Samhandling og internasjonal aktivitet

Samhandling handler om å etablere og utvikle systemer og arbeidsmetoder mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre helseinstitusjoner for å bidra til at pasienter får et helhetlig og koordinert behandlingstilbud.

Fant du det du lette etter?