Styremøte 27. mai 2019

Styremøte, 27.05.2019, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Saksliste

Beslutnigssaker

0027-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
0028-2019 Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 27.03.2019
0029-2019 Datoer for styremøter 2020
0030-2019 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020-2023 for Sunnaas sykehus HF
0031-2019 Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF
0032-2019 Instruks for styret Sunnaas sykehus HF

Orienteringssaker

0033-2019 Status innføring av General Data Protection Regulation (GDPR)
0034-2019 Beredskapsplan Sunnaas sykehus HF 2019
0035-2019 ForBedring 2019 Sunnaas sykehus HF
0036-2019 Forbedringsarbeid – kvalitet og pasientsikkerhet (ref. Rapport konsernrevisjon)
0037-2019 Kvalitetsrapport 2018, HMS årsrapport 2018 og Analyse av kritiske hendelser 2018
0038-2019 Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet
0039-2019 Virksomhetsstatus pr. 30.04.19
0040-2019 Protokoll styremøter HSØ RHF
0041-2019 Årsplan styresaker 2019
0042-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  1. Robotlab for hånd- og armtrening
  2. Prosjekt «Bedre seksuell helse for pasienter på Sunnaas sykehus HF»
  3.  Stortingsseminar om hjerneslagrehabilitering
  4. Sunnaas med seminar under Arendalsuka: «Reddet liv skal også leves»
  5. Utviklingsplan 2035 – Sunnaas sykehus HF
  6. Forskning etter 22. juli 2011

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Saker til seminar (saksdokumenter sendes ikke ut på forhånd)

0043-2019 Smittevern og antibiotikaresistens ved Sunnaas sykehus HF
0044-2019 Innovasjonspartnerskapsprosjektet «Et slag for fremtiden»
0045-2019 Miljøledelse ved Sunnaas sykehus HF

Eventuelt

Andre orienteringer

  1. Styreleder orienterer
  2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget

Når og hvor

Dato
27.05.2019 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Scandic Victoria, Oslo
 
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?