Styremøte 8. juni 2017

Styremøte, 08.06.2017, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 08.06.17 på Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo.
Etter styremøtet er det styreseminar.

Saksliste

Beslutningssaker

Sak 24/17 Protokoll av 30.03.2017

Sak 25/17 Økonomisk langtidsplan

Orienteringssaker

Sak 26/17 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapport og Analyse av kritiske hendelser 2016

Sak 27/17 Retningslinje for uttak av utdanningspermisjon for overleger, legespesialister og psykologspesialister - status for uttak Sunnaas sykehus HF

Sak 28/17 Virksomhetsstatus pr 30.4.2017

Sak 29/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF

Sak 30/17 Årsplan styresaker 2017 

Sak 31/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør&

  • Orienteringer fra brukerutvalget

Eventuelt

Kl. 15:10 - 17:00 Styreseminar

Når og hvor

Dato
08.06.2017 
Klokkeslett
11:30-12:30
Sted
Hotell Scandic Solli, Oslo
 
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?