Raskere tilbake poliklinikk Aker

Raskere tilbake, tverrfaglig poliklinikk i Oslo, er et tilbud til pasienter med sammensatte og/eller kroniske tilstander innenfor muskel- og skjelettlidelser, eventuelt med psykiske problemer i tillegg. Poliklinikken er etablert av Sunnaas sykehus som en del av prosjektet "Raskere tilbake".

Les mer om Raskere tilbake poliklinikk Aker

Raskere tilbake poliklinikk Aker

På poliklinikken tilbys

Vurdering

Bred spesialisert og tverrfaglig utredning, hvor man sammen med pasienten får en samlet oversikt over de ulike kroppslige, emosjonelle og sosiale sidene ved situasjonen. I konklusjonen kan inngå råd vedrørende videre medisinsk utredning og behandling, eller forhold som bør ivaretas på arbeidsplassen, deriblant spørsmål om friskmelding.


Behandling

Der det er relevant kan det gis tilbud om behandling i poliklinikken, enten individuelt eller på gruppebasis.


Oppfølging

Det tilstrebes nært samarbeid med fastlegen om behandling og sykmelding med tanke på at beste faglige praksis legges til grunn. Poliklinikken har begrenset mulighet for oppfølging av pasienten.


Poliklinikken har ansatte med forskjellig fagbakgrunn


 • legespesialist fysikalsk medisin og rehabilitering
 • lege i spesialisering (Lis)
 • fysioterapeut
 • klinisk sosionom
 • psykolog
 • idrettspedagog

Hvordan bli henvist?

Fastlegen er henvisende instans. Det er viktig med god informasjon i henvisningen om sykehistorien og gjennomførte diagnostiske undersøkelser.
Vi mottar gjerne forespørsler om tilbudet direkte fra pasienter, Oslo kommune, NAV, arbeidslivssentra og bedriftshelsetjeneste.


Kriterier for henvisning

 • Sykmeldte innen 52 uker eller personer som er på ordninger/oppfølging når sykmeldingsperioden opphører.
 • Personer som står i fare for å bli sykmeldt.
 • Muskel- skjelettlidelser kjennetegnet av sammensatte årsaker og subjektive plager, f.eks. smerter og tretthet.
 • Lettere psykiske lidelser.
 • Personer bosatt Oslo, Akershus eller Østfold (men fritt sykehusvalg gjør seg gjeldende).

Kontaktperson

Britt Marie Rak
brirak@sunnaas.no

Kontakt

Telefon
66969668 eller 66969662
mandag - fredag 09.00-15.00
Telefonen er ikke betjent mellom kl. 12.00 og 13.00. Poliklinikken er stengt i helger og på helligdager.
Postadresse

Felles henvisningsadresse:

Raskere tilbake
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Aker helsearena
Besøksadresse
Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg(Google maps)
0586 Oslo
Telefon
66969000
mandag - fredag 08.00 - 18.00
Sentralbordet er stengt i helger og på helligdager.

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Logg deg på SykehusGjest, registrer deg med navn og telefonnumer. Du mottar da en registreringskode som er gyldig i 7 dager. Etter dette må du registrere deg på nytt.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.