Camp Spinal og Brain Camp

Om rehabiliteringstilbudene

Sunnaasstiftelsen har i samarbeid med Sunnaas sykehus etablert et rehabiliteringstilbud for personer med ervervet ryggmargs- eller hjerneskade etter modell for aktiv rehabilitering der likepersonsarbeid, fokus på å leve et aktivt liv ut fra egne forutsetninger, nettverksbygging og kompetansebygging står i fokus.

​På camp møtes personer med ervervet ryggmargs- eller hjerneskade for å lære og leve aktive liv. Campene inkluderer deltakere fra hele landet– og også fra utlandet, og varer i 5-6 dager. Deltakerne lærer å mestre hverdagen med sin skade gjennom spesifikk trening ferdighetsrelatert til sin skade. Campene skal således øke selvstendighet, mestringsfølelse og skal introdusere deltakerne til ulike aktiviteter og idretter.

Aktivitetene er tilpasset deltakernes egne forutsetninger. Mentorene, som er personer som lever med en ryggmargs- eller hjerneskade, er sentrale på alle campene og er en del av ledergruppen. Mentorene blir naturlige forbilder som inspirer og motiverer deltakerne og deler av sine erfaringer. I tillegg til mentorer er det med fagpersoner fra Sunnaas sykehus og fra spesialist- og kommunehelsetjenesten i Norge.

Det legges i tillegg opp til strukturert erfaringsutveksling med temaer som berører skole/utdanning, arbeidsliv og fritid, å leve med en ervervet skade, motivasjon og mestring m.m.

Campdeltakerne møter andre i tilsvarende situasjon og utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter som bidrar til økt mestring av ulike aktiviteter og i dagliglivet.

Camp Spinal-tilbudene

Har du spørsmål knyttet til Camp Spinal, ta kontakt med prosjektleder Kristine Sørland  eller til post@sunnaasstiftelsen.no

Camp Spinal Vinter

Når: Mars
Sted: Hafjell, Øyer
Aldersgrense: 12 år og oppover
Målgruppe: Personer med en ervervet ryggmargsskade.
Merk! Tilbudet er primært for personer med ervervet ryggmargsskade, men personer med andre typer skader, som f.eks. amputasjon, kan søke.
Kostnad: Oppholdet er gratis og transport dekkes av Pasientreiser

Camp Spinal Sommer

Når: Juni
Sted: Olympiatoppen, Oslo
Aldersgrense: 12 år eller eldre
Målgruppe: Personer med en ervervet ryggmargsskade
Kostnad: Oppholdet er gratis og transport dekkes av Pasientreiser

Camp Spinal H20

Når: September
Sted: Barcelona, Spania
Aldersgrense: 18 år og oppover
Målgruppe: Personer med ervervet ryggmargsskade
Kostnad: Egenandel 3500,- som dekker reise (tur/retur Gardemoen- Barcelona), opphold og alle aktiviteter.
Reise: Transport til/fra Gardermoen flyplass må dekkes av deltakerne selv.

Brain Camp-tilbudene

Har du spørsmål knyttet til Brain Camp, ta kontakt med prosjektleder Heidi Kjærnes eller til post@sunnaasstiftelsen.no

Brain Camp Vinter

Når: Mars
Sted: Hafjell, Øyer
Aldersgrense: 17 år og oppover
Målgruppe: Personer med ervervet hjerneskade
Kostnad: Oppholdet er gratis og transport dekkes av Pasientreiser

Brain Camp Yng

Når: August
Sted: Vestre Kjærnes gård, Våler kommune i Viken
Aldersgrense: 6-16 år
Målgruppe: Barn og unge med ervervet hjerneskade
Kostnad: Oppholdet er gratis og transport dekkes av Pasientreiser

Brain Camp LIS

Når: September/oktober
Sted: Sted avklares fra år til år
Aldersgrense: Primært over 16 år.
Målgruppe: Personer med Locked-in syndrom
Kostnad: Oppholdet er gratis og transport dekkes av Pasientreiser 

Hvordan søke til Camp Spinal og Brain Camp?

Oppfyller du kriteriene til deltakelse kan du henvises via Norsk Helsenett til adressen: Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret. Merk søknaden med "Brain Camp" eller "Camp Spinal". Deltakere fra hele landet kan søke.

Utfyllende informasjon om Camp Spinal, Brain Camp og påmeldingsinfo


Fant du det du lette etter?