Styremøte 30. mars 2017

Styremøte, 30.03.2017, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 30.03.17 på Sunnaas sykehus, Nesodden.

Beslutningssaker

Sak 12/17 Protokoll av styremøte 15.02.2017
Sak 13/17 Årsregnskap 2016
Sak 14/17 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020
Sak 15/17 Revisjonsprogram 2017 – 2018

Oppfølgingssaker

Sak 16/17 Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst RHF
Sak 06/17 Rapport internasjonal aktivitet 2016
Sak 07/17 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF 2016

Orienteringssaker

Sak 17/17 Investeringsbudsjett 2017
Sak 18/17 Økonomisk langtidsplan 2018-21
Sak 19/17 Kostnadsreduksjon 2017/økonomisk langtidsplan 2018-21
Sak 20/17 Virksomhetsstatus pr. 28.02.2017
Sak 21/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF
Sak 22/17 Årsplan styresaker 2017
Sak 23/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt

Når og hvor

Dato
30.03.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
Sekretariat
 

Saksdokumenter

Møteinnkalling styremøte 2017-03-30.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-03-30.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-03-30.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 1.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 1.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 2.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 2.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 3.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 3.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 4.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 4.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ vedlegg 4.pdf
Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ.pdfSak 2917 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Prosess vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Prosess vedlegg 1.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Prosess vedlegg 1.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Forutsetninger og inntektsrammer vedlegg 3.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Forutsetninger og inntektsrammer vedlegg 3.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Forutsetninger og inntektsrammer vedlegg 3.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21.pdf
Sak 1917 2017-03-30 Kostnadsreduksjon 2017-ØLP 2018-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1917 2017-03-30 Kostnadsreduksjon 2017-ØLP 2018-21.pdfSak 1917 2017-03-30 Kostnadsreduksjon 2017-ØLP 2018-21.pdf
Sak 2017 2017-03-30 Virksomhetsstatus pr 28.2.2017 vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2017 2017-03-30 Virksomhetsstatus pr 28.2.2017 vedlegg.pdfSak 2017 2017-03-30 Virksomhetsstatus pr 28.2.2017 vedlegg.pdf
Sak 2017 2017-03-30 Virksomhetsstatus pr 28.2.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2017 2017-03-30 Virksomhetsstatus pr 28.2.2017.pdfSak 2017 2017-03-30 Virksomhetsstatus pr 28.2.2017.pdf
Sak 2117 2017-03-30 Protokoll styremøte 9.3.2017 foreløpig vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2117 2017-03-30 Protokoll styremøte 9.3.2017 foreløpig vedlegg.pdfSak 2117 2017-03-30 Protokoll styremøte 9.3.2017 foreløpig vedlegg.pdf
Sak 2117 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ 9.3.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2117 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ 9.3.2017.pdfSak 2117 2017-03-30 Protokoll styremøte HSØ 9.3.2017.pdf
Sak 2217 2017-03-30 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2217 2017-03-30 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 2217 2017-03-30 Årsplan styresaker 2017.pdf
Sak 2317 2017-03-30 Driftsorienteringer fra AD Rehabiliteringskonferansen 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2317 2017-03-30 Driftsorienteringer fra AD Rehabiliteringskonferansen 2017.pdfSak 2317 2017-03-30 Driftsorienteringer fra AD Rehabiliteringskonferansen 2017.pdf
Sak 2317 2017-03-30 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2317 2017-03-30 Driftsorienteringer fra AD.pdfSak 2317 2017-03-30 Driftsorienteringer fra AD.pdf
Sak 2417 Protokoll 30.03.2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 2417 Protokoll 30.03.2017 foreløpig.pdfSak 2417 Protokoll 30.03.2017 foreløpig.pdf
Sak 1217 2017-03-30 Protokoll styremøte Sunnas sykehus HF 15.02.17 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1217 2017-03-30 Protokoll styremøte Sunnas sykehus HF 15.02.17 foreløpig.pdfSak 1217 2017-03-30 Protokoll styremøte Sunnas sykehus HF 15.02.17 foreløpig.pdf
Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016 presentasjon vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016 presentasjon vedlegg 2.pdfSak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016 presentasjon vedlegg 2.pdf
Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016.pdfSak 1317 2017-03-30 Årsregnskap 2016.pdf
Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 vedlegg 1.pdfSak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 vedlegg 1.pdf
Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020.pdfSak 1417 2017-03-30 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020.pdf
Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2016 - 2017, evaluert vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2016 - 2017, evaluert vedlegg 1.pdfSak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2016 - 2017, evaluert vedlegg 1.pdf
Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2017 - 2018 vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2017 - 2018 vedlegg 2.pdfSak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram 2017 - 2018 vedlegg 2.pdf
Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram SunHF 2017-2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram SunHF 2017-2018.pdfSak 1517 2017-03-30 Revisjonsprogram SunHF 2017-2018.pdf
Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag og bestilling 2017 Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag og bestilling 2017 Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdfSak 1617 2017-03-30 Oppdrag og bestilling 2017 Sunnaas sykehus HF vedlegg.pdf
Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag -og bestilling 2017 for Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1617 2017-03-30 Oppdrag -og bestilling 2017 for Sunnaas sykehus HF.pdfSak 1617 2017-03-30 Oppdrag -og bestilling 2017 for Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 1717 2017-03-30 Investeringsbudsjett 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1717 2017-03-30 Investeringsbudsjett 2017.pdfSak 1717 2017-03-30 Investeringsbudsjett 2017.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Malverk vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Malverk vedlegg 2.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 Malverk vedlegg 2.pdf
Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 presentasjon vedlegg 4.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 presentasjon vedlegg 4.pdfSak 1817 2017-03-30 Økonomisk langtidsplan 2018-21 presentasjon vedlegg 4.pdf
Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdfSak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet 2016.pdf
Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdfSak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 1.pdf
Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdfSak 0617 2017-03-30 Rapport internasjonal aktivitet vedlegg 2.pdf
Sak 0717 2017-03-30 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 0717 2017-03-30 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0717 2017-03-30 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 1317 2017-03-30 Komplett Årsregnskap 2016 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 1317 2017-03-30 Komplett Årsregnskap 2016 vedlegg 1.pdfSak 1317 2017-03-30 Komplett Årsregnskap 2016 vedlegg 1.pdf

Fant du det du lette etter?