HELSENORGE

Webinar om Covid-19 og rehabiliteringsteknologi

Sunnaas sykehus, LHL sykehuset, Cato Senteret, Indre Østfold kommune og Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om erfaringer fra Covid-19 rehabilitering og bruk av rehabiliteringsteknologi

Om webinaret

Covid19 – hva kan man forvente og hva trengs av rehabilitering: fatigue, kognitiv, ernæring, basis opptrening, jobbtrening, hva er siste forskning på feltet? Hvilke institusjoner har mulighet for rehabilitering og hvordan kan kommunene planlegge for øket behov for rehabilitering?

Sunnaas sykehus, LHL sykehuset, Cato Senteret og Indre Østfold kommune sammen med Norges største helseklynge, Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om erfaringer fra Covid-19 rehabilitering og bruk av rehabiliteringsteknologi.

Program

09:00 Velkommen

09:05 Mine erfaringer som Covid-19-pasient v/LHL Covid-19, interessegruppe for mennesker som er behandlet for eller har symptomer på Covid-19.

09:25 Rehabilitering etter Covid-19 ved LHL sykehuset Gardermoen: lungeforandringer, kosthold, trening og tverrfaglig tilnærming v/ Silje Solbakken Ask

09:40 Behandling av pasienter med behov for kompleks rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå, med nevrologiske og kognitive følgevirkninger, og nedsatt lungefunksjon v/Geir Ove Karlsson, Avdelingsleder for multitraume, nevrologi og brannskade ved Sunnaas Sykehus.

09:55 Erfaringer fra generell opptrening etter C-19. Utfordringer med fatigue og kognisjon v/Rakel Schmidt, spesialfysioterapeut Cato-senteret

10:10 Erfaringer fra rehabilitering av Covid-19 pasienter i kommunehelsetjenesten ved Carina Kolsnes, Teamkoordinator TVT Rehabilitering, læring og friskliv Indre Østfold kommune

10:25 Intro til aktuelle teknologier/løsninger. Ta kontakt med bhl@norwayhealthtech.com dersom du representerer et selskap som er interessert i å presentere din teknologi.

10:40 Hvordan få oversikt over behov og ulike tilbud for spesialisert rehabilitering etter Covid-19 v/ Jon Ivar Sørland, leder av regional koordinerende enhet

10:55 Avslutning og oppsummering

Webinaret blir streamet via linken https://play.quickchannel.com/play/hieyij

Invitasjon

 

 

Invitasjon til webinar 26 (PDF)

 


 

Fant du det du lette etter?