Lærings- og mestringssenteret

Ved lærings- og mestringssenteret (LMS) arbeider vi for at pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade. LMS har som mål at pasientene skal få utvidet innsikt i egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og begrense behovet for reinnleggelser.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende. Opplæringen kan være både individuell- og gruppebasert, diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Hovedansvaret for pasientopplæring ligger i klinikken, mens LMS bistår og veileder fagpersoner i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæringen. LMS skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk.


Lærings- og mestringssenterets fire hovedfunksjoner:

 • Være en tilgjengelig møteplass og en samarbeidsarena for fagpersoner, erfarne brukere, brukerorganisasjoner, pasienter og deres pårørende.
 • Kursvirksomhet for pasienter og pårørende for å fremme innsikt i egen situasjon, og styrke mestring av egen hverdag.
 • Kursvirksomhet for fagpersoner, med fokus på helsepedagogikk.
 • Være et aktivt informasjonssenter.

Fagansvarlig

Lene Mosberg-Stangeby

Kontakt

Telefon
66 96 90 00
mandag08.00-18.00
tirsdag08.00-18.00
onsdag08.00-18.00
torsdag08.00-18.00
fredag08.00-18.00
lørdag11.00-16.00
søndag11.00-16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.

Sunnaas sykehus Nesodden

Besøksadresse
Bjørnemyrveien 11(Google maps)
1450 Nesoddtangen
Besøkstider
Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Ta kontakt for å avtale besøk.
Telefon
66 96 90 00
mandag08.00 - 18.00
tirsdag08.00 - 18.00
onsdag08.00 - 18.00
torsdag08.00 - 18.00
fredag08.00 - 18.00
lørdag11.00 - 16.00
søndag11.00 - 16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.

Parkering

For parkering kjør av i bunnen av Vardenbakken (Håkonkastet), skiltet mot Sunnaas sykehus. Kjør forbi barnehagen. Her ligger en stor parkeringsplass med 140 parkeringsplasser. Parkering er uten avgift, og krever ikke parkeringsbevis.

Sunnaas sykehus hovedinngang ligger på høyre side, mot riksveien, rett bak matbutikken Rema 1000. Følg skilting ved innkjørsel syd for Rema 1000. For gående er det skiltet gangvei via en liten fiskedam og en liten park, med bil er det innkjørsel etter parken. Det henstilles til at alle pasienter og besøkende benytter hovedinngang ved resepsjonen i bygg B.

Kortidsparkering med synlig HC-bevis finnes ved hovedinngangen ved resepsjonen i bygg B.

Langtidsparkering med synlig HC-bevis finnes på vestsiden/sjøsiden av bygg E. Kjør inn Steinveien, innkjørsel syd for Rema 1000. Herfra er inngangen låst, så avtal parkering med avdelingen eller resepsjonen telefon 66 96 90 00.

Sunnaas sykehus har fem ladestasjoner for elbiler. Parkeringsplassene er reservert kun til elbiler og finnes på vestsiden/sjøsiden av bygg E. De kan benyttes gratis av alle ansatte og besøkende.

Ladepunktene er såkalte semi-hurtigladere. Det betyr at de lader vesentlig raskere enn husholdningskontakter. Kontaktene vi har hos oss passer til alle nye elbiler (Mode-3: Type-2). Passer ikke kontaktene til din bil, kan du kontakte din forhandler for å kjøpe eller få en overgang.

Reis kollektivt

​Å reise til og fra Sunnaas på Nesodden er ofte raskere med kollektiv transport enn med bil.

Det går ferger fra/til Aker brygge og Lysaker. Båten korresponderer med buss. Reisetid fra Aker brygge er 41 minutter. Fra Lysaker brygge 32 minutter.

Bussens stoppested heter Sunnaas sykehus.

Se rutetabell på Ruter.

Reis med bil

​Sunnaas ligger midt på Nesoddens vestside, ca 5 mil fra Oslo sentrum.

Med bil tar du av fra E6 mot Nesoddtangen, RV 156. Følg RV 156 til Skoklefall, ta til venstre i rundkjøringen med hestehodeskulptur. Kjør 1 km, og ta til venstre i neste rundkjøring, RV 157. Kjør ca. 2 km over Vardentoppen til du kommer til en Rema 1000-butikk på høyre hånd. Rett etter denne er avkjøringen til Sunnaas. Følg skilting til hovedinngang. Se parkeringsinformasjon.

Praktisk informasjon

Frisør

​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

Mat og servering

I kantinen tilbys en rikholdig buffet der pasienter, pårørende, gjester og ansatte kan sette sammen sine måltider.

Hovedkantinen er åpen alle dager fra 08.00 - 20.00.
Kantinen i H-bygget er åpen mandag til fredag 08.00 - 20.00. Lørdag og søndag 08.30 - 20.00.

Last ned informasjon om ernæring og rehabilitering.

Røyking

​Sunnaas er et røykfritt sykehus. Røyking skjer på anviste steder.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Verdisaker

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Arrangementer

 • Temakafé: Ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltak

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 12. januar, 23. mars og 22. juni kl. 10.00-12.00.

 • Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatet

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. februar, 16. mars og 15. juni kl. 10.00-12.00.

 • Seksualitet etter skade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 5. januar, 16. mars og 8. juni kl. 13.00-15.00.

 • Mestring, søvn og smerte

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 30. januar, 27. mars og 12. juni kl. 13.00-14.20.

 • Støtteordninger og brukerorganisasjoner

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 13. februar, 10. april og 26. juni kl. 13.00-14.20.

 • Stressmestring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 11. januar, 08. februar, 08. mars og 05. april kl. 13.00-15.00.

 • Kosthold og ernæring

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 20. februar, 10. april og 19. juni kl. 11.00-12.00.

 • Offentlige støtteordninger

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. februar og 27. april kl. 13.00-15.00.

 • Yrkes- og studieveiledning

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 1. februar, 1. mars og 29. mars kl. 13.00-15.00.

 • Tarmfunksjon

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 23. februar og 11. mai kl. 13.00-15.00.

 • Kommunikasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 16. januar, 6. mars og 8. mai kl. 11.00-12.00.

 • Seksualitet og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 6. februar, 3. april og 19. juni kl. 13.00-14.20.

 • Pasient- og brukerombudet

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 20. februar og 24. april kl. 13.00-14.20.

 • Endret tenkeevne-kognisjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 23. januar, 13. mars og 15. mai kl. 11.00-12.00.

 • Følelser, selvbilde og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 30. januar, 20. mars og 22. mai kl. 11.00-12.00.

 • Temakafé: Fysisk aktivitet og kosthold

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 23. februar og 18. mai kl. 10.00-12.00.

 • Hvordan ivareta armene best mulig?

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 26. januar, 6. april og 29. juni kl. 13.00-15.00.

 • Hva er et hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 6. februar, 27. mars og 29. mai kl. 11.00-12.00.

 • Temakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskade

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 5. januar og 6. april kl. 10.00-12.00.

 • Temakafé: Hukommelse i praksis

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 19. januar, 30. mars og 29. juni kl. 10.00-12.00.

 • Egentrening/mengdetrening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 16. januar, 13. mars og 22. mai kl. 13.00-14.20.

 • Hva er en ryggmargsskade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 16. februar og 4. mai kl. 13.00-15.00.

 • Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjoner

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. mars og 1. juni kl. 10.00-12.00.

 • Kost og ernæring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 18. januar, 15. februar, 15. mars og 19. april kl. 13.00-15.00.

 • Hva er en multitraume - metabolske forandringer

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 9. januar, 6. mars og 15. mai kl. 13.00-14.20.

 • Urinveiene våre

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. mars og 18. mai kl. 13.00-15.00.

 • Hud - hva skal jeg passe på

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. mars og 1. juni kl. 13.00-15.00.

 • Leve med endringer etter hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 13. februar, 3. april og 12. juni kl. 11.00-12.00.

 • Temakafé: Kommunikasjon

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 26. januar, 9. mars, 20. april og 8. juni kl. 10.00-12.00.

 • Aktivitet i hverdagen

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 25. januar, 22. februar, 22. mars og 26. april kl. 13.00-15.00.

 • Fysisk aktivitet og trening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 9. januar, 27. februar og 24. april kl. 11.00-12.00.

 • Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskade

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 23. januar, 20. mars og 29. mai kl. 13.00-14.20.

 • Mestring

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 12. januar, 23. mars og 15. juni kl. 13.00-15.00.

 • Når livet skal leves

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. februar, 20. april og 8. juni kl. 13.00-15.00.

 • Temakafé: Mestring

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 16. februar og 11. mai kl. 10.00-12.00.

 • Temakafé: Seksualitet

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 9. februar, 4. mai og 6. juli kl. 10.00-12.00.

 • Brannskade/Guillain-Barré syndrom/Amputasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 27. februar og 8. mai kl. 13.00-14.20.