HELSENORGE

Frittstående dialogmeldinger i DIPS

Fra 4. juni vil Regional koordinerende enhet (RKE) og Sunnaas Sykehus HF kunne sende og motta frittstående dialogmeldinger til og fra primærhelsetjenesten, via sikker elektronisk dialog i DIPS.

​Frittstående dialogmeldinger mellom helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen er en sikker løsning for elektronisk dialog. I første omgang gjelder løsningen for meldinger mellom HF og primærhelsetjenesten, samt Regional koordinerende enhet.

Dialogmeldinger brukes når en pasient er i et behandlingsforløp, og skal kunne erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger. Dialogmeldingene journalføres i DIPS. Regional koordinerende enhet og Sunnaas Sykehus tar i bruk løsningen fra og med 4. juni.