Temakafé: Hukommelse i praksis

Temakafe, 17.08, og 26.10. kl 10:00 - 11:45 , Lærings- og mestringssenteret

Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 17. august og 26. oktober.

Målsettingen med Temakafé er å gi generell kunnskap om hjerneskader og legge til rette for erfaringsutveksling sammen med andre i liknende livssituasjon.

Vi tar ikke opp individuelle problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker.

Rammer

  • Teori med erfaringsutveksling om dagens tema.
  • Pauser er inkludert.
  • Programmet er tilrettelagt for pasienter.
  • Du er velkommen til å delta også etter utskrivning, gi beskjed om du kommer.
  • Tilbudet gis i gruppe, med presentasjon av tema og erfaringsutveksling.

Når og hvor

Tid
17.08, og 26.10. kl 10:00 - 11:45
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS) og brukerkonsulentene.  
Kontakt
Avdeling for kognitiv rehabilitering (KReSS)
Elisabeth Lagerwall
Tlf. 66 96 96 73
elisabeth.lagerwall@sunnaas.no

Lærings- og mestringssenteret
Tlf. 66 96 93 67/66 96 93 98