Henvisningsrutiner og tilgjengelighet ved private rehabiliteringsinstitusjoner

På grunn av den pågående og usikre situasjonen med koronapandemien, er det knyttet stor usikkerhet til ventetider og rehabiliteringstilbud.

​Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er nå endret, og det er knyttet stor usikkerhet til ventetider og hvilke rehabiliteringstilbud som er tilgjengelige. Noen private rehabiliteringsinstitusjoner har stengt ned sin elektive virksomhet og må prioritere pasienter som er i direkte forløp fra helseforetak (sykehus).

Oversikt over stengte private rehabiliteringsinstitusjoner

Sunnaas Sykehus HF tilbyr rehabilitering til overlevende etter Covid-19
 
Inntil videre er det de gjeldende henvisningsrutinene som gjelder; alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, skal sendes Regional koordinerende enhet (RKE).

Les mer om gjeldende henvisningsrutiner her
 
Du kan også ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer informasjon om dine henvisninger.