Styremøte 27. mars 2019

Styremøte, 27.03.2019, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Saksliste

Beslutningssaker

Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 13/19 Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 20.02.2019
Sak 14/19 Oppfølging vedtak Rapport konsernrevisjon pasientsak (unntatt off.)
Sak 15/19 Strategiske mål og Langtidsmål 2019-2022
Sak 16/19 Årsregnskap 2018 Sunnaas sykehus HF
Sak 17/19 Revisjonsprogram 2019-2020 Sunnaas sykehus HF

Oppfølgingssaker

Sak 18/19 Rehabilitering etter hjernesvulst – modell for vurdering av rehabiliteringsbehov

Orienteringssaker

Sak 19/19 Pasienttilfredshet 2018 Sunnaas sykehus HF
Sak 20/19 Planprosess og forutsetninger økonomisk langtidsplan 2020-2023
Sak 21/19 Virksomhetsstatus pr. 28.02.2019
Sak 22/19 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
Sak 23/19 Årsplan styresaker 2019
Sak 24/19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Temasaker

Sak 25/19 Status – treningspoliklinikk Studio 99
Sak 26/19 Tilbud til barn og deres pårørende ved Sunnaas sykehus HF

Orienteringer

  • Fra styreleder
  • Fra brukerutvalget

Eventuelt

Når og hvor

Dato
27.03.2019 
Klokkeslett
09:30-14:30
Sted
Sunnaas Aker helsearena
  
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?