Temakafé: Fysisk aktivitet og kosthold

Temakafe , 21.09 og 07.12. kl. 10:00 - 11:45 , Lærings- og mestringssenteret

Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 21. september og 7. desember.

Målsettingen med Temakafé er å gi generell kunnskap om hjerneskader og legge til rette for erfaringsutveksling sammen med andre i liknende livssituasjon.

Vi tar ikke opp individuelle problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker.

Rammer:

  • Teori med erfaringsutveksling om dagens tema.
  • Pauser er inkludert.
  • Programmet er tilrettelagt for pasienter.
  • Du er velkommen til å delta også etter utskrivning, gi beskjed om du kommer.
  • Tilbudet gis i gruppe, med presentasjon av tema og erfaringsutveksling.

Når og hvor

Tid
21.09 og 07.12. kl. 10:00 - 11:45
Klokkeslett
 
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS) og brukerkonsulentene. 
Kontakt
Avdeling for kognitiv rehabilitering (KReSS)
Elisabeth Lagerwall
Tlf. 66 96 96 73
elisabeth.lagerwall@sunnaas.no

Lærings- og mestringssenteret
Tlf. 66 96 93 67/66 96 93 98
 

Avdeling for kognitiv rehabilitering (KReSS) arrangerer Temakafé hver fredag. Dette er et møtested for pasienter, pårørende, brukerkontakter og fagfolk.

LMS har helsepedagogisk medansvar i læringstilbudene til pasienter og pårørende, bl.a. ved etablering av gode læringsmiljø og brukermedvirkning i samarbeid med brukerkonsulenter og klinikk.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.