vi mottar gjerne forespørsler om tilbudet direkte fra pasienter, Oslo kommune, NAV, arbeidslivssentra og bedriftshelsetjeneste.
 

Før

Du får et innkallingsbrev med dato for konsultasjoner hos lege, fysioterapeut, sosionom og psykolog samt fellesmøte med tverrfaglig team. I brevet ligger også et egenrapporteringsskjema og kartleggingsskjema av psykisk funksjon som skal fylles ut og tas med til timen.

Under

Du møter vanligvis legen i den første konsultasjonen. Utfylte skjema leveres legen.

Pasientforløp

 • Du vil få individuelle konsultasjoner med lege, fysioterapeut, sosionom og psykolog i løpet av to til tre uker.
 • Hver konsultasjon er på ca. 1,5 time. Fagpersonene kartlegger og vurderer dine muligheter og begrensinger innenfor fysiske, psykiske og sosiale områder. Alle fagpersonene har et mestringsorientert fokus og vil forklare deg hvordan symptomer og plager oppstår og vedvarer. Det er noe tid mellom hver samtale, det gir deg tid til å tenke over de mulighetene og begrensingene som blir avdekket i møtene med de ulike fagpersonene.
 • Når kartleggingen er gjennomført møter du det tverrfaglige teamet hvor kartleggingen oppsummeres og forslag til tiltak diskuteres med deg.

Tiltaksplan

 • Tiltaksplanen er ment å øke din funksjon, mestring og robusthet for å delta i arbeidslivet.
 • Anbefalte tiltak kan bestå av å
  • tilrettelegge arbeidsplassen
  • avklare behov for medisinsk utredning, fysisk aktivitet og trening
  • anbefale videre oppfølging til Nav.
 • Du kan bli henvist videre til fysioterapeut, psykolog eller til rehabiliteringsopphold. 

Etter

Etter avsluttet behandling skrives epikrise med oppsummert vurdering og forslag til tiltak. Denne sendes til fastlegen og pasienten.

Enkelte vil bli tilbudt individuell oppfølging etter behov.

Kontaktinformasjon

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Logg deg på SykehusGjest, registrer deg med navn og telefonnumer. Du mottar da en registreringskode som er gyldig i 7 dager. Etter dette må du registrere deg på nytt.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?