Fagnettverkene

Felles oppgaver​

  • Bidra til å etablere et felles fagmiljø i regionen
  • Ha oversikt over fagfeltet, hvilke tjenester som finnes og hvilke faglige utfordringer som fagmiljøet opplever
  • Pådriver for at nasjonale retningslinjer gjennomføres, og ha oversikt over prosessene i regionen
  • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • Samarbeide og koordinere virksomheten med de nasjonale kompetansetjenestene der de finnes
  • Foreslå kompetansekrav for utøvere av rehabiliteringstjenester (f.eks. hvilke yrkesgrupper som skal være med i tilbudet, kunnskapsgrunnlag, videreutdanning)
  • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning
  • Forskning og innovasjon: Samarbeide der det er aktuelt, samt implementere forsking

Sammensetning

Hvert nettverk har en ekstern ledelse på tidsbegrenset avtale, for å sikre forankring i fagmiljøet.  Den eksterne lederen samarbeider med RKR å om å sette kurs og planlegge aktiviteter.

De faste 20-25 medlemmene er utnevnt fra de helseforetak og rehabiliteringsinstitusjoner som har tilbud innen fagområdet, samt fra kommunehelsetjenesten, høyskole og brukerorganisasjoner.

Arbeidsform

Nettverkene har fysisk samling vår og høst, i tillegg til månedlige virtuelle samlinger. Arbeidsgruppene innen de ulike fokusområdene har kontinuerlig samhandling via nettet og gjennom prosjektstyringsverktøyet ProjectPlace.

Fant du det du lette etter?