HELSENORGE

Hva må til for å bedre samhandlingen?

- Jeg ønsker meg en koordinator som kjenner meg og som har god tid, som kan hjelpe til med søknader og vet hvilke alternativer for behandling og rehabilitering som er aktuelle for meg. Videre er det viktig at en koordinator kjenner mine rettigheter og plikter, og at hun kan tilpasse informasjonen til min alder. På den måten kan jeg, som alle andre unge mennesker, konsentrere meg om å være student med jobb og et sosialt liv, heller enn å være min egen koordinator.

​Det sa Hanan Murad (23 år) da hun holdt et tydelig og modig innlegg ved åpningen av et webinar om koordineringsordninger og helhetlige forl​øp i helsetjenesten. Murad er student og nestleder ved ungdomsrådet i Vestre Viken.

Hennes historie bekrefter det mange pasienter brukere og medarbeidere i helsetjenesten kjenner igjen: det knirker i vekslingene.

- Det er nettopp derfor vi arrangerer webinar om temaet. Det finnes mange ordninger som individuell plan, koordinerende enhet, kontaktleger osv, og det finnes mange piloter på gang. Vi har også Helsefelleskapene som skal tak i dette, og som skal etableres av alle 19 helseforetak i kjølvannet av Nasjonal helse- og sykehusplan som ble lagt fram i nov 2019, sa avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo fra Helsedirektoratet

Likevel er det et stykke igjen før vi får til pasientens helsetjeneste med god samhandling i overganger mellom sykehus og mellom nivåer i helsetjenesten.

- Gjennom webinarene håper jeg på refleksjoner og diskusjoner som kan bringe feltet videre, sa Brattås Remo.

Det er det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende enheter og Helsedirektoratet, som står bak webinaret der om lag 700 var påmeldt. Målet er å bidra til likeverdige, helhetlige og koordinerte helsetjenester til brukere, med vekt på tilgang til ordningene koordinator og individuell plan.