Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatet

Temakafe , Avdeling for kognitiv rehabilitering, Lærings- og mestringssenteret

Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: offentlige støtteordninger; NAV, Helfo, folketrygden, sosiale og kommunale tjenester, individuell plan, rettigheter, plikter og hjelpeapparatet.

Målsettingen med Temakafé er å gi generell kunnskap om hjerneskader og legge til rette for erfaringsutveksling sammen med andre i liknende livssituasjon.

Vi tar ikke opp individuelle problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker.

Temaer

  • Offentlige støtteordninger: NAV, Helfo, folketrygden, sosiale og kommunale tjenester
  • Individuell plan
  • Rettigheter
  • Plikter
  • Hjelpeapparatet

Rammer

  • Teori med erfaringsutveksling om dagens tema.
  • Pauser er inkludert.
  • Programmet er tilrettelagt for pasienter.
  • Du er velkommen til å delta også etter utskrivning, gi beskjed til oppgitt kontaktperson om du kommer.
  • Tilbudet gis i gruppe, med presentasjon av tema og erfaringsutveksling.

Påmelding

Påmelding gjøres ved å ta kontakt med avdelingen. Kontaktinfo finner du under.

Når og hvor

Dato
24.05.2018
Klokkeslett
10:00-11:45
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
  
Arrangør
Avdeling for kognitiv rehabilitering, Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Avdeling for kognitiv rehabilitering (KReSS):
Elisabeth Lagerwall
Tlf. 66 96 96 73
elisabeth.lagerwall@sunnaas.no

Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Tlf. 66 96 93 67/66 96 93 98
 

Avdeling for kognitiv rehabilitering (KReSS) arrangerer temakafé hver torsdag. Dette er et møtested for pasienter, pårørende, brukerkontakter og fagfolk.

LMS har helsepedagogisk medansvar i læringstilbudene til pasienter og pårørende, bl.a. ved etablering av gode læringsmiljø og brukermedvirkning i samarbeid med brukerkonsulenter og klinikk.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.