HELSENORGE

Webinar: Evaluering av rehabilitering - 10 praktiske råd

Hva bør vi huske på og avklare når vi skal starte med systematiske målinger og evaluering av rehabiliteringspraksis?

Om webinaret

I dette webinaret vil vi dele 10 praktiske råd om hva man bør tenke igjennom før man igangsetter systematisk evaluering av egen praksis i rehabilitering. Hvilke vurderinger må vi gjøre ved valg av måleverktøy, og hvordan bør vi planlegge prosedyren for målingene? Webinaret vil og gi en kort og grunnleggende innføring i sentrale måleegenskaper ved endringsmål og beslutninger som må tas før man iverksetter systematiske måling i praksis.

Mari Klokkerud jobber ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst (RKR), er utdannet ergoterapeut med PhD, og lang erfaring med bruk av standardisert måling i rehabilitering fra både klinikk og forskning.

Etter at Mari har delt noen tips, er det satt av god tid til spørsmål og diskusjon om temaet evaluering.

Målgruppe

Webinaret er tilpasset klinikere, men kan også være nyttig for ledere. Webinaret er ikke diagnosespesifikt, og bør passe for alle typer rehabiliteringspraksis både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.

Teknisk info

Det er nå mulig å delta i helt vanlig nettleser på PC eller nettbrett, også på jobb-PC-er i sykehus og kommune. Det vil være mulig å stille skriftlige spørsmål underveis i hele webinaret, eller dere kan sende oss spørsmål og innspill på mail i forkant av webinaret på rkr@sunnaas.no

Velg ett av de oppsatte klokkeslettene. Det er viktig å være pålogget presis, ellers går du glipp av de første minuttene.

Fant du det du lette etter?