Styremøte 30. mars 2017

Styremøte, 30.03.2017, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 30.03.17 på Sunnaas sykehus, Nesodden.

Beslutningssaker

Sak 12/17 Protokoll av styremøte 15.02.2017
Sak 13/17 Årsregnskap 2016
Sak 14/17 Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020
Sak 15/17 Revisjonsprogram 2017 – 2018

Oppfølgingssaker

Sak 16/17 Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst RHF
Sak 06/17 Rapport internasjonal aktivitet 2016
Sak 07/17 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF 2016

Orienteringssaker

Sak 17/17 Investeringsbudsjett 2017
Sak 18/17 Økonomisk langtidsplan 2018-21
Sak 19/17 Kostnadsreduksjon 2017/økonomisk langtidsplan 2018-21
Sak 20/17 Virksomhetsstatus pr. 28.02.2017
Sak 21/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF
Sak 22/17 Årsplan styresaker 2017
Sak 23/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt

Når og hvor

Dato
30.03.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
Sekretariat
 

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?