HELSENORGE

Webinar – Rehabilitering ved covid-19. Pasientforløp og faglige råd

Gro Aasland, klinikksjef v/ Sykehuset i Vestfold vil i dette webinaret presentere siste oppdaterte anbefalinger og råd etter to konsensusprosesser initiert av Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet.

Om webinaret

Gjennom to ulike konsensusprosesser har Gro Aasland det siste året ledet arbeidet med å samle fagmiljøene til felles anbefalinger om ivaretakelse av personer med rehabiliteringsbehov som følge av Covid-19. Prosessene har resultert i en anbefaling fra Helse Sør-Øst om funksjonskartleggingsverktøy, sjekkliste og triagering for de dårligste pasientene som har vært innlagt til sykehusbehandling, og i regi av Helsedirektoratet ble det i desember lansert Faglige råd for rehabilitering etter Covid -19

I dette webinaret får vi presentert anbefalingene, erfaringer fra implementering i Helse Sør-Øst og Aaslands tanker om utfordringene rehabiliteringsmiljøene har for å ivareta av pasientgruppen.

Målgruppe

Helsepersonell og ledere i spesialist- og kommunehelsetjeneste

Teknisk info

Det er nå mulig å delta i helt vanlig nettleser på PC eller nettbrett, også på jobb-PC-er i sykehus og kommune. Det vil bli mulig å stille skriftlige spørsmål, som besvares muntlig umiddelbart etter presentasjonen av Mari Klokkerud, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering HSØ. Klokkerud har vært sekretariat for begge prosessene som Aasland har ledet.

Velg ett av de oppsatte klokkeslettene. Det er viktig å være pålogget presis.

Praktisk info

Har du spørsmål problemer med påmelding/pålogging? Kontakt oss gjerne på rkr(alfakrøll)sunnaas.no eller sms til 48010145. Følg med på vår hjemmeside for informasjon om våre kommende webinarene

RKR arrangementer

Fant du det du lette etter?