Helse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk arbeidsevnevurdering

Helse og arbeid poliklinikk Aker

Tilbudet er for deg som har muskel- og skjelettlidelse og nedsatt arbeidsevne.
Målet for tilbudet er en omfattende tverrfaglig kartlegging der din funksjon opp mot arbeid skal vurderes.

Innledning

Alt personale ved poliklinikk helse og arbeid har taushetsplikt, og rapporterer kun til fastlegen/henviser ved oppstart og endt forløp.

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser deg direkte til tverrfaglig poliklinikk Helse og arbeid under Sunnaas sykehus HF.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du får et innkallingsbrev til en prevurdering hos lege. I innkallingen ligger det skjemaer som skal fylles ut.

Til prevurderingen må du ta med

  • utfylte skjema
  • aktuell dokumentasjon som rapporter fra behandling og rehabilitering samt arbeidsutprøving
  • oversikt over utdanning og arbeidserfaring
  • oversikt over sykefravær og ytelser fra Nav

Under

Du vil møte legen som gjør en prevurdering, det tar ca 1,5 time.

Noen ganger blir vurderingsforløpet avsluttet etter prevurderingen. Forløpet avsluttes hvis det blir vurdert at det foreligger tilstrekkelig vurderinger fra tidligere.

De fleste fortsetter inn i det tverrfaglige polikliniske vurderingsforløpet.

Vurderingsforløp

  • Du vil etter prevurderingen få kartlegging/vurdering hos psykolog, fysioterapeut og sosionom. Hver konsultasjon er på ca. 1,5 time.
  • Fagpersonene kartlegger og vurderer din funksjon opp mot arbeid og de fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Det blir kartlagt hva du har gjennomført av behandling, rehabilitering og arbeidsutprøving. Disse vurderingene gjennomføres i løpet av 2-3 uker.
  • Når kartleggingene er gjennomført, møter du hele det tverrfaglige teamet til et møte (30 min). Her blir du presentert for oppsummering av vurderingene. Dersom det er relevante tiltak innen behandling, rehabilitering eller arbeidsutprøving du anbefales å gjennomføre, så beskrives disse her.

Etter

Etter avsluttende tverrfaglig møte skives et poliklinisk notat (tverrfaglig epikrise) som sendes til fastlege og deg.
Det er ingen videre oppfølging ved poliklinikken.

Kontaktinformasjon

Helse og arbeid poliklinikk Aker
Telefon
66 96 96 62
mandag - fredag 09.00-15.00
Telefonen er ikke betjent mellom kl. 12.00 og 13.00. Poliklinikken er stengt i helger og på helligdager.
Postadresse

Felles henvisningsadresse:

Helse og arbeid
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Aker helsearena
Besøksadresse
Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg(Kart)
0586 Oslo
Besøkstider
Det er midlertidig besøksrestriksjoner og adgangskontroll på sykehuset grunnet koronavirus.
Telefon
66 96 90 00
mandag - fredag 08.00 - 16.00
lørdag - søndag 13.00-15.00

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Logg deg på SykehusGjest, registrer deg med navn og telefonnumer. Du mottar da en registreringskode som er gyldig i 7 dager. Etter dette må du registrere deg på nytt.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?