Raskere tilbake poliklinikk Aker

Raskere tilbake, tverrfaglig poliklinikk i Oslo, er et tilbud til pasienter med sammensatte og/eller kroniske tilstander innenfor muskel- og skjelettlidelser, eventuelt med psykiske problemer i tillegg. Poliklinikken er etablert av Sunnaas sykehus som en del av prosjektet "Raskere tilbake".

Les mer om Raskere tilbake poliklinikk Aker

Raskere tilbake poliklinikk Aker

På poliklinikken tilbys

Vurdering

Bred spesialisert og tverrfaglig utredning, hvor man sammen med pasienten får en samlet oversikt over de ulike kroppslige, emosjonelle og sosiale sidene ved situasjonen. I konklusjonen kan inngå råd vedrørende videre medisinsk utredning og behandling, eller forhold som bør ivaretas på arbeidsplassen, deriblant spørsmål om friskmelding.

Behandling

Der det er relevant kan det gis tilbud om behandling i poliklinikken, enten individuelt eller på gruppebasis.

Oppfølging

Det tilstrebes nært samarbeid med fastlegen om behandling og sykmelding med tanke på at beste faglige praksis legges til grunn. Poliklinikken har begrenset mulighet for oppfølging av pasienten.

Kriterier for henvisning:

 • Sykmeldte innen 52 uker eller personer som er på ordninger/oppfølging når sykmeldingsperioden opphører.
 • Personer som står i fare for å bli sykmeldt.
 • Muskel- skjelettlidelser kjennetegnet av sammensatte årsaker og subjektive plager, f.eks. smerter og tretthet.
 • Lettere psykiske lidelser.
 • Personer bosatt Oslo, Akershus eller Østfold (men fritt sykehusvalg gjør seg gjeldende).

Hvordan bli henvist?

Fastlegen er henvisende instans. Det er viktig med god informasjon i henvisningen om sykehistorien og gjennomførte diagnostiske undersøkelser.
Vi mottar gjerne forespørsler om tilbudet direkte fra pasienter, Oslo kommune, NAV, arbeidslivssentra og bedriftshelsetjeneste.

Poliklinikken har ansatte med forskjellig fagbakgrunn:

 • legespesialist fysikalsk medisin og rehabilitering
 • lege i spesialisering (Lis)
 • Fysioterapeut
 • Klinisk sosionom
 • Psykolog
 • Idrettspedagog

Kontaktpersoner

Britt Marie Rak
britt.marie.rak@sunnaas.no

Kontakt

Telefon
66969668 eller 66969662
mandag - fredag 09.00-15.00
Telefonen er ikke betjent mellom kl. 12.00 og 13.00.
Poliklinikken er stengt i helger og på helligdager.
Postadresse

Felles henvisningsadresse:

Raskere tilbake
Sunnaas sykehus HF
1450 Nesoddtangen

Aker helsearena
Besøksadresse
Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg(Google maps)
0586 Oslo
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00 - 18.00
lørdag - søndag 11.00 - 16.00
Sentralbordet er stengt på helligdager.

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Røyking

​Sunnaas er et røykfritt sykehus. Røyking skjer på anviste steder.

Verdisaker

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.