Styremøte 5. juni 2020

Styremøte, 05.06.2020, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

Beslutning

0021-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
0022-2020 Godkjenning av protokoller fra styremøte 31.03.20 og ekstraordinær styrebehandling 29.05.20 av Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021-24
0023-2020 Instruks administrerende direktør Sunnaas sykehus HF
0024-2020 Instruks styret Sunnaas sykehus HF
0025-2020 Datoer styremøter 2021
0026-2020 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2020

Orientering og oppfølging


0027-2020 Virksomhetsstatus pr. 30.04.2020
0028-2020 Revidert Beredskapsplan Sunnaas sykehus HF 2020
0029-2020 Status implementering General Data Protection Regulation (GDPR)
0030-2020 Årsmelding klinisk etikk-komité (KEK) Sunnaas sykehus HF 2019
0031-2020 Protokoll styremøter HSØ RHF
0032-2020 Årsplan styresaker 2020
0033-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

Styreleder
brukerutvalg

Eventuelt

Tema til seminar

0034-2020 Status byggetrinn 3 og organisasjonsutviklingsprosess
0035-2020 Forbedringsarbeid i klinikk

Når og hvor

Dato
05.06.2020 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
Sekretariat
 

Saksdokumenter 

Fant du det du lette etter?