Fagnettverkene

Felles oppgaver​

  • Bidra til å etablere et felles fagmiljø i regionen
  • Ha oversikt over fagfeltet, hvilke tjenester som finnes og hvilke faglige utfordringer som fagmiljøet opplever
  • Pådriver for at nasjonale retningslinjer gjennomføres, og ha oversikt over prosessene i regionen
  • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • Samarbeide og koordinere virksomheten med de nasjonale kompetansetjenestene der de finnes
  • Foreslå kompetansekrav for utøvere av rehabiliteringstjenester (f.eks. hvilke yrkesgrupper som skal være med i tilbudet, kunnskapsgrunnlag, videreutdanning)
  • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning
  • Forskning og innovasjon: Samarbeide der det er aktuelt, samt implementere forsking

Sammensetning

Hvert nettverk har en leder i 20 prosent stilling som har forankring i fagmiljøet. 

De faste 20-25 medlemmene er utnevnt fra de helseforetak og rehabiliteringsinstitusjoner som har tilbud innen fagområdet, samt fra kommunehelsetjenesten, høyskole og brukerorganisasjoner.

Arbeidsform

Nettverkene har fysisk samling vår og høst, i tillegg til månedlige virtuelle samlinger. Arbeidsgruppene innen de ulike fokusområdene har kontinuerlig samhandling via nettet og gjennom prosjektstyringsverktøyet ProjectPlace.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.