Styremøte 31. mars 2020

Styremøte, 31.03.2020, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet.

Beslutning

0012-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
0013-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.02.2020
0014-2020 Årsregnskap Sunnaas sykehus HF 2019
0015-2020 Langtidsmål 2020-2023 og prioriterte tiltak 2020
0016-2020 Oppdrag og bestillerdokument SunHF 2020

Orientering og oppfølging

0017-2020 Kvalitetsrapport 2019, HMS-rapport 2019 og Analyse kritiske hendelser 2019
0018-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 Planforutsetninger
0019-2020 Virksomhetsstatus pr. 29.02.2020

Når og hvor

Dato
31.03.2020 
Klokkeslett
14:00-16:00
Sted
Telefonmøte
 
Arrangør
Sekretariat
 

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?