Styremøte 28. september 2017

Styremøte, 28.09.2017, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte på Sunnaas 28.09.17. Temasak for møtet er Regional kompetansetjeneste for rehabilitering og Sunnaasfilmene.

Beslutningssaker

Sak 41/17 Protokoll av 22.06.2017
Sak 42/17 Lønn AD

Oppfølgingssaker

Sak 43/17 Kodepraksis, enkel vs. kompleks rehabilitering

Orienteringssaker

Sak 44/17 Rapport fra premissutvalget  
Sak 45/17 Budsjettprosess 2018
Sak 46/17 Virksomhetsstatus pr. 31.08.2017
Sak 47/17 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
Sak 48/17 Årsplan styresaker 2017
Sak 49/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt

Når og hvor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Sunnaas Nesodden
Pingvinrommet
 
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?