Styremøte 25. mars 2022

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

Saksliste

Beslutningssaker

1422 Godkjenning av innkalling og saksliste
1522 Kvalitetsrapport 2021
1622 Revisjonsprogram Sunnaas sykehus HF 2022-23
1722 Årsberetning og årsregnskap 2021
1822 Rullering av Utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024

Orienteringssaker

1922 Konseptfase byggetrinn 3
2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 (42) – prosess og planforutsetninger 
2122 Virksomhetsstatus 2022-02
2222 Protokoll styremøter HSØ RHF
2322 Protokoll styremøte Sunnaas sykehus 22.02.22
2422 Årsplan styresaker 2022
2522 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- Ukraina
- Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med erhvervet hjerneskade(EHS) 0-18 år er ferdigstilt

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Temasaker

2622 Plan for klinisk utvikling 2022-2025
2722 Sunnaas sykehus som samfunnsaktør

Saksdokumenter

Dokumentutlisting fra mappe
Fant du det du lette etter?