Pasientrettigheter gjeninnføres

Endringene som ble gjort i helselovgivningen i forbindelse med utbruddet av covid-19 oppheves, og pasientrettigheter gjeninnføres.

​I forbindelse med korona-pandemien ble det gjort midlertidige endringer i helselovgivningen, både for å ruste opp helsetjenesten og for å sørge for at helsetjenesten kunne prioritere de pasientene som trengte det mest. Nå oppheves disse endringene, slik at de fleste pasientrettighetene gjelder igjen.

Les mer om hvilke rettigheter som gjeninnføres på Regjeringen sine nettsider her