Styremøte 24. september 2021

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte.

Saksliste

Beslutningssaker

 • 5021 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 5121 Oppfølging styrevedtak 1. halvår 2021
 • 5221 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2021
 • 5321 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2022
 • 5421 Lønn administrerende direktør SunHF

Orienteringssaker

 • 5521 Protokoll fra styremøte 04.06.2021
 • 5621 Byggetrinn 3 – søknad om konseptfase
 • 5721 Helse og arbeid Aker Helsearena - prosess
 • 5821 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021
 • 5921 Budsjett 2022 – Prosess
 • 6021 Virksomhetsstatus pr. 31.08.2021
 • 6121 Protokoller styremøter HSØ RHF
 • 6221 Årsplan styresaker 2021
 • 6321 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
  • Orienteringer
   • Styreleder
   • Brukerutvalg
  • Eventuelt

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?