Helse og arbeid poliklinikk Aker

Helse og arbeid, tverrfaglig poliklinikk, er et tilbud til pasienter med sammensatte og/eller kroniske tilstander innenfor muskel- og skjelettlidelser, eventuelt med psykiske problemer i tillegg. Poliklinikken er etablert av Sunnaas sykehus som en del av prosjektet "Helse og arbeid".

Les mer om Helse og arbeid poliklinikk Aker

Helse og arbeid poliklinikk Aker

På poliklinikken tilbys

Vurdering

Det tverrfaglige teamet arbeider utfra en biopsykososial modell der fysiske, psykiske og sosiale er faktorer påvirker helse og arbeidsevne gjensidig. I vurderingsprosessen kartlegges disse faktorene og forslag til videre tiltak blir utarbeidet.

 Vurderingen består av

 • individuell vurdering hos lege, psykolog, fysioterapeut og sosionom (1,5 time hos hver fagperson)
 • tverrfaglig oppsummeringsmøte med pasienten hvor forslag til tiltak diskuteres og prioriteres:
  • Behandling i primærhelsetjeneste som fysioterapeut, psykolog og aktivt bruk av lokal frisklivssentral.
  • Henvisning eksternt til for eksempel distriktpsykiatrisk senter (DPS) eller rehabilitering.
  • Individuell oppfølging eller gruppebehandling ved tverrfaglig poliklinikk Helse og arbeid i påvente av tilbud i primærhelsetjenesten.

Hensikten med den tverrfaglige vurderingen er at pasienten skal oppnå en større robusthet til å stå i arbeid.

Oppfølging

Tverrfaglig epikrise skrives av lege og sendes henviser og pasient.

Hvordan bli henvist?

Fastlege, psykolog, fysioterapeut og kiropraktorer henvisende instans. Det er viktig med god informasjon i henvisningen om sykehistorien og gjennomførte diagnostiske undersøkelser.

Vi mottar gjerne forespørsler om tilbudet direkte fra pasienter, Oslo kommune, NAV, arbeidslivssentral og bedriftshelsetjeneste.

Kriterier for henvisning

 • Personer som er i fare for sykemelding, er sykemeldt eller har ytelser som arbeidsavklaringspenger eller gradert uføretrygd.
 • Personer med muskel- skjelettlidelser, tretthet og lettere grad av angst og depresjon kjennetegnet av sammensatte årsaker.
 • Pasienter som ansees å ha god utsikt til bedring av arbeidsevne.
 • Personer over 18 år bosatt i Oslo, Akershus eller Østfold (men fritt sykehusvalg gjør seg gjeldende).

Eksklusjonskriterier og grunn til avslag

Alvorlig grad av psykisk lidelse.

Kontaktperson

Britt Marie Rak
brirak@sunnaas.no

Kontaktinformasjon

Telefon
66 96 96 62
mandag - fredag 09.00-15.00
Telefonen er ikke betjent mellom kl. 12.00 og 13.00. Poliklinikken er stengt i helger og på helligdager.
Postadresse

Felles henvisningsadresse:

Raskere tilbake/Helse og arbeid
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Aker helsearena
Besøksadresse
Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg(Kart)
0586 Oslo
Telefon
66 96 90 00
mandag - fredag 08.00 - 18.00
Sentralbordet er stengt i helger og på helligdager.

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Logg deg på SykehusGjest, registrer deg med navn og telefonnumer. Du mottar da en registreringskode som er gyldig i 7 dager. Etter dette må du registrere deg på nytt.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.