HELSENORGE

Rehabilitering etter Covid-19

Hva vet vi om rehabilitering etter Covid-19? Hva sliter pasientene med?

Noen av de som har vært i intensivbehandling for Covid-19 vil behøve rehabilitering. En ny variant av lungerehabilitering bør utvikles som eget fagfelt. Hva vet vi så langt? Hva finnes av effektive rehabiliteringstiltak? Hva er kjente risikoer og kontraindikasjoner? Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) presenterer en samling av kunnskapskilder og antagelser om rehabilitering etter Covid-19.


 

Les mer på nettsiden til RKR